Sepetim (0) Toplam: 0,00
%20
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi 2.Cilt Takım

Anayasa Hukukunun Genel Teorisi 2 Cilt Takım

Liste Fiyatı : 380,00
İndirimli Fiyat : 304,00
Kazancınız : 76,00
Taksitli fiyat : 6 x 54,21
9786257090032
526022
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi 2 Cilt Takım
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi 2 Cilt Takım
Ekin Yayınevi
304.00
ANAYASA HUKUKUNUN GENEL TEORİSİ
(Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 2. Baskı, Mart 2020, 2 Cilt, 2176 s.)
KİTABIN BÖLÜMLERİ
CİLT I
Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları
Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı
Bölüm 3: Anayasa Kavramı
Bölüm 4: Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu
Bölüm 5: Anayasanın Yorumu
Bölüm 6: Kurucu İktidar
Bölüm 7: Devlet Kavramı
Bölüm 8: Devletin Unsurları
Bölüm 9: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet
Bölüm 10: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet
Bölüm 11: Federasyon (Federal Devlet)
Bölüm 12: Kuvvetler Ayrılığı Teorisi
Bölüm 13: Hükûmet Sistemleri
Bölüm 14: Başkanlık Sistemi
Bölüm 15: Parlâmenter Sistem
Bölüm 16: Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm
Bölüm 17: Demokrasi Kavramı
Bölüm 18: Doğrudan Demokrasi
Bölüm 19: Temsili Demokrasi
Bölüm 20: Yarı Doğrudan Demokrasi
Bölüm 21: Oy Hakkı
Bölüm 22: Seçim Sistemleri
Bölüm 23: Yasama Organı
Bölüm 24: İki Meclislilik
Bölüm 25: Parlâmento Üyeleri
Bölüm 26: Parlâmentoların İç Yapıları
Bölüm 27: Yasama Fonksiyonu
Bölüm 28: Parlâmentoların Görev ve Yetkileri

CİLT II
Bölüm 29: Yürütme Organı
Bölüm 30: Başkanlık Sisteminde Yürütme Organı
Bölüm 31: Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı I: Devlet Başkanı
Bölüm 32: Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı II: Bakanlar Kurulu (Hükûmet)
Bölüm 33: Yürütme Fonksiyonu
Bölüm 34: Olağanüstü Yönetim Usûlleri
Bölüm 35: Yargı
Bölüm 36: Temel Hak ve Hürriyetler
Bölüm 37: Avrupa İnsan Hakları Hukuku
Bölüm 38: Uluslararası Andlaşmalar
Bölüm 39: Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa Yargısı

KİTAP HAKKINDA: Anayasa Hukukunun Genel Teorisi isimli bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırmacılara, bu alanın uzmanlarına ve uygulayıcılara yönelik, Fransızların "traité" dedikleri türden bir "inceleme kitabı"dır. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, bu haliyle (iki cilt, toplam 2176 sayfa, içindekiler, bibliyografya, dizin ve sözlükler dâhil) Türkçede şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı anayasa hukuku kitabıdır.
Elinizde tuttuğunuz bu kitapta sadece anayasa hukukunun genel teorisi konuları işlenmektedir. Türk anayasa hukukuna ilişkin benzer nitelikte bir inceleme kitabını daha önce yayınlamıştık (Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 3. Baskı, 2019, 1408 s.). Türk anayasa hukukuna ilişkin konularda adı geçen kitaba bakılmalıdır.
Bu kitabın ilk baskısı 2011 yılında yapılmıştı. Kitabı ilk baskıdaki halini çok büyük ölçüde koruyarak, bazı yerlerde güncelleştirmeler yaptık. Kitabın ilk baskısında toplam 2078 sayfa olan bu kitap, güncellemeler nedeniyle, 102 sayfa genileyerek 2176 sayfaya ulaşmıştır.
Kitabın her cildinin sonunda bir "bibliyografya" ve aranılan kavram, kurum, kural, ilke ve ismin kolayca bulunmasını sağlayan ayrıntılı "dizinler" bulunmaktadır. Birinci cildin dizininde 3500, ikinci cildin dizininde ise 3900 civarında girdi bulunmaktadır. Ayrıca ikinci cildin sonuna kitapta geçen Latince, İngilizce ve Fransızca özdeyişleri içeren bir "özdeyişler dizini" eklenmiştir. Bu dizinde 150 civarında özdeyiş yer almaktadır.
Türk anayasa hukuku doktrininin standart terimlere ihtiyacı vardır. Bu ne¬denle, biz bu kitapta geçen Türkçe teknik terimleri tırnak işareti içine aldık ve hemen yanlarına parantez içinde onların İngilizce ve Fransızca karşılıklarını italik harflerle verdik. Kitabımızda tırnak içinde verdiğimiz teknik terimleri alfabetik bir şekilde sıralamak ve her birinin yanlarına İngilizce ve Fransızca karşılıklarını çıkararak vermek suretiyle bir "Türkçeden İngilizce ve Fransızcaya Anayasa Hukuku Terimleri Sözlüğü" oluşturduk. Aynı şekilde bir de "İngilizce ve Fransızcadan Türkçeye Anayasa Hukuku Terimleri Sözlüğü" hazırladık. Birincisinde 2200, ikincisinde 2500 civarında sözlük maddesi vardır. Her iki sözlük de ikinci cildin sonunda bulunmaktadır.
Kitabın 2. baskısının "içindekiler" listesi için: http://www.anayasa.gen.tr/ahgt-2b-c1-icindekiler.pdf ve http://www.anayasa.gen.tr/ahgt-2b-c2-icindekiler.pdf
Kitabın tanıtım sayfasına ve görsellerine izleyen linkten ulaşabilirsiniz: http://www.anayasa.gen.tr/ahgt.htm


Kemal Gözler
Kemal Gözler

Kemal Gözler, 1983 yılında Biga Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun oldu. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde kamu hukuku anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini 1990'da tamamladı. Daha sonra Fransa'ya giderek Bordeaux Üniversitesi hukuk, siyâsî, iktisâdî ve idârî bilimler fakültesinde, kamu hukuku üzerine 1990-92 arasında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1995'te de aynı üniversiteden doktora çalışmasını tamamlayarak "hukuk doktoru" ünvânını aldı.

sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat