Sepetim (0) Toplam: 0,00
%13
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

Liste Fiyatı : 38,00
İndirimli Fiyat : 33,06
Kazancınız : 4,94
Taksitli fiyat : 6 x 5,90
9786254442391
753100
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları
Turhan Kitabevi - Hukuk Kitapları
33.06
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları - Ahmet M. Kılıçoğlu

Birinci Kısım-Sorular ve Cevapları
- Belirli Vadeli Ticarî Satışlarda Satıcının Temerrüdü

- Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Şekil

- Belirli Vadeli Ticarî Satımla Alelâde Satımda Satıcının Temerrüdü Bakımından Farklar

- Taksitle Satış
- Kefalet

- Alıcının Temerrüdü-Satıcının Sözleşmeden Dönmesi

- Belirli Vadeli Ticari Satımda Satıcının Temerrüdü

- Belirli Süreli Ticari Satım
- Satıcının Temerrüdü
- Temerrüde Korona Virüs Etkisi
-Banka Teminat Mektubu

- Taşınmaz Satışında Miktar Eksikliği

- Taşınmaz Satışında Ayıp

- Örnek Daire Satışında Ayıptan Sorumluluk

- Bağışlama Sözü Verme-Elden Bağış -Ayıba Karşı Sorumluluk

- Taşınır Satışı-Satılanın Ayıplı Olması

- Alıcının Teslim Almada Temerrüdü

- Bağışlama Sözünü Geri Alma
– Bağışlamadan Dönme

- Yazılı Tahliye Taahhüdü
- Satımın Kirayı Bozması Kuralı
- Kiracının Üzerinde Kayıtlı İşyerinin Bulunması

- Süreli Kira Sözleşmesinde Sürenin Sona Ermesi, Yenileme, Tahliye

- Belirli Süreli Kira Sözleşmesi-Sözleşmede Tahliye Taahhüdü

- Belirli Süreli Kira Sözleşmesi-Süre Sonunda Yıldan Yıla Yenilenme

- Kira Sözleşmesi – Satın Alanın Kira Sözleşmesini Feshetmesi

-Kira Sözleşmesinin Eşin Rızası Olmadan Feshedilmesi

- Sözlü Kira Sözleşmesi-Üç Aydan Fazla Miktarda Güvence Parası Alınması
- Sözleşmenin Süreden Önce Feshi

- Kira Bedelinde İfa Zamanı

- Korona Virüs Salgını Nedeniyle İfa İmkansızlığı
- Ödemezlik Def'i-Süre Uzatımı İçin Uyarlama Talebi

- Süreli Kullanım Ödüncü-Ödünç Konusuna Gereksinimin Doğması

- Kira Bedelinin Arttırılması

- Kira Bedelinin Ödenme Zamanı

- Kira Sözleşmesinin Çekilmez Hal (Mühim Sebepler) Dolayısıyla Feshi

- Gereksinim Nedeniyle Tahliye

- Kira Bedelinin Arttırılması

- Feshi İhbar Süre ve Dönemleri

- Ölüm Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi
- Eser Sözleşmesinde Götürü Ücretin Arttırılması
- Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Def'ileri
- Satımda Ayıba Karşı Garanti (Tekeffül)

- Kira Bedelinde Artış

- Kiracının Sözleşmeyi Süresinden Önce Feshetmesi

- Kira, Satış

- Öngörememe Kuramının (Clausula Rebus Sic Stantibus Kuralının) Uygulandığı Haller

- İşçi Ücretlerinin Haczi

- İşyerini Devredenin İşçi Alacaklarından Sorumluluğu

- Televizyon Dizisi Yapma Sözleşmesi
- İş sahibinin Sözleşmeden Dönmesi

- Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğu

- Deprem Sonucu Yıkılan Bina Nedeniyle Yüklenicinin Sorumluluk Zamanaşımı

- Yüklenicinin Temerrüdü-İşsahibinin Sözleşmeden Dönmesi

- Borçlunun Temerrüdü-Alacaklının Susması-Yeniden Temerrüt

- Yüklenicinin Verdiği Araç ve Gereçlerin Yetersizliği Nedeniyle Yaratılmasının Gecikmesi

- Eser Sözleşmesinde Ayıba Karşı Garanti (Tekeffül)

- Eser Sözleşmelerinde Zamanaşımı

- Vekalet Sözleşmesi – Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme

- Yatırım Danışmanlık Sözleşmesi

- Avukatla Vekalet Sözleşmesi-Ücret-Avukatın İstifası -

- Vekalet Sayılan Sözleşme-Simsarlık Sözleşmesi

- Süreli Vekalet (Avukatlık) Sözleşmesinin Feshi

- Kefalet Sözleşmesi

- Birlikte Kefalet - (Gerçek Olmayan Anlamda Birlikte Kefalet)

- Birlikte Kefalet - (Gerçek Anlamda Birlikte Kefalet)

- Birlikte Kefalet

- Kefaletin Sona Ermesi

- Kefalet Sözleşmesinin Geçerliliği Süresi
-Kira Sözleşmesine Aykırılıktan Kefilin Sorumluluğu

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

- Adi Ortaklık-Sona Ermesi-Tasfiyesi

- Adi Ortaklık Sözleşmesi-Sözleşmenin Feshi

İkinci Kısım-Sınav Soruları
Üçüncü Kısım-Sorular
- Satıcının Teslimde Temerrüdü

- Satıcının Teslimde Temerrüdü

- Satıcının Teslimde Temerrüdü

- Satıcının Teslimde Temerrüdü

- Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının İkame Alımı

- Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının Zararları

- Zapta Karşı Garanti (Tekeffül) Sorumluluğu

- Zapta Karşı Garanti Sorumluluğu

- Satın Alınan Taşınmazda Kira Şerhinin Bulunması

- Ayıba Karşı Garanti (Tekeffül)

- Satıcının Ayıba Karşı Garanti Sorumluluğu
-Satılanda Ayıp veya Zapt Nedeniyle Sorumluluk

- Satış Sözleşmesinin Geçerliliği

- Satış Bedelinin Düşük Gösterilmesi

- Önalım (Şuf'a) Hakkı

- Önalım (Şuf'a) Hakkı

- Önalım Sözleşmesi

- Tüketim Ödüncü Yerine Satış

- Taşınır Satışı-Satış Konusunun Çalınması (Hasarın Geçişi)

- Satış Sözleşmesinde Hasarın İntikali

- Taşınmaz Satış Bedelinin Ödenmemesi-Sözleşmenin Feshi

- Kira Sözleşmesinde Sürenin Sona Ermesi-Kiralananın Satılması

- Kiracının Ölümü-Gereksinim Nedeniyle Tahliye

- Kira sözleşmesine Aykırılık

- Süre sonunda kira sözleşmesinin feshi

- Yıldan yıla yenilenen kira sözleşmesinin feshi

- Eser Sözleşmesinde Götürü Ücret- Ücretin Arttırılması

- Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Özen Borcu

- Eser Sipariş Edenin Ölümü

- Eser Sözleşmesinden Zararın Tamamen Ödenmesi Suretiyle Dönme

- Yayım Sözleşmesi

- Kredi Sözleşmesi Kefalet

- Matbu Motorlu Araç Satış Sözleşmesi
- Satım Sözleşmesinde Temerrüt

Dördüncü Kısım-Karar Tahlili
- Satış Sözleşmesi- Bozma (Fesih) Hakkı
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları - Ahmet M. Kılıçoğlu

   Birinci Kısım-Sorular ve Cevapları
   - Belirli Vadeli Ticarî Satışlarda Satıcının Temerrüdü

   - Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Şekil

   - Belirli Vadeli Ticarî Satımla Alelâde Satımda Satıcının Temerrüdü Bakımından Farklar

   - Taksitle Satış
   - Kefalet

   - Alıcının Temerrüdü-Satıcının Sözleşmeden Dönmesi

   - Belirli Vadeli Ticari Satımda Satıcının Temerrüdü

   - Belirli Süreli Ticari Satım
   - Satıcının Temerrüdü
   - Temerrüde Korona Virüs Etkisi
   -Banka Teminat Mektubu

   - Taşınmaz Satışında Miktar Eksikliği

   - Taşınmaz Satışında Ayıp

   - Örnek Daire Satışında Ayıptan Sorumluluk

   - Bağışlama Sözü Verme-Elden Bağış -Ayıba Karşı Sorumluluk

   - Taşınır Satışı-Satılanın Ayıplı Olması

   - Alıcının Teslim Almada Temerrüdü

   - Bağışlama Sözünü Geri Alma
   – Bağışlamadan Dönme

   - Yazılı Tahliye Taahhüdü
   - Satımın Kirayı Bozması Kuralı
   - Kiracının Üzerinde Kayıtlı İşyerinin Bulunması

   - Süreli Kira Sözleşmesinde Sürenin Sona Ermesi, Yenileme, Tahliye

   - Belirli Süreli Kira Sözleşmesi-Sözleşmede Tahliye Taahhüdü

   - Belirli Süreli Kira Sözleşmesi-Süre Sonunda Yıldan Yıla Yenilenme

   - Kira Sözleşmesi – Satın Alanın Kira Sözleşmesini Feshetmesi

   -Kira Sözleşmesinin Eşin Rızası Olmadan Feshedilmesi

   - Sözlü Kira Sözleşmesi-Üç Aydan Fazla Miktarda Güvence Parası Alınması
   - Sözleşmenin Süreden Önce Feshi

   - Kira Bedelinde İfa Zamanı

   - Korona Virüs Salgını Nedeniyle İfa İmkansızlığı
   - Ödemezlik Def'i-Süre Uzatımı İçin Uyarlama Talebi

   - Süreli Kullanım Ödüncü-Ödünç Konusuna Gereksinimin Doğması

   - Kira Bedelinin Arttırılması

   - Kira Bedelinin Ödenme Zamanı

   - Kira Sözleşmesinin Çekilmez Hal (Mühim Sebepler) Dolayısıyla Feshi

   - Gereksinim Nedeniyle Tahliye

   - Kira Bedelinin Arttırılması

   - Feshi İhbar Süre ve Dönemleri

   - Ölüm Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi
   - Eser Sözleşmesinde Götürü Ücretin Arttırılması
   - Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Def'ileri
   - Satımda Ayıba Karşı Garanti (Tekeffül)

   - Kira Bedelinde Artış

   - Kiracının Sözleşmeyi Süresinden Önce Feshetmesi

   - Kira, Satış

   - Öngörememe Kuramının (Clausula Rebus Sic Stantibus Kuralının) Uygulandığı Haller

   - İşçi Ücretlerinin Haczi

   - İşyerini Devredenin İşçi Alacaklarından Sorumluluğu

   - Televizyon Dizisi Yapma Sözleşmesi
   - İş sahibinin Sözleşmeden Dönmesi

   - Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğu

   - Deprem Sonucu Yıkılan Bina Nedeniyle Yüklenicinin Sorumluluk Zamanaşımı

   - Yüklenicinin Temerrüdü-İşsahibinin Sözleşmeden Dönmesi

   - Borçlunun Temerrüdü-Alacaklının Susması-Yeniden Temerrüt

   - Yüklenicinin Verdiği Araç ve Gereçlerin Yetersizliği Nedeniyle Yaratılmasının Gecikmesi

   - Eser Sözleşmesinde Ayıba Karşı Garanti (Tekeffül)

   - Eser Sözleşmelerinde Zamanaşımı

   - Vekalet Sözleşmesi – Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme

   - Yatırım Danışmanlık Sözleşmesi

   - Avukatla Vekalet Sözleşmesi-Ücret-Avukatın İstifası -

   - Vekalet Sayılan Sözleşme-Simsarlık Sözleşmesi

   - Süreli Vekalet (Avukatlık) Sözleşmesinin Feshi

   - Kefalet Sözleşmesi

   - Birlikte Kefalet - (Gerçek Olmayan Anlamda Birlikte Kefalet)

   - Birlikte Kefalet - (Gerçek Anlamda Birlikte Kefalet)

   - Birlikte Kefalet

   - Kefaletin Sona Ermesi

   - Kefalet Sözleşmesinin Geçerliliği Süresi
   -Kira Sözleşmesine Aykırılıktan Kefilin Sorumluluğu

   - Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

   - Adi Ortaklık-Sona Ermesi-Tasfiyesi

   - Adi Ortaklık Sözleşmesi-Sözleşmenin Feshi

   İkinci Kısım-Sınav Soruları
   Üçüncü Kısım-Sorular
   - Satıcının Teslimde Temerrüdü

   - Satıcının Teslimde Temerrüdü

   - Satıcının Teslimde Temerrüdü

   - Satıcının Teslimde Temerrüdü

   - Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının İkame Alımı

   - Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının Zararları

   - Zapta Karşı Garanti (Tekeffül) Sorumluluğu

   - Zapta Karşı Garanti Sorumluluğu

   - Satın Alınan Taşınmazda Kira Şerhinin Bulunması

   - Ayıba Karşı Garanti (Tekeffül)

   - Satıcının Ayıba Karşı Garanti Sorumluluğu
   -Satılanda Ayıp veya Zapt Nedeniyle Sorumluluk

   - Satış Sözleşmesinin Geçerliliği

   - Satış Bedelinin Düşük Gösterilmesi

   - Önalım (Şuf'a) Hakkı

   - Önalım (Şuf'a) Hakkı

   - Önalım Sözleşmesi

   - Tüketim Ödüncü Yerine Satış

   - Taşınır Satışı-Satış Konusunun Çalınması (Hasarın Geçişi)

   - Satış Sözleşmesinde Hasarın İntikali

   - Taşınmaz Satış Bedelinin Ödenmemesi-Sözleşmenin Feshi

   - Kira Sözleşmesinde Sürenin Sona Ermesi-Kiralananın Satılması

   - Kiracının Ölümü-Gereksinim Nedeniyle Tahliye

   - Kira sözleşmesine Aykırılık

   - Süre sonunda kira sözleşmesinin feshi

   - Yıldan yıla yenilenen kira sözleşmesinin feshi

   - Eser Sözleşmesinde Götürü Ücret- Ücretin Arttırılması

   - Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Özen Borcu

   - Eser Sipariş Edenin Ölümü

   - Eser Sözleşmesinden Zararın Tamamen Ödenmesi Suretiyle Dönme

   - Yayım Sözleşmesi

   - Kredi Sözleşmesi Kefalet

   - Matbu Motorlu Araç Satış Sözleşmesi
   - Satım Sözleşmesinde Temerrüt

   Dördüncü Kısım-Karar Tahlili
   - Satış Sözleşmesi- Bozma (Fesih) Hakkı
   Stok Kodu
   :
   9786254442391
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   156
   Baskı Sayısı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   33,06   
   33,06   
   2
   16,70   
   33,39   
   3
   11,35   
   34,05   
   4
   8,60   
   34,38   
   5
   7,01   
   35,04   
   6
   5,90   
   35,37   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   33,06   
   33,06   
   2
   16,70   
   33,39   
   3
   11,35   
   34,05   
   4
   8,60   
   34,38   
   5
   7,01   
   35,04   
   6
   5,90   
   35,37   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   33,06   
   33,06   
   2
   16,70   
   33,39   
   3
   11,35   
   34,05   
   4
   8,60   
   34,38   
   5
   7,01   
   35,04   
   6
   5,90   
   35,37   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   33,06   
   33,06   
   2
   16,70   
   33,39   
   3
   11,35   
   34,05   
   4
   8,60   
   34,38   
   5
   7,01   
   35,04   
   6
   5,90   
   35,37   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   33,06   
   33,06   
   2
   16,70   
   33,39   
   3
   11,35   
   34,05   
   4
   8,60   
   34,38   
   5
   7,01   
   35,04   
   6
   5,90   
   35,37   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat