Sepetim (0) Toplam: 0,00
%8
Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı

Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı

Liste Fiyatı : 97,00
İndirimli Fiyat : 89,24
Kazancınız : 7,76
9786257953436
507545
Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı
Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı
89.24

Kısaticaret Hukuku Ders Kitabı Adlı Bu Çalışma, Kapsam Ve İçerik Olarak, Özellikle Hukuk Fakültesi Dışındaki Fakülte Ve Yüksekokullarda Okutulan Ticaret Hukuku-I Dersi Açısından Yardımcı Bir Kaynak Kitap Olarak Kullanılması Düşüncesiyle Hazırlanmıştır.


Çalışmada Ticaret Hukuku'nun Ticari İşletme Hukuku İle Şirketler Hukuku'na İlişkin Temel Konularına, Genel Esaslar Çerçevesinde, Yer Verilmiştir.(Arka Kapaktan)


İçindekiler


Birinci Bölüm


Ticaret Hukukuna Giriş Ve Başlangıç Hükümleri


§ 1. Ticaret Hukukuna Giriş


I. Ticaret Hukuku Ve Ticaret Hukukunun Kapsamı


Iı. Ticaret Hukukunun Diğer Bazı Hukuk Alanlarıyla İlişkisi


Iıı. Ticaret Hukukunun Kısatarihsel Gelişimi


Iv. Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Çeşitli Sistemler


V. Türk Ticaret Hukukunun Düzenlenme Şekli


§ 2. Türk Ticaret Kanunu Ve Başlangıç Hükümleri


I. Türk Ticaret Kanununa Giriş


Iı. Başlangıç Hükümleri


Iıı. Çeşitli Hükümler


İkinci Bölüm


Ticari İşletme, Tacir Ve Tacir Yardımcıları


§ 3. Ticari İşletme


I. Genel Olarak


Iı. Ticari İşletmenin Tanımı Ve Unsurları


Iıı. Ticari İşletmeyle İlgili Önemli Bazı Hukuki İşlemler


§ 4. Tacir


I. Genel Olarak


Iı. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması


Iıı. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması


Iv. Tacir Sıfatının Hükümleri


V. Esnaf


§ 5. Tacir Yardımcıları


I. Tacir Yardımcıları Hakkında Genel Bilgi


Iı. Bağlı Tacir Yardımcıları


Iıı. Bağımsız Tacir Yardımcıları


Üçüncü Bölüm


Ticari İşletme Hukukunun Diğer Kurumları


§ 6. Ticaret Sicili


I. Kuruluş


Iı. Tescil İşlemleri


§ 7. Ticaret Unvanı Ve İşletme Adı


I. Ticaret Unvanı


Iı. İşletme Adı


§ 8. Haksız Rekabet


I. Genel Olarak


Iı. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Düzenlenişi


Iıı. Hukuki Sorumluluk


Iv. Ceza Sorumluluğu


§ 9. Marka


I. Sınai Mülkiyet Kanunu Hakkında Genel Bilgi


Iı. Marka


Iıı. Ortak Ve Diğer Hükümler


§ 10. Rekabet Hukuku


I. Rekabet Ve Rekabet Hukuku Hakkında Genel Bilgiler


Iı. Rekabeti Sınırlayan Davranış Türleri


Iıı. Rekabet Kurulu Ve Kurul Kararları


§ 11. Ticari Defterler


I. Defter Tutma Yükümlülüğü


Iı. Ticari Defterlerin Saklanması Ve İbrazı


§ 12. Cari Hesap


I. Tanım Ve Şekil


Iı. Hükümleri


Iıı. Cari Hesabın Sona Ermesi


Dördüncü Bölüm


Ortaklıklar Hukuku


§ 13. Ortaklık Kavramı Ve Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları


I. Ortaklık Kavramı


Iı. Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları


Iıı. Türk Hukukunda Ortaklıkların Sınıflandırılması


§ 14. Adi Ortaklık


I. Adi Ortaklığın Tanımı Ve Unsurları


Iı. Ortaklar Arasındaki İlişkiler


Iıı. Ortaklar Arasındaki Ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler


Iv. Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkisi


V. Ortaklığın Sona Ermesi


Beşinci Bölüm


Ticaret Ortaklıkları


§ 15. Genel Hükümler, Ticaret Ortaklıklarında Yapısaldeğişiklikler Ve Ortaklıklar Topluluğu


I. Genel Hükümler


Iı. Ticaret Ortaklıklarında Yapısaldeğişiklikler


Iıı. Ortaklıklar Topluluğu


§ 16. Kollektif Ortaklık


I. Ortaklığın Niteliği Ve Kuruluşu


Iı. Ortaklar Arasındaki İlişkiler


Iıı. Ortaklığın Ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri


Iv. Ortaklığın Sona Ermesi Ve Ortağın Ayrılması


V. Tasfiye


§ 17. Adi Komandit Ortaklık


I. Genel Olarak


Iı. Komandit Ortaklığın Tanımı Ve Kuruluşu


Iıı. Ortaklar Arasındaki İlişkiler


Iv. Ortaklığın Ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri


V. Sona Erme Ve Tasfiye


§ 18. Anonim Ortaklık


I. Genel Bilgiler


Iı. Anonim Ortaklığın Tanımı Ve Kuruluşu


Iıı.

Kapat