Sepetim (0) Toplam: 0,00
%8
Notlu Gerekçeli İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mev

Notlu Gerekçeli İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mev

Liste Fiyatı : 55,00
İndirimli Fiyat : 50,60
Kazancınız : 4,40
9786050506549
612215
Notlu Gerekçeli İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mev
Notlu Gerekçeli İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mev
Yetkin Hukuk Yayınları
50.60
İÇİNDEKİLER

Sayfa

Önsöz7

İçindekiler9

Kısaltmalar cetveli152004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu
değiştiren kanunlar listesi17

1. Bölüm

MaddeSayfa

İCRA ve İFLÂS KANUNU1-37019

Birinci Bap

Teşkilât ve Muhtelif Hükümler1-2321

İkinci Bap

İlâmların İcrası24-4136I -Para ve teminattan başka
borçlar hakkında ilâmların icrası24-3136

II -Para ve teminat verilmesi
hakkındaki ilâmların icrası32-33/a46

III -Müşterek hükümler34-4148

Üçüncü Bap

İlâmsız Takip42-7352I -Takibin muhtelif tarzları42-4952

II -Yetki5056

III-Tatiller ve talikler51-5656

IV-İcra tebliğleri5759

V -Takip talebi58-5959

VI-Ödeme emri ve itiraz60-7361

MaddeSayfa

Dördüncü Bap

Haciz Yolile Takip74-144/a76

I -Mal beyanı74-7776

II -Haciz78-10577

III-Paraya çevirme (satış)106-137101

IV-Paranın paylaştırılması138-144/a122Beşinci Bap

Rehinin Paraya Çevrilmesi
Yolile Takip145-153/a128

I -Taşınır rehninin paraya çevrilmesi145-147128

II-İpoteğin paraya çevrilmesi148-150/d129

III-Müşterek Hükümler150/e-153/a132Altıncı Bap

İflâs Yolile Takip154-183139

I-Yetki154139

II-İflâs yolile adi takip155-166139

III-Kambiyo senetleri hakkındaki
hususi takip usulleri167-176/b145

A) Haciz yolu ile takip 168-170/b145

B) İflâs yolu ile takip171-176150

C) Müşterek hükümler176/a-176/b153

IV-Doğrudan doğruya iflâs halleri 177-181153

V-İflâsın kaldırılması182-183161Yedinci Bap

İflâsın Hukukî Neticeleri184-207162

I -Borçlunun malları hakkında
iflâsın neticeleri184-194162

II -Alacaklıların hakları üzerine
iflâsın tesirleri195-207167

MaddeSayfa

Sekizinci Bap

İflâsın Tasfiyesi208-256174

I-Masanın teşkili208-217174

II-Alacaklıları davet218-220177

III-Masanın idaresi221-229178

IV-Alacakların tahkiki ve
sıralarının tayini230-236184

V-Masanın tasfiyesi237-246187

VI-Paraların paylaştırılması247-253190

VII- İflâsın kapanması254-256192Dokuzuncu Bap

İhtiyatî Haciz257-268194Onuncu Bap

Kiralar Hakkında Hususî
Hükümler ve Kiralanan
Taşınmazların Tahliyesi269-276202On Birinci Bap

İptal Davası277-284208On İkinci Bap

Konkordato ile Sermaye Şirketleri
ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla
Yeniden Yapılandırılması285-309/ü213

I -Adî konkordato285-308/g213

II -Rehinli alacaklılarla müzakere ve
borçların yapılandırılması308/h249

III -İflâstan sonra konkordato309252

IV-Malvarlığının terki suretiyle
konkordato309/a-309/l263

MaddeSayfa

V-Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin
uzlaşma yolu ile yeniden
yapılandırılması309/m-309/ü272On Üçüncü Bap

Taksiratlı ve Hileli İflâs310-311283On Dördüncü Bap

İtibarın Yerine Gelmesi312-316284On Beşinci Bap

Fevkalâde Hallerde
Mühlet ve Tatil317-330285

I-Fevkalâde mühlet317-329/a285

II-Fevkalâde hallerde tatil330291On Altıncı Bap

Cezaî Hükümler331-354292On Yedinci Bap

Hususî Hükümler 355-362306

Kanun Yollarına Başvurma ve
Son Maddeler363-370-Ek Madde 1308

2. Bölüm

İLGİLİ MEVZUAT

Sayfa

-ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN ve ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
(ilgili maddeler)329Sayfa

-BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN (ilgili maddeler)341

-İCRA ve İFLÂS KANUNU
TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME343

-İCRA ve İFLÂS KANUNU
YÖNETMELİĞİ351

-İCRA MÜDÜR ve YARDIMCILARININ
SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ451

-İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI ve
TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ
HAKKINDA TEBLİĞ473

-KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ475

-KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR
KURULUNA DAİR YÖNETMELİK477

-KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER
HAKKINDA YÖNETMELİK487

-LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI
YÖNETMELİĞİ493

-LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ
ÜCRET TARİFESİ513

-SERMAYE ŞİRKETLERİ VE
KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK517

-TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ve
TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK (ilgili maddeler)533

-YARGITAY'DAN VERİLEN İCRA VE
İFLÂS İŞLERİNE AİT KARARLARIN
YAYIMLANMASINA DAİR YÖNETMELİK545KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ549
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Sayfa

   Önsöz7

   İçindekiler9

   Kısaltmalar cetveli15   2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu
   değiştiren kanunlar listesi17

   1. Bölüm

   MaddeSayfa

   İCRA ve İFLÂS KANUNU1-37019

   Birinci Bap

   Teşkilât ve Muhtelif Hükümler1-2321

   İkinci Bap

   İlâmların İcrası24-4136   I -Para ve teminattan başka
   borçlar hakkında ilâmların icrası24-3136

   II -Para ve teminat verilmesi
   hakkındaki ilâmların icrası32-33/a46

   III -Müşterek hükümler34-4148

   Üçüncü Bap

   İlâmsız Takip42-7352   I -Takibin muhtelif tarzları42-4952

   II -Yetki5056

   III-Tatiller ve talikler51-5656

   IV-İcra tebliğleri5759

   V -Takip talebi58-5959

   VI-Ödeme emri ve itiraz60-7361

   MaddeSayfa

   Dördüncü Bap

   Haciz Yolile Takip74-144/a76

   I -Mal beyanı74-7776

   II -Haciz78-10577

   III-Paraya çevirme (satış)106-137101

   IV-Paranın paylaştırılması138-144/a122   Beşinci Bap

   Rehinin Paraya Çevrilmesi
   Yolile Takip145-153/a128

   I -Taşınır rehninin paraya çevrilmesi145-147128

   II-İpoteğin paraya çevrilmesi148-150/d129

   III-Müşterek Hükümler150/e-153/a132   Altıncı Bap

   İflâs Yolile Takip154-183139

   I-Yetki154139

   II-İflâs yolile adi takip155-166139

   III-Kambiyo senetleri hakkındaki
   hususi takip usulleri167-176/b145

   A) Haciz yolu ile takip 168-170/b145

   B) İflâs yolu ile takip171-176150

   C) Müşterek hükümler176/a-176/b153

   IV-Doğrudan doğruya iflâs halleri 177-181153

   V-İflâsın kaldırılması182-183161   Yedinci Bap

   İflâsın Hukukî Neticeleri184-207162

   I -Borçlunun malları hakkında
   iflâsın neticeleri184-194162

   II -Alacaklıların hakları üzerine
   iflâsın tesirleri195-207167

   MaddeSayfa

   Sekizinci Bap

   İflâsın Tasfiyesi208-256174

   I-Masanın teşkili208-217174

   II-Alacaklıları davet218-220177

   III-Masanın idaresi221-229178

   IV-Alacakların tahkiki ve
   sıralarının tayini230-236184

   V-Masanın tasfiyesi237-246187

   VI-Paraların paylaştırılması247-253190

   VII- İflâsın kapanması254-256192   Dokuzuncu Bap

   İhtiyatî Haciz257-268194   Onuncu Bap

   Kiralar Hakkında Hususî
   Hükümler ve Kiralanan
   Taşınmazların Tahliyesi269-276202   On Birinci Bap

   İptal Davası277-284208   On İkinci Bap

   Konkordato ile Sermaye Şirketleri
   ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla
   Yeniden Yapılandırılması285-309/ü213

   I -Adî konkordato285-308/g213

   II -Rehinli alacaklılarla müzakere ve
   borçların yapılandırılması308/h249

   III -İflâstan sonra konkordato309252

   IV-Malvarlığının terki suretiyle
   konkordato309/a-309/l263

   MaddeSayfa

   V-Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin
   uzlaşma yolu ile yeniden
   yapılandırılması309/m-309/ü272   On Üçüncü Bap

   Taksiratlı ve Hileli İflâs310-311283   On Dördüncü Bap

   İtibarın Yerine Gelmesi312-316284   On Beşinci Bap

   Fevkalâde Hallerde
   Mühlet ve Tatil317-330285

   I-Fevkalâde mühlet317-329/a285

   II-Fevkalâde hallerde tatil330291   On Altıncı Bap

   Cezaî Hükümler331-354292   On Yedinci Bap

   Hususî Hükümler 355-362306

   Kanun Yollarına Başvurma ve
   Son Maddeler363-370-Ek Madde 1308

   2. Bölüm

   İLGİLİ MEVZUAT

   Sayfa

   -ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN ve ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
   (ilgili maddeler)329   Sayfa

   -BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
   DAİR KANUN (ilgili maddeler)341

   -İCRA ve İFLÂS KANUNU
   TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME343

   -İCRA ve İFLÂS KANUNU
   YÖNETMELİĞİ351

   -İCRA MÜDÜR ve YARDIMCILARININ
   SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ451

   -İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI ve
   TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ
   HAKKINDA TEBLİĞ473

   -KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ475

   -KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR
   KURULUNA DAİR YÖNETMELİK477

   -KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER
   HAKKINDA YÖNETMELİK487

   -LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI
   YÖNETMELİĞİ493

   -LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ
   ÜCRET TARİFESİ513

   -SERMAYE ŞİRKETLERİ VE
   KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA
   YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
   DAİR YÖNETMELİK517

   -TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ve
   TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI
   HAKKINDA YÖNETMELİK (ilgili maddeler)533

   -YARGITAY'DAN VERİLEN İCRA VE
   İFLÂS İŞLERİNE AİT KARARLARIN
   YAYIMLANMASINA DAİR YÖNETMELİK545   KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ549
   Stok Kodu
   :
   9786050506549
   Boyut
   :
   13.0x19.0
   Baskı Sayısı
   :
   6
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   50,60   
   50,60   
   2
   25,55   
   51,11   
   3
   17,37   
   52,12   
   4
   13,16   
   52,62   
   5
   10,73   
   53,64   
   6
   9,02   
   54,14   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   50,60   
   50,60   
   2
   25,55   
   51,11   
   3
   17,37   
   52,12   
   4
   13,16   
   52,62   
   5
   10,73   
   53,64   
   6
   9,02   
   54,14   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   50,60   
   50,60   
   2
   25,55   
   51,11   
   3
   17,37   
   52,12   
   4
   13,16   
   52,62   
   5
   10,73   
   53,64   
   6
   9,02   
   54,14   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   50,60   
   50,60   
   2
   25,55   
   51,11   
   3
   17,37   
   52,12   
   4
   13,16   
   52,62   
   5
   10,73   
   53,64   
   6
   9,02   
   54,14   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   50,60   
   50,60   
   2
   25,55   
   51,11   
   3
   17,37   
   52,12   
   4
   13,16   
   52,62   
   5
   10,73   
   53,64   
   6
   9,02   
   54,14   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat