Sepetim (0) Toplam: 0,00
%28
Roja Nü ü Edebiyata Kurdi ya Geleri - 1

Roja Nü ü Edebiyata Kurdi ya Geleri - 1

Liste Fiyatı : 19,00
İndirimli Fiyat : 13,68
Kazancınız : 5,32
Taksitli fiyat : 6 x 2,44
%28
Temin süresi 2 gündür.
9786052246269
566659
Roja Nü ü Edebiyata Kurdi ya Geleri - 1
Roja Nü ü Edebiyata Kurdi ya Geleri - 1
Avesta Yayınları
13.68

Avesta, hemü teksten edebiyata kurdi ya geleri ku di kovara "Roja Nü" de çap büne berhev dike ü di se cildan de diweşine. Kiteba yekem "Çirok ü serpehati" ne. Berhem ji aliye Necat Keskin ve hatine amadekirin.


Roja Nü di 1e Gulana 1943yan de li Berüde wek rojnameyeke hefteyi dest bi weşana xwe dike. Xwedi ü gerinendeye rojnameye Kamiran Ali Bedirxan e ku we deme di Hawar ü Ronahiye de ji dinivise.


Roja Nü, ligel ku rojnameyeke hefteyi ye ü behtir bi naveroka xwe ya nüçeyan derketiye peş ü herweha ji tene 4 rüpel in ku nivi je fransi ye, ji aliye edebiyata geleri ya kurdi ve ji geleki dewlemend e. Çirok, stranen geleri, şer, dürik, qewl ü ayin, mamik, gotinen peşiyan ew cureyen edebiyata geleri ya kurdi ne ku Roja Nü giringi bi wan daye ü cih daye wan di nav rüpelen xwe de. He di hejmara peşi, di rüpele seri de Roja Nü bi düriken li ber tembüre dest pe dike. ev tegihiştin, raman ü fikra Kamiran Bedirxan a derbare edebiyata geleri nişan dide. ew ji wek rewşenbiren ewropi "rihe gel"e xwe di ve edebiyate de dibine ü loma ji giringiye dide wan.


Gava mirov li Roja Nü dinere ve giringiye bi awayeki zelal dibine ü herweha rasti xezineyeke edebiyata geleri a kurdi te. Di nav ve xezineye de 24 çiroken kurdi, 95 stranen kurdi, 16 qewl ü ayin, 61 dürik, 2 şer, loriyek ü çend mamik ü gotinen peşiyan cih digirin. Hemü minak ji me di se cildan de tomar kirin. ev cilda peşi ya berdest ji çirok ü serpehatiyan pek te. Ya duyem de bibe strana kurdi ü di ya seyem de ji de minaken din en wek dürik-qewl-lori cih bigirin.


Me xwest em axa li ser ve xezineye rabikin ü bi awayeki komkiri binin peşi xwendevan ü kesen bi edebiyata geleri ya kurdi re eleqedar.

sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat