Sepetim (0) Toplam: 0,00
%8
TCK CMK CGİK ve İlgili Mevzuat

TCK CMK CGİK ve İlgili Mevzuat

Liste Fiyatı : 30,00
İndirimli Fiyat : 27,60
Kazancınız : 2,40
9786050502015
612183
TCK CMK CGİK ve İlgili Mevzuat
TCK CMK CGİK ve İlgili Mevzuat
Yetkin Hukuk Yayınları
27.60
EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE (...6770, 7020, 7035, 7061 s. K'la ve 690, 691,694, 696 s. KHK'lerle Değişik)
ATIFLI - KARŞILAŞTIRMALI

GÖREVLİ MAHKEMELER
TERÖT VE UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR


T.C. Anayasası (AY)
Avrupa İnsan Hakları Sözleş­mesi (AİHS)
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleş­mesi'nin İlgili Hükümleri (MSHS)
Türk Ceza Ka­nunu (TCK) (694 s. KHK ile değişik m. 188, 190, 228)
TCK'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hk. K. (TCKUK)
Kabahatler Kanunu (KK)
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) (696 s. KHK ile değişik m. 104,129,140/A,188,209,280,282, 299 )
CMK'nun Yürürlük VE Uygulama Şekli Hk. K (CMKUK)
CMUK'nun Yürürlükteki Temyiz Hükümleri (CMUK-Temyiz)
Ceza ve Güvenlik Tedbirle­rinin İnfazı Hk. Kanun (CGİK) (694 s. KHK ile değişik m. 104,129,140/A,188,209,280,282, 299 )
Adli yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkeme­lerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerini Hk. Kanun (ADYMK) (694 s. KHK ile değişik m. Ek 1 ve 696 s. KHK ile değişik m. 35)
Terörle Mücadele Kanunu (TerMK) (694 s. KHK ile değişik m. 21 ve 7061 s. KHK ile değişik m. Ek 1, Geç 18)
Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK)
Tanık Koruma Kanunu (TKK)
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu (DSHK)
Adlî Sicil Kanunu (AdliSK)
Bilirkişilik Kanunu (BilirKK)
Ailenin ko­runması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (AKDK)
İnfaz Hakimliği Kanunu (İnfazHK)
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (PVSK) (6638 sK'la değişik m. 4/A, 13, 15, 16, EK 7)
Jandarma Teşkilat Gö­rev ve Yetkileri Kanunu (JTGYK) (6638 sK'la değişik m. 10, 14, 16, 17, 25, Ek 1, 2, 3, Ek 5 ve 6)
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu (SGüvKK) (6638 sK'ka değişik m. 8, 9, 18, 21/A, 21/B ve Ek 1, 2)
Emniyet Teşkilatı Kanunu (ETK) (6638 sK'la değişik m. 13, 19, 27, 55, 68-80, 84, Ek 9, 32, 33, Geç 24-28)
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (SporMK)
Kakçılıkla Mücadele Kanunu (KaçMK)
Basın Kanunu (BasınK)
İnternet'te Yapılan Yayınlar HK Kanun (İnternetK) (6639 sK'la değişik m. 8/A, Geç 3)
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hk Kanun (SGAÖK)
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun (TerFÖK)
Karaparanın Akalanmasının Önlenmesine Dair Kanun (KParaK)
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hk Kanun (AteşliSK)
Kimlik Bildirme Kanunu (KBK) (6638 sK'ka değişik m. 1, Ek 3, Geç 4)
Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hk Kanun (AsayişK)
Top­lantı ve Gösteri Yürü­yüşleri Kanunu (TGYK) (6638 sK' la değişik m. 23, 33 ve Ek1)
İl İdaresi Kanunu (İİdaK) (6638 sK'la değişik m. 11, 66)
Olağanüstü Hal Kanunu (OHALK)
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hk KHK (OHİİKK), OHİİK Çalışma Usul ve Esasları
Adlî Kolluk Yönetmeliği (AdlîKY)
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği (AramaY)
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği (GözaltıY)
Suç Eşyası Yönet­meliği (SuçEY) Yeni RG. 23.3.2016-29662
Adlî Sicil Yönetmeliği (AdlîSY)
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yön. (UzlaşY) ve 2018 Uzlaştırma Asgari Ücret Tarifesi (UzlaşmaT)
CMK Telekom. Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Hk Yön. (TelekomY)
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat