Sepetim (0) Toplam: 0,00
%8
Tüketici Hakem Heyetleri

Tüketici Hakem Heyetleri

Liste Fiyatı : 145,00
İndirimli Fiyat : 133,40
Kazancınız : 11,60
9786050504354
612197
Tüketici Hakem Heyetleri
Tüketici Hakem Heyetleri
Yetkin Hukuk Yayınları
133.40
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ7
TEŞEKKÜR9
İÇİNDEKİLER13
KISALTMALAR CETVELİ
KAYNAKÇA19
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULMASI
HUKUKİ NİTELİĞİ VE OLUŞUMU
I.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULMASI VE AMACI
II.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE
HUKUK SİSTEMİMİZ İÇİNDEKİ YERİ
A.İdari Mercilere Zorunlu İdari Başvuru Açısından
Tüketici Hakem Heyetlerinin Niteliği
B.Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Açısından
Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeri ve Niteliği
C.Kendine Özgü Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Tüketici Hakem Heyetlerinin Nitelendirilmesi
D.Yargısal Çözüm Yolları Açısından
Tüketici Hakem Heyetlerinin Niteliği
1.Tahkim Yargısı Açısından Tüketici Hakem Heyetlerinin Niteliği
a.İhtiyari Tahkim
b.Zorunlu Tahkim
2.Devlet Yargısı Açısından Tüketici Hakem
Heyetlerinin Niteliği
a.Mahkeme Kavramı
b.Genel Mahkemeler ile Özel Mahkemeler
Arasındaki İlişki
c.Tüketici Mahkemeleri ile Tüketici Hakem
Heyetleri Arasındaki İlişki
d.Mahkeme Olup Olmama Açısından
Tüketici Hakem Heyetleri
III.AVRUPA BİRLİĞİ VE BAZI ÜLKELERDE
KLASİK DEVLET MAHKEMELERİ DIŞINDA
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ
A.Avrupa Birliği Düzenlemelerinde
Klasik Devlet Mahkemeleri Dışında
Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
B.Almanya'da Klasik Devlet Mahkemeleri Dışında
Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
C.Fransa'da Klasik Devlet Mahkemeleri Dışında
Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
D.İspanya'da Klasik Devlet Mahkemeleri Dışında
Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
E.Amerika Birleşik Devleri'nde
Klasik Devlet Mahkemeleri Dışında
Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
F.İngiltere'de Klasik Devlet Mahkemeleri Dışında
Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü81
IV.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN OLUŞUMU
A.Tüketici Hakem Heyetlerinde Başkan ve
Diğer Üyeler
1.Tüketici Hakem Heyetlerinde Başkan
2.Tüketici Hakem Heyetlerinde Başkan Dışındaki
Üyeler
a.Belediye Personeli Arasından Görevlendirilen
Üye
b.Baro Mensupları Arasından Görevlendirilen
Üye
c.Ticaret (ve Sanayi) Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden Görevlendirilen Üye
d.Tüketici Örgütlerinden Seçilen Üye
3.Tüketici Hakem Heyetlerinin Başkan ve
Diğer Üyelerinde Aranan Şartlar
4.Üyelerin Toplantılara Katılamadıkları Haller
5.Huzur Hakkı ve Ücreti
B.Tüketici Hakem Heyetlerinde Raportör
C.Tüketici Hakem Heyetlerine Benzer Hakem Heyetleri
1.Bireysel Müşteri Hakem Heyetleri
2.Sigorta Tahkim Komisyonu
İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN
GÖREV VE YETKİ ALANLARI İLE İŞLEYİŞİ
I.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI
A.Çözümü İçin Tüketici Hakem Heyetine
Başvurulacak Uyuşmazlıklar
1.Uyuşmazlığın Niteliğine Göre
2.Uyuşmazlığın Miktar veya Değerine Göre
B.Çözümü İçin Tüketici Hakem Heyetine
Başvurulmayacak Uyuşmazlıklar
II.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN YETKİ ALANI
A.Tüketici Hakem Heyetlerinin Yetki Alanını
Tespit Eden Kurallar
1.Tüketicinin Yerleşim Yerindeki
Tüketici Hakem Heyetinin Yetkisi
2.Tüketici İşleminin Yapıldığı Yerdeki
Tüketici Hakem Heyetinin Yetkisi
3.Tüketici Hakem Heyeti Kurulmayan İlçeler Bakımından Yetki
B.Tüketici Hakem Heyetleri Bağlamında
Yetki Sözleşmesi
C.Tüketici Hakem Heyetleri Bağlamında
Yetki İtirazı
III.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BAKIMINDAN
İŞ DAĞILIMI İLİŞKİSİ
IV.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN İŞLEYİŞİ
A.Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Yapılması
B.Tüketici Hakem Heyetine Yapılan Başvuru
Bakımından Derdestlik
C.Tüketici Hakem Heyetlerinde Toplantı
1.Toplantı Zamanı Gündemi ve Yeri
2.Toplantılara Katılım ve Toplantı Yeter Sayısı
D.Tüketici Hakem Heyetlerinde İnceleme Usûlü
1.Hukuki Dinlenilme ve Tarafların Dinlenmesi Açısından Tahkim Yargılaması
2.Tüketici Hakem Heyetinde Dosya Üzerinden
İnceleme
3.Dosya Üzerinden İncelemenin İstisnası Olarak Tüketici Hakem Heyetinde Tarafların ve
Bilirkişinin Dinlenmesi
a.Tarafların Dinlenmesi
b.Bilirkişinin Dinlenmesi
E.Tüketici Hakem Heyetlerinde İspat ve Deliller
1.Tüketici Hakem Heyetinde Belge ve
Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi
a.Belgeleri İbraz Zorunluluğu
b.Senetle İspat Zorunluluğu
2.Belge ve Bilirkişinin Oy ve Görüşü Dışında
Kalan Diğer Delillerin Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN
ALACAĞI KARARLAR VE KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
I.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN ALACAĞI KARARLAR
A.Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının
Hukuki Niteliği
1.İdari Organ Tarafından Verilen
İdari Karar Görüşü
2.Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi
Neticesinde Verilen Karar Görüşü
3.Kendine Özgü Bir Uyuşmazlık Çözüm Mercii Tarafında Verilen Karar Görüşü
4.Yargı Organı Tarafından Verilen
Yargısal Karar Görüşü
B.Tüketici Hakem Heyetlerinde Karar Alınma Süresi
C.Tüketici Hakem Heyetlerinde Karar Yeter Sayısı
D.Tüketici Hakem Heyetlerinin Kararlarının
Gerekçesi
E.Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Türleri
Etkisi ve İcrası
1.Kararların Türleri
a.Ara Kararları
b.Nihai Kararlar
2.Kararların Etkisi
3.Kararların İcrası
II.TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞI
BAŞVURULABİLECEK YOLLAR
A.İtiraz
B.Yargılamanın Yenilenmesi
C.Kanun Yararına Temyiz
III.TOPLULUK DAVALARINDA VERİLEN KARARLARIN
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE YÜRÜTÜLEN
YARGILAMA FAALİYETİNE ETKİSİ
IV.YARGILAMA GİDERLERİ
A.Tüketici Hakem Heyetlerinde Harçlar
B.Tüketici Hakem Heyetlerinde Masraflar
C.Tüketici Hakem Heyetlerinde Vekâlet Ücreti
1.Yargılama Gideri Niteliğindeki Karşı
Vekâlet Ücreti
2.Akdi Vekâlet Ücreti

SONUÇ
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   ÖNSÖZ7
   TEŞEKKÜR9
   İÇİNDEKİLER13
   KISALTMALAR CETVELİ
   KAYNAKÇA19
   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULMASI
   HUKUKİ NİTELİĞİ VE OLUŞUMU
   I.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULMASI VE AMACI
   II.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE
   HUKUK SİSTEMİMİZ İÇİNDEKİ YERİ
   A.İdari Mercilere Zorunlu İdari Başvuru Açısından
   Tüketici Hakem Heyetlerinin Niteliği
   B.Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Açısından
   Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeri ve Niteliği
   C.Kendine Özgü Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Tüketici Hakem Heyetlerinin Nitelendirilmesi
   D.Yargısal Çözüm Yolları Açısından
   Tüketici Hakem Heyetlerinin Niteliği
   1.Tahkim Yargısı Açısından Tüketici Hakem Heyetlerinin Niteliği
   a.İhtiyari Tahkim
   b.Zorunlu Tahkim
   2.Devlet Yargısı Açısından Tüketici Hakem
   Heyetlerinin Niteliği
   a.Mahkeme Kavramı
   b.Genel Mahkemeler ile Özel Mahkemeler
   Arasındaki İlişki
   c.Tüketici Mahkemeleri ile Tüketici Hakem
   Heyetleri Arasındaki İlişki
   d.Mahkeme Olup Olmama Açısından
   Tüketici Hakem Heyetleri
   III.AVRUPA BİRLİĞİ VE BAZI ÜLKELERDE
   KLASİK DEVLET MAHKEMELERİ DIŞINDA
   TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ
   A.Avrupa Birliği Düzenlemelerinde
   Klasik Devlet Mahkemeleri Dışında
   Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
   B.Almanya'da Klasik Devlet Mahkemeleri Dışında
   Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
   C.Fransa'da Klasik Devlet Mahkemeleri Dışında
   Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
   D.İspanya'da Klasik Devlet Mahkemeleri Dışında
   Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
   E.Amerika Birleşik Devleri'nde
   Klasik Devlet Mahkemeleri Dışında
   Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
   F.İngiltere'de Klasik Devlet Mahkemeleri Dışında
   Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü81
   IV.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN OLUŞUMU
   A.Tüketici Hakem Heyetlerinde Başkan ve
   Diğer Üyeler
   1.Tüketici Hakem Heyetlerinde Başkan
   2.Tüketici Hakem Heyetlerinde Başkan Dışındaki
   Üyeler
   a.Belediye Personeli Arasından Görevlendirilen
   Üye
   b.Baro Mensupları Arasından Görevlendirilen
   Üye
   c.Ticaret (ve Sanayi) Odasından ya da
   Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden Görevlendirilen Üye
   d.Tüketici Örgütlerinden Seçilen Üye
   3.Tüketici Hakem Heyetlerinin Başkan ve
   Diğer Üyelerinde Aranan Şartlar
   4.Üyelerin Toplantılara Katılamadıkları Haller
   5.Huzur Hakkı ve Ücreti
   B.Tüketici Hakem Heyetlerinde Raportör
   C.Tüketici Hakem Heyetlerine Benzer Hakem Heyetleri
   1.Bireysel Müşteri Hakem Heyetleri
   2.Sigorta Tahkim Komisyonu
   İKİNCİ BÖLÜM
   TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN
   GÖREV VE YETKİ ALANLARI İLE İŞLEYİŞİ
   I.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI
   A.Çözümü İçin Tüketici Hakem Heyetine
   Başvurulacak Uyuşmazlıklar
   1.Uyuşmazlığın Niteliğine Göre
   2.Uyuşmazlığın Miktar veya Değerine Göre
   B.Çözümü İçin Tüketici Hakem Heyetine
   Başvurulmayacak Uyuşmazlıklar
   II.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN YETKİ ALANI
   A.Tüketici Hakem Heyetlerinin Yetki Alanını
   Tespit Eden Kurallar
   1.Tüketicinin Yerleşim Yerindeki
   Tüketici Hakem Heyetinin Yetkisi
   2.Tüketici İşleminin Yapıldığı Yerdeki
   Tüketici Hakem Heyetinin Yetkisi
   3.Tüketici Hakem Heyeti Kurulmayan İlçeler Bakımından Yetki
   B.Tüketici Hakem Heyetleri Bağlamında
   Yetki Sözleşmesi
   C.Tüketici Hakem Heyetleri Bağlamında
   Yetki İtirazı
   III.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BAKIMINDAN
   İŞ DAĞILIMI İLİŞKİSİ
   IV.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN İŞLEYİŞİ
   A.Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Yapılması
   B.Tüketici Hakem Heyetine Yapılan Başvuru
   Bakımından Derdestlik
   C.Tüketici Hakem Heyetlerinde Toplantı
   1.Toplantı Zamanı Gündemi ve Yeri
   2.Toplantılara Katılım ve Toplantı Yeter Sayısı
   D.Tüketici Hakem Heyetlerinde İnceleme Usûlü
   1.Hukuki Dinlenilme ve Tarafların Dinlenmesi Açısından Tahkim Yargılaması
   2.Tüketici Hakem Heyetinde Dosya Üzerinden
   İnceleme
   3.Dosya Üzerinden İncelemenin İstisnası Olarak Tüketici Hakem Heyetinde Tarafların ve
   Bilirkişinin Dinlenmesi
   a.Tarafların Dinlenmesi
   b.Bilirkişinin Dinlenmesi
   E.Tüketici Hakem Heyetlerinde İspat ve Deliller
   1.Tüketici Hakem Heyetinde Belge ve
   Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi
   a.Belgeleri İbraz Zorunluluğu
   b.Senetle İspat Zorunluluğu
   2.Belge ve Bilirkişinin Oy ve Görüşü Dışında
   Kalan Diğer Delillerin Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN
   ALACAĞI KARARLAR VE KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
   I.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN ALACAĞI KARARLAR
   A.Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının
   Hukuki Niteliği
   1.İdari Organ Tarafından Verilen
   İdari Karar Görüşü
   2.Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi
   Neticesinde Verilen Karar Görüşü
   3.Kendine Özgü Bir Uyuşmazlık Çözüm Mercii Tarafında Verilen Karar Görüşü
   4.Yargı Organı Tarafından Verilen
   Yargısal Karar Görüşü
   B.Tüketici Hakem Heyetlerinde Karar Alınma Süresi
   C.Tüketici Hakem Heyetlerinde Karar Yeter Sayısı
   D.Tüketici Hakem Heyetlerinin Kararlarının
   Gerekçesi
   E.Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Türleri
   Etkisi ve İcrası
   1.Kararların Türleri
   a.Ara Kararları
   b.Nihai Kararlar
   2.Kararların Etkisi
   3.Kararların İcrası
   II.TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞI
   BAŞVURULABİLECEK YOLLAR
   A.İtiraz
   B.Yargılamanın Yenilenmesi
   C.Kanun Yararına Temyiz
   III.TOPLULUK DAVALARINDA VERİLEN KARARLARIN
   TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE YÜRÜTÜLEN
   YARGILAMA FAALİYETİNE ETKİSİ
   IV.YARGILAMA GİDERLERİ
   A.Tüketici Hakem Heyetlerinde Harçlar
   B.Tüketici Hakem Heyetlerinde Masraflar
   C.Tüketici Hakem Heyetlerinde Vekâlet Ücreti
   1.Yargılama Gideri Niteliğindeki Karşı
   Vekâlet Ücreti
   2.Akdi Vekâlet Ücreti

   SONUÇ
   Stok Kodu
   :
   9786050504354
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   200
   Baskı Sayısı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   133,40   
   133,40   
   2
   67,37   
   134,73   
   3
   45,80   
   137,40   
   4
   34,68   
   138,74   
   5
   28,28   
   141,40   
   6
   23,79   
   142,74   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   133,40   
   133,40   
   2
   67,37   
   134,73   
   3
   45,80   
   137,40   
   4
   34,68   
   138,74   
   5
   28,28   
   141,40   
   6
   23,79   
   142,74   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   133,40   
   133,40   
   2
   67,37   
   134,73   
   3
   45,80   
   137,40   
   4
   34,68   
   138,74   
   5
   28,28   
   141,40   
   6
   23,79   
   142,74   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   133,40   
   133,40   
   2
   67,37   
   134,73   
   3
   45,80   
   137,40   
   4
   34,68   
   138,74   
   5
   28,28   
   141,40   
   6
   23,79   
   142,74   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   133,40   
   133,40   
   2
   67,37   
   134,73   
   3
   45,80   
   137,40   
   4
   34,68   
   138,74   
   5
   28,28   
   141,40   
   6
   23,79   
   142,74   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat