Sepetim (0) Toplam: 0,00
%8
Türk İdare Hukuku Türk İdare Hukuku Türk İdare Hukuku

Türk İdare Hukuku

Liste Fiyatı : 350,00
İndirimli Fiyat : 322,00
Kazancınız : 28,00
Taksitli fiyat : 6 x 57,42
9786050513264
797426
Türk İdare Hukuku
Türk İdare Hukuku
322.00
Yeni Türk İdare Hukuku
Prof. Dr. ALİ D. ULUSOY

ÖNSÖZ

Ülkemizde tarihsel bazda özellikle Fransız sistemi ve doktrini etkisinde

başlayan idare hukuku alanındaki akademik çalışmalarda, "yabancı" etkisinin halen dahi makul bir noktaya indirgenmiş olduğunu söyleyebilmek güçtür. Nitekim Türk pozitif hukukunu aktardığı iddiasındaki birçok idare hukuku kitabında şu an dahi verilen referansların büyük kısmının yabancı içtihat ve kaynaklar olduğu görülmektedir. Kuşkusuz bu tür bilimsel çalışmalarda bazen yabancı kaynaklara referans verilmesi sakıncalı olmayıp bilakis

karşılaştırmalı hukuk boyutunda çalışmaya ayrı bir değer katar. Ancak bu

yabancı etkisinin, sürekli olarak kendi ayakları üzerinde durabilen ve gerçek

anlamda "ulusal" bir pozitif hukuk uygulaması bulunmadığı varsayımıyla

empoze edilmeye çalışılması onur kırıcıdır. Bu nedenle artık kendi ayakları

üstünde durmayı başaran ve kendi özgün sistematiğini oluşturabilmiş pozitif

Türk İdare Hukuku oluşturmanın vakti çoktan gelmiş olup, bu çalışmanın

hedeflerinden biri de bu ihtiyaca katkı sağlamaktır.

Öte yandan idare hukukunun hukuk devletinin gerçekleştirilmesinin; hukuk devletinin ise demokratik bir yönetimin ortaya çıkabilmesinin en somut

aracı olduğu açık bir olgu olmakla birlikte, görünüşte iyi bir idare hukukuna

sahip olmanın demokratik bir yönetime sahip olmayı garanti etmediği ve asıl

önemli olanın idare hukuku uygulayıcılarının bu hukukun gerek ulusal düzeydeki kurallarını gerek evrensel düzeydeki temel ilke ve normlarını kendi

vicdanlarında içselleştirebilmeleri olduğu tecrübelerle sabittir.

Buna karşın, hukuka saygılı idareci ve yargıçlara, uygulamaları gereken

idare hukukunu tutarlı, doğru ve sistematik olarak sunabilmek ve böylece

uygulamacılara akademik açıdan doyurucu biçimde teknik altyapı sağlayabilmek ayrıca önemlidir.

Bu olgu, özellikle tam olarak 2018 yılında yürürlüğe giren 2017 Anayasa

değişikliği sonrasında Türk Kamu Hukuku sistemimizde yaşanan köklü değişimin doğal sonucu olarak, idare hukukunda olağanüstü değişim yaşanmasının idare hukukçularının işini ne kadar güçleştirdiğini de göstermektedir.

Bu noktada, artık Temmuz 2018 itibarıyla tamamen yeni bir mecraya giren

Türk Kamu Yönetimi sistemimize koşut olarak yepyeni bir İdare Hukuku ile

karşı karşıya olduğumuz vurgusuna dikkat çekmek gerekir.

Ayrıca ifade etmem gerekir ki Kitapta yapılan değerlendirmelerin, yorumların, sınıflandırmaların ve savunulan görüşlerin bir kısmının mevcut

Türk İdare Hukuku Doktrininde ve idare hukuku kitaplarında karşılaşılan1

"Türk İdare Hukuku I Genel Esaslar ve İdari Teşkilat" (Yetkin Yayınları, Ankara 2016)

isimli Kitabımızın Önsöz'ünün revize edilmiş halidir.

8 Önsöz

bilgi, yorum, görüş, değerlendirme ve sınıflandırmalardan farklı olduğu görülecektir. Örneğin T.C. İdari Teşkilatlanmasında klasik sınıflandırma tamamen "kamu tüzel kişiliği" ölçütüne göre yapılmasına karşın, bu kitapta

tarafımca belirlenen/önerilen ölçüt daha farklıdır ve kamu tüzel kişiliği ölçütü yanında, "Merkezi İdare'ye göre asgari idari özerkliğin bulunup bulunmaması" ölçütüdür. Zira bu farklı sınıflandırmanın 2017 Anayasa değişikliği

sonrasındaki yeni fiili ve hukuki durumu ortaya koymada daha gerçekçi sonuçlar verdiği görüldüğünden, tarafımca getirilen yeni ölçütün son zamanlarda birçok idare hukukçusu meslektaş tarafından da benimsendiğine tanık

olunmaktadır.

Bu durumu mevcut anaakım görüş ve bilgilere karşı iddialı yeni bir

"doktrin" empoze etmeye çalışmak olarak değil, Statükonun yanılmaz ve

tartışılmaz olmadığını ve Statükoya karşı alternatif yaklaşımların da olabileceğini göstermek amaçlı olarak, "menü"de alışılmamış ve farklı tatları da

denemeyi önermek çabası şeklinde görmek daha "insaflı" bir yaklaşım olacaktır.

Aynı şekilde Çalışmamızda verilen her bilgiye doktrinden hemen bir referans gösterilmesi çabasına fazla girilmemiş olması övünülecek bir yaklaşım olmasa da, Danıştay'ın en üst yargısal mercii olan İdari Dava Daireleri

Kurulu'nun özellikle 2011 yılından sonraki içtihatlarına çok sık atıf yapılmış

olmasının ve bunlardan sıklıkla örnekler verilmiş olmasının -yani "içtihat"

odaklı yaklaşımın- bu durumu telafi edeceği umulmaktadır. Danıştay'ın Kitapta yer verdiğim içtihatlarının büyük kısmına, 2011-2014 yılları arasında

icra ettiğim Danıştay Üyeliği görevim esnasında ulaşma olanağım ve şansım

olduğunu ve bu kararların birçoğunun oluşumuna fiilen katkım bulunduğunu

da belirtmem gerekir.

Kitabın yazılmasında dostum İsmail KÖKSAL'ın ısrarlı teşvikleri ve

katkıları belirleyici olduğundan, kendisine özellikle müteşekkirim. Ayaz'ın

(son baskıda ilaveten Alçin'in) ve evin yükünü sırtlayarak Kitaba odaklanmamı sağlayan eşim Ülkü'ye ayrıca minnettarım. Ayrıca Kitabın yayımlanması için beni cesaretlendiren Ankara Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsündeki tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Düzeltmelerde ve karar

tasniflerinde yardımcı olan akademisyen meslektaşlarım Fatma Betül ÇITAK, Serdar YILMAZ, Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER, Yasin ATALAN ve

Enes YALÇIN'a ayrıca teşekkür borçluyum. Yine Kitabın yayına hazırlanmasını sağlayan tüm YETKİN Yayınları ailesine Sayın Muharrem

BAŞER'in şahsında teşekkür ederim.

Prof. Dr. Ali D. ULUSOY

Urla, Eylül 2022.
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • Yeni Türk İdare Hukuku
   Prof. Dr. ALİ D. ULUSOY

   ÖNSÖZ

   Ülkemizde tarihsel bazda özellikle Fransız sistemi ve doktrini etkisinde

   başlayan idare hukuku alanındaki akademik çalışmalarda, "yabancı" etkisinin halen dahi makul bir noktaya indirgenmiş olduğunu söyleyebilmek güçtür. Nitekim Türk pozitif hukukunu aktardığı iddiasındaki birçok idare hukuku kitabında şu an dahi verilen referansların büyük kısmının yabancı içtihat ve kaynaklar olduğu görülmektedir. Kuşkusuz bu tür bilimsel çalışmalarda bazen yabancı kaynaklara referans verilmesi sakıncalı olmayıp bilakis

   karşılaştırmalı hukuk boyutunda çalışmaya ayrı bir değer katar. Ancak bu

   yabancı etkisinin, sürekli olarak kendi ayakları üzerinde durabilen ve gerçek

   anlamda "ulusal" bir pozitif hukuk uygulaması bulunmadığı varsayımıyla

   empoze edilmeye çalışılması onur kırıcıdır. Bu nedenle artık kendi ayakları

   üstünde durmayı başaran ve kendi özgün sistematiğini oluşturabilmiş pozitif

   Türk İdare Hukuku oluşturmanın vakti çoktan gelmiş olup, bu çalışmanın

   hedeflerinden biri de bu ihtiyaca katkı sağlamaktır.

   Öte yandan idare hukukunun hukuk devletinin gerçekleştirilmesinin; hukuk devletinin ise demokratik bir yönetimin ortaya çıkabilmesinin en somut

   aracı olduğu açık bir olgu olmakla birlikte, görünüşte iyi bir idare hukukuna

   sahip olmanın demokratik bir yönetime sahip olmayı garanti etmediği ve asıl

   önemli olanın idare hukuku uygulayıcılarının bu hukukun gerek ulusal düzeydeki kurallarını gerek evrensel düzeydeki temel ilke ve normlarını kendi

   vicdanlarında içselleştirebilmeleri olduğu tecrübelerle sabittir.

   Buna karşın, hukuka saygılı idareci ve yargıçlara, uygulamaları gereken

   idare hukukunu tutarlı, doğru ve sistematik olarak sunabilmek ve böylece

   uygulamacılara akademik açıdan doyurucu biçimde teknik altyapı sağlayabilmek ayrıca önemlidir.

   Bu olgu, özellikle tam olarak 2018 yılında yürürlüğe giren 2017 Anayasa

   değişikliği sonrasında Türk Kamu Hukuku sistemimizde yaşanan köklü değişimin doğal sonucu olarak, idare hukukunda olağanüstü değişim yaşanmasının idare hukukçularının işini ne kadar güçleştirdiğini de göstermektedir.

   Bu noktada, artık Temmuz 2018 itibarıyla tamamen yeni bir mecraya giren

   Türk Kamu Yönetimi sistemimize koşut olarak yepyeni bir İdare Hukuku ile

   karşı karşıya olduğumuz vurgusuna dikkat çekmek gerekir.

   Ayrıca ifade etmem gerekir ki Kitapta yapılan değerlendirmelerin, yorumların, sınıflandırmaların ve savunulan görüşlerin bir kısmının mevcut

   Türk İdare Hukuku Doktrininde ve idare hukuku kitaplarında karşılaşılan   1

   "Türk İdare Hukuku I Genel Esaslar ve İdari Teşkilat" (Yetkin Yayınları, Ankara 2016)

   isimli Kitabımızın Önsöz'ünün revize edilmiş halidir.

   8 Önsöz

   bilgi, yorum, görüş, değerlendirme ve sınıflandırmalardan farklı olduğu görülecektir. Örneğin T.C. İdari Teşkilatlanmasında klasik sınıflandırma tamamen "kamu tüzel kişiliği" ölçütüne göre yapılmasına karşın, bu kitapta

   tarafımca belirlenen/önerilen ölçüt daha farklıdır ve kamu tüzel kişiliği ölçütü yanında, "Merkezi İdare'ye göre asgari idari özerkliğin bulunup bulunmaması" ölçütüdür. Zira bu farklı sınıflandırmanın 2017 Anayasa değişikliği

   sonrasındaki yeni fiili ve hukuki durumu ortaya koymada daha gerçekçi sonuçlar verdiği görüldüğünden, tarafımca getirilen yeni ölçütün son zamanlarda birçok idare hukukçusu meslektaş tarafından da benimsendiğine tanık

   olunmaktadır.

   Bu durumu mevcut anaakım görüş ve bilgilere karşı iddialı yeni bir

   "doktrin" empoze etmeye çalışmak olarak değil, Statükonun yanılmaz ve

   tartışılmaz olmadığını ve Statükoya karşı alternatif yaklaşımların da olabileceğini göstermek amaçlı olarak, "menü"de alışılmamış ve farklı tatları da

   denemeyi önermek çabası şeklinde görmek daha "insaflı" bir yaklaşım olacaktır.

   Aynı şekilde Çalışmamızda verilen her bilgiye doktrinden hemen bir referans gösterilmesi çabasına fazla girilmemiş olması övünülecek bir yaklaşım olmasa da, Danıştay'ın en üst yargısal mercii olan İdari Dava Daireleri

   Kurulu'nun özellikle 2011 yılından sonraki içtihatlarına çok sık atıf yapılmış

   olmasının ve bunlardan sıklıkla örnekler verilmiş olmasının -yani "içtihat"

   odaklı yaklaşımın- bu durumu telafi edeceği umulmaktadır. Danıştay'ın Kitapta yer verdiğim içtihatlarının büyük kısmına, 2011-2014 yılları arasında

   icra ettiğim Danıştay Üyeliği görevim esnasında ulaşma olanağım ve şansım

   olduğunu ve bu kararların birçoğunun oluşumuna fiilen katkım bulunduğunu

   da belirtmem gerekir.

   Kitabın yazılmasında dostum İsmail KÖKSAL'ın ısrarlı teşvikleri ve

   katkıları belirleyici olduğundan, kendisine özellikle müteşekkirim. Ayaz'ın

   (son baskıda ilaveten Alçin'in) ve evin yükünü sırtlayarak Kitaba odaklanmamı sağlayan eşim Ülkü'ye ayrıca minnettarım. Ayrıca Kitabın yayımlanması için beni cesaretlendiren Ankara Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsündeki tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Düzeltmelerde ve karar

   tasniflerinde yardımcı olan akademisyen meslektaşlarım Fatma Betül ÇITAK, Serdar YILMAZ, Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER, Yasin ATALAN ve

   Enes YALÇIN'a ayrıca teşekkür borçluyum. Yine Kitabın yayına hazırlanmasını sağlayan tüm YETKİN Yayınları ailesine Sayın Muharrem

   BAŞER'in şahsında teşekkür ederim.

   Prof. Dr. Ali D. ULUSOY

   Urla, Eylül 2022.
   Stok Kodu
   :
   9786050513264
   Boyut
   :
   16.0x24.0
   Sayfa Sayısı
   :
   905
   Baskı Sayısı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2022
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   322,00   
   322,00   
   2
   162,61   
   325,22   
   3
   110,55   
   331,66   
   4
   83,72   
   334,88   
   5
   68,26   
   341,32   
   6
   57,42   
   344,54   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   322,00   
   322,00   
   2
   162,61   
   325,22   
   3
   110,55   
   331,66   
   4
   83,72   
   334,88   
   5
   68,26   
   341,32   
   6
   57,42   
   344,54   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   322,00   
   322,00   
   2
   162,61   
   325,22   
   3
   110,55   
   331,66   
   4
   83,72   
   334,88   
   5
   68,26   
   341,32   
   6
   57,42   
   344,54   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   322,00   
   322,00   
   2
   162,61   
   325,22   
   3
   110,55   
   331,66   
   4
   83,72   
   334,88   
   5
   68,26   
   341,32   
   6
   57,42   
   344,54   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   322,00   
   322,00   
   2
   162,61   
   325,22   
   3
   110,55   
   331,66   
   4
   83,72   
   334,88   
   5
   68,26   
   341,32   
   6
   57,42   
   344,54   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
Kapat