Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%15
Yeni
Türkiye Vizyonu Multidisipliner Çalışmalar 2019 (Türkçe-İngilizce)

Türkiye Vizyonu Multidisipliner Çalışmalar 2019 (Türkçe-İngilizce)

Liste Fiyatı : 100,00TL
İndirimli Fiyat : 85,00TL
Kazancınız : 15,00TL
Taksitli fiyat : 6 x 15,16TL
9786053278702
728672
Türkiye Vizyonu Multidisipliner Çalışmalar 2019 (Türkçe-İngilizce)
Türkiye Vizyonu Multidisipliner Çalışmalar 2019 (Türkçe-İngilizce)
Ekin Yayınevi
85.00
I. Bölüm/ Chapter I
Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar
Studies in Educational Sciences

Eğitim Yönetiminde Rotasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Adem YAMAN

Cumhuriyet Dönemi Örgün ve Yaygın Din Eğitimi/Formal and Informal Religious Education in the Republican Period
Ahmet Ali ÇANAKCI

Filozof İsimleri Açısından Felsefe Dersi Öğretim Programları ve Ösym Sınav Sorularının Değerlendirilmesi/Evaluation of Philosophy Lesson Curriculum and Cesp Examination Questions in Terms of Philosopher Names
Ahmet ÇOBAN
Orhan KORKMAZ

Türkiye'de Bölgelerarası Özel Eğitim Alanındaki Farklılıklar/Regional Differences Between Special Education in Turkey
Ahmet ÇOBAN
Sinan BAYAT

The Investigation of Music Teachers 'Perception on the Use of Technology In The Course of Music in the Middle Schools
Beste KADEMLİ
Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ

Dijital Oyun Tabanlı Matematik Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Başarı Ve Başarı Güdüsüne Etkisi/Effects of Digital Game-Based Mathematics Learning on 6th Grades Students' Achievement and Motivation
Nuri Can AKSOY
Cengiz ÇINAR

II. Bölüm/ Chapter II
Fen Bilimlerinde Akademik Çalışmalar
Studies in Science

Yapısal Atıkların Geri Dönüşümü ve Kullanım Olanakları/Recycling of Construction and Demolition Waste and Possibility of Use
Onur ERMAN
Ceyda BUZKAN

Sosyal Konut Politikası/Social Housing Policy
Filiz TEPECİK

Yozgat Çapanoğlu Hamamı Rölöve Restitüsyon Restorasyon Mekanik ve Yapısal Güçlendirme ile Çevre Düzenleme Projeleri/Yozgat Çapanoğlu Bath House Survey Restitution Restoration Mechanical and Structural Strengthening and Landscaping Projects
Mustafa YEĞİN

Evaluation of Corporate Perception Concept in terms of Interior Architecture and Environmental Design/Kurumsal Algı Kavramının İç Mimari ve Çevre Tasarımı Alanı Açısından Değerlendirilmesi
Nazlı Nazende Yıldırım

An Experimental Investigation on the Effect of Water/Cement Ratio on the Compressive Strength of Concrete Produced by Different Cements/Farklı Çimentolar Kullanılarak Üretilen Betonlar için Su/Çimento Oranının Basınç Dayanımına Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Ç. Özge ÖZELMACI DURMAZ
Ömer ARIÖZ
Evren ARIÖZ

Effects of Chemical Plasticizing Admixtures on the Life Cycle Assessment of Ready Mixed Concrete/Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkıların Hazır Betonun Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Üzerine Etkisi
Ç. Özge ÖZELMACI DURMAZ
Evren ARIÖZ
Ömer ARIÖZ

Use of Mineral Admixtures in Ready Mixed Concrete Production/Mineral Katkıların Hazır Beton Üretiminde Kullanımı
Ömer ARIÖZ
Ç. Özge ÖZELMACI DURMAZ
Evren ARIÖZ

Geleneksel Van Evlerı ile Günümüz Vıllalarının Mekân Konfıgürasyonu Karşılaştırması Projesi/Project for Comparison on Traditional Van Houses and Modern Villas in Terms of Interior Configuration
Şahabettin ÖZTÜRK

Erciş Aşık Emrah ve Selvi Kültür Evi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi/Erciş Aşık Emrah and Selvi Cultural House's Survey-Restitution-Restoration-and Landscape Planning Project
Şahabettin ÖZTÜRK
Mustafa YEĞİN

Mimari Yapılar Eşliğinde Korinth Sütun Başlığı'nın Gelişim Evreleri
Yaşar ARLI

Dülükbaba Tabiat Parkının (Gaziantep) Ekolojik Alan Kullanım Planlaması Açısından Değerlendirilmesi/The Evaluation of Dülükbaba Nature Park (Gaziantep) the Frame of Ecological Land Use Planning
Ahmet Salih GÜNAYDIN
Yalçın MEMLÜK

Gaziantep İmar Planlarinda Yeşil Alanlarin Gelişiminin İncelenmesi/Investigation of the Development of Green Areas in Gaziantep Zoning Plans
Ahmet Salih GÜNAYDIN
Murat YÜCEKAYA

Miniature Garden: An Analysis of Terrarium/Minyatür Bahçe : Bir Terrarium Analizi
Hande Sanem ÇINAR
Muhammed AKTA

Teorik ve uygulamalı peyzaj ekolojisi ve Türkiye'de peyzaj ekolojisi ile ilgili yapılan çalışmalara örnekler/Theoretical and practical landscape ecology and landscape ecology in Turkey Examples of related studies
Selvinaz Gülçin BOZKURT
Bayburt'ta Organik Tarım/Organic Agriculture in Bayburt
Hakan KARA
Volkan GÜL

Essential Essential Oil Plant Fennel Used in Complementary and Alternative Medicine (Foeniculum Vulgare)/Tamamlayıcı ve Alternatif Tıpta Kullanılan Önemli Uçucu Yağ Bitkisi Rezene (Foeniculum Vulgare)
Volkan GÜL

Dünya Savunma Sektörü Ekseninde Türk Savunma Sanayii ve Gelecek Öngörüsü/Turkish Defense Industry and Future Vision from the Perspective of the World Defense Industry
Yılmaz ERBİL
Durmuş Ali BİRCAN
Serdar GÜZEL
Özge Acarbaş BALTACI

Metal Chalcogenide Nanostructures' Microwave Energy-Based Preparation and Characterization/Metal Kalkojen Nano-Yapıların Mikrodalga Enerjisi Bazlı Hazırlanışı ve Karakterizasyonu
Selçuk POYRAZ

Simultaneous Determination of Metronidazole and Metoclopramide in Drug Tablets by Spectrophotometric-Chemometric Methods/İlaç Tabletlerindeki Metronidazol ve Metoklopramidin Spektrofotometrik-Kemometrik olarak Eş Zamanlı Tayini
Güzide PEKCAN ERTOKUŞ
Okan BAYRAM


III. Bölüm / Chapter III
Sağlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar
Studies in Health Sciences

Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi/Investigation of the Effect of Brain-Induced Neurotrophic Factor (Bdnf) Hormone on Physiology and Physiological Systems
Bülent BAYRAKTAR

Sirkadiyen Ritim Fizyolojisi ve Fizyolojik Melatonin Ritminin İncelenmesi/Investigation of Circadian Rhythm Physiology and Physiological Melatonin Rhythm
Bülent BAYRAKTAR

İrisin Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi/Physiology of Irisin Hormone and Physiological Systems Investigation of Effect
Yunus Emre ZENGİN
Bülent BAYRAKTAR
Emre TEKCE
Vecihi AKSAKAL
Ayten Aşkın KILINÇ

Enerji Homeostazisinin Düzenlenmesinde Ghrelin, Obestatin Hormon Dengesi ve Fizyolojilerinin İncelenmesi/Hormonal Regulation of Bone Metabolism
Harun ÖZTÜFEK
Bülent BAYRAKTAR
Emre TEKCE
Vecihi AKSAKAL

Kemik Metabolizmasının Hormonal Regülasyonu/Hormonal Regulation of Bone Metabolism
Bülent BAYRAKTAR
Tahsin UZUN
Emre TEKCE
Vecihi AKSAKAL
Ayten Aşkın KILINÇ

Medicinal Importance of Curcumin in Relation to Iron Overload
Gülüzar ÖZBOLAT

Kişilerarası İlişkiler Teorisi: Hildegard Peplau/Interpersonal Relations Theory: Hildegard Peplau
Yasemin ÖZEL

D Vitamininin Sağlığa Etkisi ve D Vitamini Eksikliğini Önlemede Hemşirenin Sorumlulukları/Health Effects of Vitamin D and Nurses' Responsibilities in Preventing Vitamin D Deficiency
Özüm ERKİN
İlknur GÖL

IV. Bölüm/ Chapter IV
Sosyal Bilimlerinde Akademik Çalışmalar
Studies in Social Sciences

Uluslararası Öğrencilerin Gözüyle Yaşayan Balkan Halk Kültüründen Bazı Örnekler/Some Current Examples of Balkan Folk Culture from the Perspective of the International Students
Berrin SARITUNÇ
Asude ÜNSAL

Anlambilim ve Edimbilim Arasındaki Dilbilimsel İlişki/Linguistical Relationship Between Semantics and Pragmatics
Hülya AŞKIN BALCI

Argoda Anne/Mother in Slang
Yıldız KOCASAVAŞ

Kırım'ın İşgali Sonrasında Rusya'nın Bölgedeki Demografik ve Dini Faaliyetleri/Russia's Demographic and Religious Activities in the Region after the Occupation of Crimea
Hacı Murat ARABACI

Rus Ordusunda Kırım Tatar Süvari Birlikleri (Kuruluş Dönemi 1784-1796)
Hacı Murat ARABACI

Türk Sinemasında "Babam ve Oğlum" Filmi Bağlamında Geleneksel Ailenin Sunumu/The Presentation of Traditional Family in Turkish Cinema in the Context of the Film "Babam ve Oğlum"
Ali ÖZTÜRK

Sinemanın Gelişim Sürecinde Kurgunun Anlam Yaratma Üzerindeki Etkisi/The Influence of Fiction in the Development Process of Cinema on Meaning
Making
Ali ÖZTÜRK

Türk Kültür Mirasıyla Türk Kalkınması Abdusselam Harun ve el-Muneccid tecrübesi Örneği
Abdulcevad HARDAN

Ülkelerin Ekonomik Kalkınmalarında Rol Oynayan Psikolojik Sermaye ve Bazı Paradigmalar Üzerinde Bir Değerlendirme/An Assessment on the Role Of Psychological Capital and Some Paradigms Economic Development of
Countries
Aydın ÇİVİLİDAĞ

2023 Hedeflerine Giden Yolda Türk İlaç Sektörüne İlişkin İhracatta Karşılaşılan Problem Alanları: Mersin İlinde İlaç İhracati Gerçekleştiren Bir İşletmenin Stratejik Yönetimi/The Problems Encountered in Export Related to Turkish Pharmaceutical Sector on the Way to the 2023 Targets: Strategic Management of s Pharmaceutical Export Business in Mersin Province
Onur Başar ÖZBOZKURT

Interactions between Exchange Rate Fluctuations, Oil Prices, and Foreign Trade: Empirical Evidence from China, Turkey, and United Kingdom
Salih KALAYCI

Değere Dayalı ve Muhasebeye Dayalı Performans Ölçütleri ile Firma Değeri Arasındaki İlişki: BİST İmalat Sanayi Örneği/The Relationship Between Value Based and Accounting Based Performance Criteria and the Company's Value: BIST Manufacturing Industry Example
Burhan GÜNAY
Ahmet KURTARAN

Türkiye'de "Vergi Denetimi" Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliometrik Analizi (1984-2018)/A Bibliometric Analysis Of The Postgraduate Theses Written On "Tax Auditing" in Turkey (1984-2018)
Cengiz GÜNEY

Yönetsel Yeteneklere Göre Endüstri 4.0 Çağında Kamu Kurumları İçin En Uygun Liderlik Tarzının Belirlenmesi/Determining the Most Appropriate Leadership Style for Public Institutions in Industry 4.0 by Managerial Abilities
Serkan DERİCİ
Bedirhan ELDEN

Tarımsal Ürün Depolama ve Lojistik Şirketi İçin Yer Seçimi: Bir AHP Uygulaması/Site Selection for Agricultural Product Storage and Logistics Company: An AHP Case Study
Nuri Özgür DOĞAN
Serkan DERİCİ


Comparison Between Brics and Turkey And Their Prospects on Becoming Future Superpowers
Ersoy ÖNDER
Erkin YURDAKUL
Jude ALABI

The Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Trust: A Study in Technical High Schools in Istanbul European Side
İhsan YİĞİT

Performance Measurement in Production Companies Using Dupont Analysis: An Application In Bist 100 Index/Dupont Analizi Kullanılarak Üretim İşletmelerinde Performans Ölçümü: Bist-100 Endeksi'nde Bir Uygulama
Kadir TUTKAVUL

Oyun Kuramı Bağlamında Türk Akımı Projesi/Turkısh Stream Project in the Context of Game Theory
Melisa ARSLAN

Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeye Geçişkenlik Etkisi: Almon Yaklaşımı/The Pass-Through Effect of Human Capital on Economic Growth:
Almon Approach
Nilcan ALBAYRAK
Zehra ABDİOĞLU

Uluslararası İşletmecilik Faaliyetlerinde Politik Risk Yönetim Stratejilerinin Oluşturulması: Türk Yatırımcıların Algısı Üzerine Nitel Bir Araştırma/On the Development of Political Risk Management Strategies for International Business Activities: A Qualitative Analysis of the Perceptions of the Turkish Investors
Onur Başar ÖZBOZKURT

Türkiye'de 6360 Sayılı Yasa Sonrası İl Özel İdarelerinin Geleceği/In Turkey the Future of Specıal Provıncıal Administrations After Law No 6360
Yakup BULUT
Vedat YILMAZ

Türkiye'nin Stratejik Vizyonu: Gerçekle Beklenilen Arasındaki Analiz/Turkey's vision in the future: Analysis for reality and expected
Dr. Ahmet Derviş MÜEZZİN

Kurds in the Emergence of Modern National Turkish State
Erdal AYDIN

 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • I. Bölüm/ Chapter I
   Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar
   Studies in Educational Sciences

   Eğitim Yönetiminde Rotasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi
   Adem YAMAN

   Cumhuriyet Dönemi Örgün ve Yaygın Din Eğitimi/Formal and Informal Religious Education in the Republican Period
   Ahmet Ali ÇANAKCI

   Filozof İsimleri Açısından Felsefe Dersi Öğretim Programları ve Ösym Sınav Sorularının Değerlendirilmesi/Evaluation of Philosophy Lesson Curriculum and Cesp Examination Questions in Terms of Philosopher Names
   Ahmet ÇOBAN
   Orhan KORKMAZ

   Türkiye'de Bölgelerarası Özel Eğitim Alanındaki Farklılıklar/Regional Differences Between Special Education in Turkey
   Ahmet ÇOBAN
   Sinan BAYAT

   The Investigation of Music Teachers 'Perception on the Use of Technology In The Course of Music in the Middle Schools
   Beste KADEMLİ
   Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ

   Dijital Oyun Tabanlı Matematik Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Başarı Ve Başarı Güdüsüne Etkisi/Effects of Digital Game-Based Mathematics Learning on 6th Grades Students' Achievement and Motivation
   Nuri Can AKSOY
   Cengiz ÇINAR

   II. Bölüm/ Chapter II
   Fen Bilimlerinde Akademik Çalışmalar
   Studies in Science

   Yapısal Atıkların Geri Dönüşümü ve Kullanım Olanakları/Recycling of Construction and Demolition Waste and Possibility of Use
   Onur ERMAN
   Ceyda BUZKAN

   Sosyal Konut Politikası/Social Housing Policy
   Filiz TEPECİK

   Yozgat Çapanoğlu Hamamı Rölöve Restitüsyon Restorasyon Mekanik ve Yapısal Güçlendirme ile Çevre Düzenleme Projeleri/Yozgat Çapanoğlu Bath House Survey Restitution Restoration Mechanical and Structural Strengthening and Landscaping Projects
   Mustafa YEĞİN

   Evaluation of Corporate Perception Concept in terms of Interior Architecture and Environmental Design/Kurumsal Algı Kavramının İç Mimari ve Çevre Tasarımı Alanı Açısından Değerlendirilmesi
   Nazlı Nazende Yıldırım

   An Experimental Investigation on the Effect of Water/Cement Ratio on the Compressive Strength of Concrete Produced by Different Cements/Farklı Çimentolar Kullanılarak Üretilen Betonlar için Su/Çimento Oranının Basınç Dayanımına Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
   Ç. Özge ÖZELMACI DURMAZ
   Ömer ARIÖZ
   Evren ARIÖZ

   Effects of Chemical Plasticizing Admixtures on the Life Cycle Assessment of Ready Mixed Concrete/Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkıların Hazır Betonun Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Üzerine Etkisi
   Ç. Özge ÖZELMACI DURMAZ
   Evren ARIÖZ
   Ömer ARIÖZ

   Use of Mineral Admixtures in Ready Mixed Concrete Production/Mineral Katkıların Hazır Beton Üretiminde Kullanımı
   Ömer ARIÖZ
   Ç. Özge ÖZELMACI DURMAZ
   Evren ARIÖZ

   Geleneksel Van Evlerı ile Günümüz Vıllalarının Mekân Konfıgürasyonu Karşılaştırması Projesi/Project for Comparison on Traditional Van Houses and Modern Villas in Terms of Interior Configuration
   Şahabettin ÖZTÜRK

   Erciş Aşık Emrah ve Selvi Kültür Evi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi/Erciş Aşık Emrah and Selvi Cultural House's Survey-Restitution-Restoration-and Landscape Planning Project
   Şahabettin ÖZTÜRK
   Mustafa YEĞİN

   Mimari Yapılar Eşliğinde Korinth Sütun Başlığı'nın Gelişim Evreleri
   Yaşar ARLI

   Dülükbaba Tabiat Parkının (Gaziantep) Ekolojik Alan Kullanım Planlaması Açısından Değerlendirilmesi/The Evaluation of Dülükbaba Nature Park (Gaziantep) the Frame of Ecological Land Use Planning
   Ahmet Salih GÜNAYDIN
   Yalçın MEMLÜK

   Gaziantep İmar Planlarinda Yeşil Alanlarin Gelişiminin İncelenmesi/Investigation of the Development of Green Areas in Gaziantep Zoning Plans
   Ahmet Salih GÜNAYDIN
   Murat YÜCEKAYA

   Miniature Garden: An Analysis of Terrarium/Minyatür Bahçe : Bir Terrarium Analizi
   Hande Sanem ÇINAR
   Muhammed AKTA

   Teorik ve uygulamalı peyzaj ekolojisi ve Türkiye'de peyzaj ekolojisi ile ilgili yapılan çalışmalara örnekler/Theoretical and practical landscape ecology and landscape ecology in Turkey Examples of related studies
   Selvinaz Gülçin BOZKURT
   Bayburt'ta Organik Tarım/Organic Agriculture in Bayburt
   Hakan KARA
   Volkan GÜL

   Essential Essential Oil Plant Fennel Used in Complementary and Alternative Medicine (Foeniculum Vulgare)/Tamamlayıcı ve Alternatif Tıpta Kullanılan Önemli Uçucu Yağ Bitkisi Rezene (Foeniculum Vulgare)
   Volkan GÜL

   Dünya Savunma Sektörü Ekseninde Türk Savunma Sanayii ve Gelecek Öngörüsü/Turkish Defense Industry and Future Vision from the Perspective of the World Defense Industry
   Yılmaz ERBİL
   Durmuş Ali BİRCAN
   Serdar GÜZEL
   Özge Acarbaş BALTACI

   Metal Chalcogenide Nanostructures' Microwave Energy-Based Preparation and Characterization/Metal Kalkojen Nano-Yapıların Mikrodalga Enerjisi Bazlı Hazırlanışı ve Karakterizasyonu
   Selçuk POYRAZ

   Simultaneous Determination of Metronidazole and Metoclopramide in Drug Tablets by Spectrophotometric-Chemometric Methods/İlaç Tabletlerindeki Metronidazol ve Metoklopramidin Spektrofotometrik-Kemometrik olarak Eş Zamanlı Tayini
   Güzide PEKCAN ERTOKUŞ
   Okan BAYRAM


   III. Bölüm / Chapter III
   Sağlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar
   Studies in Health Sciences

   Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi/Investigation of the Effect of Brain-Induced Neurotrophic Factor (Bdnf) Hormone on Physiology and Physiological Systems
   Bülent BAYRAKTAR

   Sirkadiyen Ritim Fizyolojisi ve Fizyolojik Melatonin Ritminin İncelenmesi/Investigation of Circadian Rhythm Physiology and Physiological Melatonin Rhythm
   Bülent BAYRAKTAR

   İrisin Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi/Physiology of Irisin Hormone and Physiological Systems Investigation of Effect
   Yunus Emre ZENGİN
   Bülent BAYRAKTAR
   Emre TEKCE
   Vecihi AKSAKAL
   Ayten Aşkın KILINÇ

   Enerji Homeostazisinin Düzenlenmesinde Ghrelin, Obestatin Hormon Dengesi ve Fizyolojilerinin İncelenmesi/Hormonal Regulation of Bone Metabolism
   Harun ÖZTÜFEK
   Bülent BAYRAKTAR
   Emre TEKCE
   Vecihi AKSAKAL

   Kemik Metabolizmasının Hormonal Regülasyonu/Hormonal Regulation of Bone Metabolism
   Bülent BAYRAKTAR
   Tahsin UZUN
   Emre TEKCE
   Vecihi AKSAKAL
   Ayten Aşkın KILINÇ

   Medicinal Importance of Curcumin in Relation to Iron Overload
   Gülüzar ÖZBOLAT

   Kişilerarası İlişkiler Teorisi: Hildegard Peplau/Interpersonal Relations Theory: Hildegard Peplau
   Yasemin ÖZEL

   D Vitamininin Sağlığa Etkisi ve D Vitamini Eksikliğini Önlemede Hemşirenin Sorumlulukları/Health Effects of Vitamin D and Nurses' Responsibilities in Preventing Vitamin D Deficiency
   Özüm ERKİN
   İlknur GÖL

   IV. Bölüm/ Chapter IV
   Sosyal Bilimlerinde Akademik Çalışmalar
   Studies in Social Sciences

   Uluslararası Öğrencilerin Gözüyle Yaşayan Balkan Halk Kültüründen Bazı Örnekler/Some Current Examples of Balkan Folk Culture from the Perspective of the International Students
   Berrin SARITUNÇ
   Asude ÜNSAL

   Anlambilim ve Edimbilim Arasındaki Dilbilimsel İlişki/Linguistical Relationship Between Semantics and Pragmatics
   Hülya AŞKIN BALCI

   Argoda Anne/Mother in Slang
   Yıldız KOCASAVAŞ

   Kırım'ın İşgali Sonrasında Rusya'nın Bölgedeki Demografik ve Dini Faaliyetleri/Russia's Demographic and Religious Activities in the Region after the Occupation of Crimea
   Hacı Murat ARABACI

   Rus Ordusunda Kırım Tatar Süvari Birlikleri (Kuruluş Dönemi 1784-1796)
   Hacı Murat ARABACI

   Türk Sinemasında "Babam ve Oğlum" Filmi Bağlamında Geleneksel Ailenin Sunumu/The Presentation of Traditional Family in Turkish Cinema in the Context of the Film "Babam ve Oğlum"
   Ali ÖZTÜRK

   Sinemanın Gelişim Sürecinde Kurgunun Anlam Yaratma Üzerindeki Etkisi/The Influence of Fiction in the Development Process of Cinema on Meaning
   Making
   Ali ÖZTÜRK

   Türk Kültür Mirasıyla Türk Kalkınması Abdusselam Harun ve el-Muneccid tecrübesi Örneği
   Abdulcevad HARDAN

   Ülkelerin Ekonomik Kalkınmalarında Rol Oynayan Psikolojik Sermaye ve Bazı Paradigmalar Üzerinde Bir Değerlendirme/An Assessment on the Role Of Psychological Capital and Some Paradigms Economic Development of
   Countries
   Aydın ÇİVİLİDAĞ

   2023 Hedeflerine Giden Yolda Türk İlaç Sektörüne İlişkin İhracatta Karşılaşılan Problem Alanları: Mersin İlinde İlaç İhracati Gerçekleştiren Bir İşletmenin Stratejik Yönetimi/The Problems Encountered in Export Related to Turkish Pharmaceutical Sector on the Way to the 2023 Targets: Strategic Management of s Pharmaceutical Export Business in Mersin Province
   Onur Başar ÖZBOZKURT

   Interactions between Exchange Rate Fluctuations, Oil Prices, and Foreign Trade: Empirical Evidence from China, Turkey, and United Kingdom
   Salih KALAYCI

   Değere Dayalı ve Muhasebeye Dayalı Performans Ölçütleri ile Firma Değeri Arasındaki İlişki: BİST İmalat Sanayi Örneği/The Relationship Between Value Based and Accounting Based Performance Criteria and the Company's Value: BIST Manufacturing Industry Example
   Burhan GÜNAY
   Ahmet KURTARAN

   Türkiye'de "Vergi Denetimi" Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliometrik Analizi (1984-2018)/A Bibliometric Analysis Of The Postgraduate Theses Written On "Tax Auditing" in Turkey (1984-2018)
   Cengiz GÜNEY

   Yönetsel Yeteneklere Göre Endüstri 4.0 Çağında Kamu Kurumları İçin En Uygun Liderlik Tarzının Belirlenmesi/Determining the Most Appropriate Leadership Style for Public Institutions in Industry 4.0 by Managerial Abilities
   Serkan DERİCİ
   Bedirhan ELDEN

   Tarımsal Ürün Depolama ve Lojistik Şirketi İçin Yer Seçimi: Bir AHP Uygulaması/Site Selection for Agricultural Product Storage and Logistics Company: An AHP Case Study
   Nuri Özgür DOĞAN
   Serkan DERİCİ


   Comparison Between Brics and Turkey And Their Prospects on Becoming Future Superpowers
   Ersoy ÖNDER
   Erkin YURDAKUL
   Jude ALABI

   The Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Trust: A Study in Technical High Schools in Istanbul European Side
   İhsan YİĞİT

   Performance Measurement in Production Companies Using Dupont Analysis: An Application In Bist 100 Index/Dupont Analizi Kullanılarak Üretim İşletmelerinde Performans Ölçümü: Bist-100 Endeksi'nde Bir Uygulama
   Kadir TUTKAVUL

   Oyun Kuramı Bağlamında Türk Akımı Projesi/Turkısh Stream Project in the Context of Game Theory
   Melisa ARSLAN

   Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeye Geçişkenlik Etkisi: Almon Yaklaşımı/The Pass-Through Effect of Human Capital on Economic Growth:
   Almon Approach
   Nilcan ALBAYRAK
   Zehra ABDİOĞLU

   Uluslararası İşletmecilik Faaliyetlerinde Politik Risk Yönetim Stratejilerinin Oluşturulması: Türk Yatırımcıların Algısı Üzerine Nitel Bir Araştırma/On the Development of Political Risk Management Strategies for International Business Activities: A Qualitative Analysis of the Perceptions of the Turkish Investors
   Onur Başar ÖZBOZKURT

   Türkiye'de 6360 Sayılı Yasa Sonrası İl Özel İdarelerinin Geleceği/In Turkey the Future of Specıal Provıncıal Administrations After Law No 6360
   Yakup BULUT
   Vedat YILMAZ

   Türkiye'nin Stratejik Vizyonu: Gerçekle Beklenilen Arasındaki Analiz/Turkey's vision in the future: Analysis for reality and expected
   Dr. Ahmet Derviş MÜEZZİN

   Kurds in the Emergence of Modern National Turkish State
   Erdal AYDIN

   Stok Kodu
   :
   9786053278702
   Boyut
   :
   16.0x24.0
   Sayfa Sayısı
   :
   1141
   Baskı Sayısı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mart 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe-İngilizce
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   42,93   
   85,85   
   3
   29,18   
   87,55   
   4
   22,10   
   88,40   
   5
   18,02   
   90,10   
   6
   15,16   
   90,95   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   42,93   
   85,85   
   3
   29,18   
   87,55   
   4
   22,10   
   88,40   
   5
   18,02   
   90,10   
   6
   15,16   
   90,95   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   42,93   
   85,85   
   3
   29,18   
   87,55   
   4
   22,10   
   88,40   
   5
   18,02   
   90,10   
   6
   15,16   
   90,95   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   42,93   
   85,85   
   3
   29,18   
   87,55   
   4
   22,10   
   88,40   
   5
   18,02   
   90,10   
   6
   15,16   
   90,95   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   42,93   
   85,85   
   3
   29,18   
   87,55   
   4
   22,10   
   88,40   
   5
   18,02   
   90,10   
   6
   15,16   
   90,95   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
Kapat