100 Başlıkta Soruşturma Evresi

Stok Kodu:
9789750277450
Boyut:
16.0x24.0
Sayfa Sayısı:
384
Baskı Sayısı:
14
Basım Tarihi:
Haziran 2022
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
%20 indirimli
380,00
304,00
Taksitli fiyat: 6 x 55,73
Aynı gün kargo
9789750277450
771642
100 Başlıkta
 Soruşturma Evresi
100 Başlıkta Soruşturma Evresi
304.00
Av. Cüneyd Altıparmak
Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avukat" odaklı ele alıp, 100 başlıkta toparlamıştır. Ele alınan başlıklar, en önemli ve temel konular olup, son değişiklikler metne işlenmiştir.

Bu çalışma; yazarın, yıllar içerisinde okuduklarının, gördüklerinin, duyduklarının ve kendisine aktarılanların bilgi süzgecinden süzülerek, gerekli görülen yerlerde teorik hususlara da değinilmesinden ibarettir.

Gelişen süreçte, CMK ve bağlı mevzuat sisteminde meydan gelen değişikliklerle, seri muhakeme ve basit yargılama gibi düzenlemeler ve yeni kararlar kitaba eklenerek güncellenmiş, bir hukukçu için gereken tüm kararları ihtiva etmesi sağlanmıştır. Amaç, bir davranış biçiminin kavratılması ve temel bilgilerin pekiştirilmesidir. Kitap, teorik temeli olan, pratik yönü ise ağır basan bir eserdir.

Kitapta yalın ve güncel bir anlatım dili seçilmiştir. Belirli başlıklarda Yargıtay'ın uygulamasına ilişkin kararlara özellikle yer verilmiştir. Kitabın içinde ayrıca anlatımı kolaylaştırmak için bazı tablo ve şemalar da bulunmaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)
Konu Başlıkları

Soruşturma Evresine İlişkin Genel Kavramlar
Kolluk
Savcılık, Sulh Ceza Hakimi ve Avukat
Yakalama ve Gözaltı
İfade, Sorgu, Bilgi Alma ve Fezleke
Arama ve Elkoyma
İletişim Tespiti, Gizli Soruşturmacı, Teknik Araçlarla İzleme Konuları Hakkında Genel Bilgiler
Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
İddianame, İddianamenin Reddi ve Kavuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik)
Soruşturma Evresi Sözlüğü

İçindekiler
14. Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Giriş 17
I. Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN
GENEL KAVRAMLAR
1. Genel Olarak Soruşturma Evresi 21
2. Soruşturma Evresinin Başlaması ve Aşamaları 22
3. Suçun Öğrenilmesi ve Şüphe Türleri 24
4. Suç Duyurusu, İhbar, Şikâyet ve Suçüstü Hali (Pratik Bilgi) 27
5. Kamu Görevlileri Açısından Soruşturma Evresi 30
6. Şüphelinin Yaşlı, Akli Yetersizliğe Sahip Olması ve Tüzel Kişi Olması Durumunda Soruşturma Evresi 38
7. Çocukların Soruşturması (PRATİK BİLGİ) 39
8. Soruşturma Evresinde Hukuka Aykırı Delil Elde Edilmesi ve Sonuçları 43
9. Soruşturma Evresinde Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Tanık Koruma 61
9/a. Mağdur ve Suçtan Zarar Görenin Konumu 61
9/b. Tanık ve Tanığın Korunması 64
10. Soruşturma Evresindeki Evrakların Durumu Üzerine Özet Yargı Kararları (Pratik Bilgi) 73
11. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve İhbar Olunan. 76
12. Soruşturma Evresinde Yapılabilecek İtirazlar ve Usulü 85
II. Bölüm
KOLLUK
13. Ülkemizdeki Kolluk Sistemi ve Çeşitleri 91
14. İdari Kolluk Kavramı 93
15. Adli Kolluk Kavramı ve İdari Kolluktan Farklı Yönleri 93
16. Kolluk Birimlerinin Tasnifi 94
17. Kolluk Biriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi) 102
18. Kolluk Birimlerinin Başlıca Adli İşlemleri ve Belgeleri 107
19. Savcı ile Görüşme Tutanağı 108
20. Yakalama Tutanağı 109
21. Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı, Şüpheli ve Sanık Hakları Formu 110
22. Sağlık Kontrolü Raporu 111
23. Kollukta Avukatın Evrak İnceleme Yetkisi 114
24. Kolluğun Kabahatler Kanununu Uygulaması 125
III. Bölüm
SAVCILIK, SULH CEZA HAKİMİ VE AVUKAT
25. Savcının Soruşturma Evresindeki Rolü 133
26. Savcının Soruşturma Evrakları için Gizlilik Kararı Alması (Pratik Bilgi) 137
27. Mülki İdari Amir ve Soruşturma Evresi 138
28. Savcılık Aşamasında Uzlaşma 141
29. Savcılık Aşamasında Önödeme 146
30. Savcının Kabahatler Kanununu Uygulaması 148
31. Soruşturma Evresinde Hâkimin Görevleri 151
32. Sulh Ceza Hâkiminin Savcının Görevlerini Yapması 152
33. Avukatın Soruşturma Evresindeki Konumu 152
34. Müdafilik Kurumuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bakışı 154
35. Soruşturma Sırasında Müdafiin İstenmesi ve Sayısı 156
IV. Bölüm
YAKALAMA VE GÖZALTI
36. Yakalama ve Yakalamayı Yapmaya Yetkili Kimseler 163
37. Yakalama Amacının Ortadan Kalkması (PRATİK BİLGİ) 164
38. Yakalanan Kişi Hakkında Gözaltı Kararı 167
39. Toplu Suçlarda Yakalama ve Gözaltı Süresi 167
40. Yakalama ve Gözaltına Alma Kararına Karşı İtiraz 167
41. Yakalamaya İtiraz Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi) 169
42. Yakalanan veya Gözaltına Alınan Kimsenin Yakınlarına Haber Verilmesi 170
43. Yakalama Tutanağının İçeriği 171
44. Yakalama Emri ve Nedenleri 172
V. Bölüm
İFADE, SORGU, BİLGİ ALMA VE FEZLEKE
45. İfade ve Sorgu Kavramı 175
46. İfade Alma ve Sorguya Çekmede Uyulması Gereken Kurallar 175
47. Hukuka Aykırı İfade ve Sonuçları 176
48. İfade Esnasında Müdafiin Konumu 177
49. Hukuka Aykırı İfade Karşısında Müdafiin Yapması Gerekenler (Pratik Bilgi) 180
50. Bilgi Alma Kavramı (Pratik Bilgi) 181
51. Bilgi Alma ve Tanıklık Arasındaki İlişki ve Sonuçları (Pratik Bilgi) 181
52. Fezleke ve İçeriği 184
VI. Bölüm
ARAMA VE ELKOYMA
53. Aramanın Çeşitleri 189
54. Önleme Araması 190
55. Önleme Aramasının Yapılabileceği Yerler 190
56. Önleme Aramasının Önerilmesi 191
57. Önleme Araması Kararı ve Yerine Getirilmesi 192
58. Kaçakçılıkla Mücadele Kanun'undan Kaynaklı Özel Durum 192
59. Özel Güvenlik Araması 193
60. Dernek Aramaları 193
61. Spor Müsabakaları ile İlgili Aramalar 193
62. Adli Aramalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Pratik Bilgi) 194
63. Gece Yapılacak Aramalar 199
64. Adli Arama Kararı ve İçeriği 199
65. Adli Arama Sonucunda Verilecek Belge ve İçeriği 200
66. Arama Sonunda Elkoyma 200
67. Elkonulan Evrakların İncelenmesi 201
68. Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması 201
69. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi 201
70. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 201
71. Postada Elkoyma 204
72. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 205
73. Bilgisayarlarda Arama, Kopyalama ve Elkoyma 207
74. Avukat Bürolarında Yapılacak Arama ve El Koyma 208
75. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler 208
76. Elkonulan Eşyanın İadesi, Muhafazası veya Elden Çıkarılması 209
77. Aramada Tesadüfen Delil Bulunması 209
VII. Bölüm
İLETİŞİMİN TESPİTİ, GİZLİ SORUŞTURMACI,
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME KONULARI HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
78. İletişimin Denetlenmesi 215
79. İletişimleri Denetlenemeyecek Kimseler 220
80. İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gerekenler 221
81. İletişimin Tespiti Kararının Uygulanması 221
82. İletişimin Denetlenmesi Kararının Kalkması 224
83. Gizli Soruşturmacı 224
84. Teknik Araçlarla İzleme 225
VIII. Bölüm
TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI
85. Tutuklama Kavramı ve Nedeni 229
86. Tutuklama Kararı Verilemeyecek Haller (Pratik Bilgi) 230
87. Tutuklama Kararı ve Yol Tutuklaması (Pratik Bilgi) 233
88. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talebi 238
89. Tutuklama Kararına İtiraz (Pratik Bilgi) 239
90. Adli Kontrol 243
91. Adlî Kontrol Kararı ve Kararın Kaldırılması 245
IX. Bölüm
GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE,
KEŞİF VE OTOPSİ
92. Gözlem Altına Alınma 249
93. Muayene, Vücuttan Örnek Alınması, Genetik İnceleme ve Fiziki Kimliğinin
Tespiti 249
94. Keşif, Yer Gösterme ve Olay Yeri İnceleme 251
95. Adli Muayene, Otopsi ve Adli Tıp İncelemesi 252
X. Bölüm
İDDİANAME, İDDİANAMENİN REDDİ VE KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (TAKİPSİZLİK)
96. Kamu Davası Açma Görevi, Takdir Yetkisi ve Açılmasının Ertelenmesi 261
97. Seri Muhakeme Usulü 280
98. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı) 287
99. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Kararına İtiraz 288
100. İddianamenin İadesi 311
EK BÖLÜM 315
EK 1. BÖLÜM 317
EK 2. BÖLÜM 324
Avukatın, Hâkim ve Savcılar ile Olan İlişkilerinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 324
EK 3. BÖLÜM 328
Soruşturma Evresine İlişkin Genelge Özetleri 328
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Adlî Kolluğun Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Soruşturmanın Gizliliği Hakkında Genelgesi" 328
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Asker Kişiler Hakkındaki Soruşturma Hakkında Genelgesi" 332
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün, "C. savcıları Tarafından Soruşturmalar Sırasında Basın ve Yayın Organlarına Bilgi Verilmemesi Hakkında Genelgesi" 334
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün, "Soruşturmalarda İnsan Hakları İhlâllerine Yol Açılmaması Hakkında Genelgesi" 335
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar Hakkında Genelgesi" 342
EK 4. BÖLÜM 344
Dilekçe Örnekleri 344
• Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemine Karşı İtiraz Dilekçesi 344
• Tutuklama Kararına İtiraz 345
• Hukuka Aykırı İfadeye İlişkin Başvuru (Bildirim) Dilekçesi 346
• Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi 347
• Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması Kararına İtiraz Dilekçesi 348
• Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi 349
Soruşturma Evresine İlişkin Belge Örnekleri 350
• İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasına İlişkin Tutanak 350
• Teknik Araçlarla İzleme Sonucu Elde Edilen Konuşmaların Çözümüne İlişkin Tutanak 351
• Gizli Soruşturmacı Bilgilendirme Tutanağı 352
• Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu 353
• Sevk / Serbest Bırakma Tutanağı 355
• İfade Tutanağı 356
• İlgili Adlî Kolluk Birimi Uzlaşma Teklif Formu 357
• Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Teklif Formu 359
• Uzlaştırma Raporu Örneği 361
SORUŞTURMA EVRESİ SÖZLÜĞÜ 363
Kaynakça 375
Kavramlar Dizini 379
Av. Cüneyd Altıparmak
Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avukat" odaklı ele alıp, 100 başlıkta toparlamıştır. Ele alınan başlıklar, en önemli ve temel konular olup, son değişiklikler metne işlenmiştir.

Bu çalışma; yazarın, yıllar içerisinde okuduklarının, gördüklerinin, duyduklarının ve kendisine aktarılanların bilgi süzgecinden süzülerek, gerekli görülen yerlerde teorik hususlara da değinilmesinden ibarettir.

Gelişen süreçte, CMK ve bağlı mevzuat sisteminde meydan gelen değişikliklerle, seri muhakeme ve basit yargılama gibi düzenlemeler ve yeni kararlar kitaba eklenerek güncellenmiş, bir hukukçu için gereken tüm kararları ihtiva etmesi sağlanmıştır. Amaç, bir davranış biçiminin kavratılması ve temel bilgilerin pekiştirilmesidir. Kitap, teorik temeli olan, pratik yönü ise ağır basan bir eserdir.

Kitapta yalın ve güncel bir anlatım dili seçilmiştir. Belirli başlıklarda Yargıtay'ın uygulamasına ilişkin kararlara özellikle yer verilmiştir. Kitabın içinde ayrıca anlatımı kolaylaştırmak için bazı tablo ve şemalar da bulunmaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)
Konu Başlıkları

Soruşturma Evresine İlişkin Genel Kavramlar
Kolluk
Savcılık, Sulh Ceza Hakimi ve Avukat
Yakalama ve Gözaltı
İfade, Sorgu, Bilgi Alma ve Fezleke
Arama ve Elkoyma
İletişim Tespiti, Gizli Soruşturmacı, Teknik Araçlarla İzleme Konuları Hakkında Genel Bilgiler
Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
İddianame, İddianamenin Reddi ve Kavuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik)
Soruşturma Evresi Sözlüğü

İçindekiler
14. Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Giriş 17
I. Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN
GENEL KAVRAMLAR
1. Genel Olarak Soruşturma Evresi 21
2. Soruşturma Evresinin Başlaması ve Aşamaları 22
3. Suçun Öğrenilmesi ve Şüphe Türleri 24
4. Suç Duyurusu, İhbar, Şikâyet ve Suçüstü Hali (Pratik Bilgi) 27
5. Kamu Görevlileri Açısından Soruşturma Evresi 30
6. Şüphelinin Yaşlı, Akli Yetersizliğe Sahip Olması ve Tüzel Kişi Olması Durumunda Soruşturma Evresi 38
7. Çocukların Soruşturması (PRATİK BİLGİ) 39
8. Soruşturma Evresinde Hukuka Aykırı Delil Elde Edilmesi ve Sonuçları 43
9. Soruşturma Evresinde Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Tanık Koruma 61
9/a. Mağdur ve Suçtan Zarar Görenin Konumu 61
9/b. Tanık ve Tanığın Korunması 64
10. Soruşturma Evresindeki Evrakların Durumu Üzerine Özet Yargı Kararları (Pratik Bilgi) 73
11. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve İhbar Olunan. 76
12. Soruşturma Evresinde Yapılabilecek İtirazlar ve Usulü 85
II. Bölüm
KOLLUK
13. Ülkemizdeki Kolluk Sistemi ve Çeşitleri 91
14. İdari Kolluk Kavramı 93
15. Adli Kolluk Kavramı ve İdari Kolluktan Farklı Yönleri 93
16. Kolluk Birimlerinin Tasnifi 94
17. Kolluk Biriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi) 102
18. Kolluk Birimlerinin Başlıca Adli İşlemleri ve Belgeleri 107
19. Savcı ile Görüşme Tutanağı 108
20. Yakalama Tutanağı 109
21. Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı, Şüpheli ve Sanık Hakları Formu 110
22. Sağlık Kontrolü Raporu 111
23. Kollukta Avukatın Evrak İnceleme Yetkisi 114
24. Kolluğun Kabahatler Kanununu Uygulaması 125
III. Bölüm
SAVCILIK, SULH CEZA HAKİMİ VE AVUKAT
25. Savcının Soruşturma Evresindeki Rolü 133
26. Savcının Soruşturma Evrakları için Gizlilik Kararı Alması (Pratik Bilgi) 137
27. Mülki İdari Amir ve Soruşturma Evresi 138
28. Savcılık Aşamasında Uzlaşma 141
29. Savcılık Aşamasında Önödeme 146
30. Savcının Kabahatler Kanununu Uygulaması 148
31. Soruşturma Evresinde Hâkimin Görevleri 151
32. Sulh Ceza Hâkiminin Savcının Görevlerini Yapması 152
33. Avukatın Soruşturma Evresindeki Konumu 152
34. Müdafilik Kurumuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bakışı 154
35. Soruşturma Sırasında Müdafiin İstenmesi ve Sayısı 156
IV. Bölüm
YAKALAMA VE GÖZALTI
36. Yakalama ve Yakalamayı Yapmaya Yetkili Kimseler 163
37. Yakalama Amacının Ortadan Kalkması (PRATİK BİLGİ) 164
38. Yakalanan Kişi Hakkında Gözaltı Kararı 167
39. Toplu Suçlarda Yakalama ve Gözaltı Süresi 167
40. Yakalama ve Gözaltına Alma Kararına Karşı İtiraz 167
41. Yakalamaya İtiraz Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi) 169
42. Yakalanan veya Gözaltına Alınan Kimsenin Yakınlarına Haber Verilmesi 170
43. Yakalama Tutanağının İçeriği 171
44. Yakalama Emri ve Nedenleri 172
V. Bölüm
İFADE, SORGU, BİLGİ ALMA VE FEZLEKE
45. İfade ve Sorgu Kavramı 175
46. İfade Alma ve Sorguya Çekmede Uyulması Gereken Kurallar 175
47. Hukuka Aykırı İfade ve Sonuçları 176
48. İfade Esnasında Müdafiin Konumu 177
49. Hukuka Aykırı İfade Karşısında Müdafiin Yapması Gerekenler (Pratik Bilgi) 180
50. Bilgi Alma Kavramı (Pratik Bilgi) 181
51. Bilgi Alma ve Tanıklık Arasındaki İlişki ve Sonuçları (Pratik Bilgi) 181
52. Fezleke ve İçeriği 184
VI. Bölüm
ARAMA VE ELKOYMA
53. Aramanın Çeşitleri 189
54. Önleme Araması 190
55. Önleme Aramasının Yapılabileceği Yerler 190
56. Önleme Aramasının Önerilmesi 191
57. Önleme Araması Kararı ve Yerine Getirilmesi 192
58. Kaçakçılıkla Mücadele Kanun'undan Kaynaklı Özel Durum 192
59. Özel Güvenlik Araması 193
60. Dernek Aramaları 193
61. Spor Müsabakaları ile İlgili Aramalar 193
62. Adli Aramalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Pratik Bilgi) 194
63. Gece Yapılacak Aramalar 199
64. Adli Arama Kararı ve İçeriği 199
65. Adli Arama Sonucunda Verilecek Belge ve İçeriği 200
66. Arama Sonunda Elkoyma 200
67. Elkonulan Evrakların İncelenmesi 201
68. Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması 201
69. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi 201
70. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 201
71. Postada Elkoyma 204
72. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 205
73. Bilgisayarlarda Arama, Kopyalama ve Elkoyma 207
74. Avukat Bürolarında Yapılacak Arama ve El Koyma 208
75. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler 208
76. Elkonulan Eşyanın İadesi, Muhafazası veya Elden Çıkarılması 209
77. Aramada Tesadüfen Delil Bulunması 209
VII. Bölüm
İLETİŞİMİN TESPİTİ, GİZLİ SORUŞTURMACI,
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME KONULARI HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
78. İletişimin Denetlenmesi 215
79. İletişimleri Denetlenemeyecek Kimseler 220
80. İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gerekenler 221
81. İletişimin Tespiti Kararının Uygulanması 221
82. İletişimin Denetlenmesi Kararının Kalkması 224
83. Gizli Soruşturmacı 224
84. Teknik Araçlarla İzleme 225
VIII. Bölüm
TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI
85. Tutuklama Kavramı ve Nedeni 229
86. Tutuklama Kararı Verilemeyecek Haller (Pratik Bilgi) 230
87. Tutuklama Kararı ve Yol Tutuklaması (Pratik Bilgi) 233
88. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talebi 238
89. Tutuklama Kararına İtiraz (Pratik Bilgi) 239
90. Adli Kontrol 243
91. Adlî Kontrol Kararı ve Kararın Kaldırılması 245
IX. Bölüm
GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE,
KEŞİF VE OTOPSİ
92. Gözlem Altına Alınma 249
93. Muayene, Vücuttan Örnek Alınması, Genetik İnceleme ve Fiziki Kimliğinin
Tespiti 249
94. Keşif, Yer Gösterme ve Olay Yeri İnceleme 251
95. Adli Muayene, Otopsi ve Adli Tıp İncelemesi 252
X. Bölüm
İDDİANAME, İDDİANAMENİN REDDİ VE KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (TAKİPSİZLİK)
96. Kamu Davası Açma Görevi, Takdir Yetkisi ve Açılmasının Ertelenmesi 261
97. Seri Muhakeme Usulü 280
98. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı) 287
99. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Kararına İtiraz 288
100. İddianamenin İadesi 311
EK BÖLÜM 315
EK 1. BÖLÜM 317
EK 2. BÖLÜM 324
Avukatın, Hâkim ve Savcılar ile Olan İlişkilerinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 324
EK 3. BÖLÜM 328
Soruşturma Evresine İlişkin Genelge Özetleri 328
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Adlî Kolluğun Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Soruşturmanın Gizliliği Hakkında Genelgesi" 328
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Asker Kişiler Hakkındaki Soruşturma Hakkında Genelgesi" 332
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün, "C. savcıları Tarafından Soruşturmalar Sırasında Basın ve Yayın Organlarına Bilgi Verilmemesi Hakkında Genelgesi" 334
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün, "Soruşturmalarda İnsan Hakları İhlâllerine Yol Açılmaması Hakkında Genelgesi" 335
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar Hakkında Genelgesi" 342
EK 4. BÖLÜM 344
Dilekçe Örnekleri 344
• Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemine Karşı İtiraz Dilekçesi 344
• Tutuklama Kararına İtiraz 345
• Hukuka Aykırı İfadeye İlişkin Başvuru (Bildirim) Dilekçesi 346
• Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi 347
• Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması Kararına İtiraz Dilekçesi 348
• Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi 349
Soruşturma Evresine İlişkin Belge Örnekleri 350
• İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasına İlişkin Tutanak 350
• Teknik Araçlarla İzleme Sonucu Elde Edilen Konuşmaların Çözümüne İlişkin Tutanak 351
• Gizli Soruşturmacı Bilgilendirme Tutanağı 352
• Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu 353
• Sevk / Serbest Bırakma Tutanağı 355
• İfade Tutanağı 356
• İlgili Adlî Kolluk Birimi Uzlaşma Teklif Formu 357
• Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Teklif Formu 359
• Uzlaştırma Raporu Örneği 361
SORUŞTURMA EVRESİ SÖZLÜĞÜ 363
Kaynakça 375
Kavramlar Dizini 379
AKBANK
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 304,00    304,00   
2 155,04    310,08   
3 105,39    316,16   
4 80,56    322,24   
5 65,66    328,32   
6 55,73    334,40   
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 304,00    304,00   
2 155,04    310,08   
3 105,39    316,16   
4 80,56    322,24   
5 65,66    328,32   
6 55,73    334,40   
GARANTİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 304,00    304,00   
2 155,04    310,08   
3 105,39    316,16   
4 80,56    322,24   
5 65,66    328,32   
6 55,73    334,40   
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 304,00    304,00   
2 155,04    310,08   
3 105,39    316,16   
4 80,56    322,24   
5 65,66    328,32   
6 55,73    334,40   
YAPI KREDİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 304,00    304,00   
2 155,04    310,08   
3 105,39    316,16   
4 80,56    322,24   
5 65,66    328,32   
6 55,73    334,40   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat