Sepetim (0) Toplam: 0,00
%18
Dini İnanç İbadet ve Duanın Umutsuzlukla İlişkisi Dini İnanç İbadet ve Duanın Umutsuzlukla İlişkisi Dini İnanç İbadet ve Duanın Umutsuzlukla İlişkisi

Dini İnanç İbadet ve Duanın Umutsuzlukla İlişkisi

Liste Fiyatı : 180,00
İndirimli Fiyat : 147,60
Kazancınız : 32,40
9786257354462
746323
Dini İnanç İbadet ve Duanın Umutsuzlukla İlişkisi
Dini İnanç İbadet ve Duanın Umutsuzlukla İlişkisi
147.60

Giriş
1) Araştırmanın Amacı ve Önemi
2) Araştırmanın Hipotezleri, Evreni, Örneklemi
3) Araştırmanın Metodu
1. Bölüm
Teorik Çerçeve Gençlik, Umut – Umutsuzluk ve Din
A. Gençlik
1) Gençlik Kavramı ve Gençliğin Temel Özellikleri
a) Gençlik Kavramı
b) Gençlik Çağının Temel Özellikleri
2) Gençlikte Umut ve Umutsuzluk
3) Gençlikte Dini Gelişim
a) Dini Şuurun Uyanması
b) Dini Bunalım ve Şüpheler
c) Dini Tutumların Belirginleşmesi
B. Umut
1) Umudun Tanımı
2) Umudun Kaynağı
3) Umutlu İnsanın Psikolojisi
4) Umut ve Ruh Sağlığı
5) Umutla İlişkili Bazı Kavramlar
a) Umut – Korku İlişkisi
b) Umut – Sevgi İlişkisi
c) Umut - Güven İlişkisi
d) Umut – İnanç İlişkisi
C. Umutsuzluk
1) Umutsuzluğun Tanımı
2) Umutsuzluk Psikolojisi
a) Umutsuzluk Sebepleri
b) Umutsuzluğun Türleri
c) Umutsuzluğun Etki ve Sonuçları
d) Umutsuz Kişilerin Davranış Özellikleri
D. Din Ve Umut
1) Dini İnanç ve Umut
2) Dini İbadet ve Umut
3)Dua ve Umut
2. Bölüm
Dini İnanç, İbadet, Dua ve Umutsuzluk
Bulgular ve Yorum
1. Öğrencilerle İlgili Genel Bilgiler
2. Ankete Katılan Öğrencilerin Dini İnanç,
İbadet ve Dua Pratiği İle İlgili Durumlarına
İlişkin Bulgular
a) Dini İnançla İlgili Bulgular
b) Dini İbadetlerle İlgili Bulgular
c) Dua ile İlgili Bulgular
3. Ankete Katılan Öğrencilerin Umutsuzlukla
İlgili Tutumlarına İlişkin Bulgular
a) Gelecek ile İlgili Duygulara İlişkin Bulgular
b) Motivasyon Kaybı İle İlgili Bulgular
c) Gelecekle İle İlgili Beklentilere İlişkin Bulgular
4. Ankete Katılan Öğrencilerin Dindarlık
ve Umut Seviyeleri İle İlgili Bulgular
a) Öğrencilerin Genel Olarak Dindarlık ve Umut
Seviyeleri ve Bunların Cinsiyet, Sosyo-Ekonomik
Düzey ve Fakültelere Göre Dağılımları
b) Öğrencilerin Dindarlık ve Umut Seviyelerinin
Karşılaştırmalı Olarak Dağılımları
5. Dindarlık ve Umut Seviyeleri Arasındaki İlişkiyle
İlgili Sonuçlar
a) Dindarlık Seviyeleri ve Umut Seviyelerine
İlişkin x² ve Korelasyon Bulguları
b) Dindarlık, Cinsiyet, Sosyo-Ekonomik Durumve Fakülte Değişkenlerinin Umut Üzerine Etkileri
6. Yorum ve Tartışma
Sonuç
Bibliyografya

Kapat