Sepetim (0) Toplam: 0,00
%18
Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Uygulamalı Sosyal B

Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Uygulamalı Sosyal B

Liste Fiyatı : 140,00
İndirimli Fiyat : 114,80
Kazancınız : 25,20
9786258275834
825072
Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Uygulamalı Sosyal B
Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Uygulamalı Sosyal B
114.80


Birinci Bölüm Dış Ticarette Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler

Kinci Bölüm Kadın İstihdamı Açısından Bir Alternatif: Esnek Çalışma Sistemi


Üçüncü Bölüm Sosyal Sorunlarla Mücadelede Yenilikçi Bir Bakış: Sosyal Girişimcilik


Dördüncü Bölüm Sağlık Kurumlarında Psikolojik Dayanıklılık


Beşinci Bölüm Yönetsel Bir Bakış Açısı İle İş Yerinde Sosyal Cesaret


Altıncı Bölüm İşletmelerde Performans Yönetimi


Yedinci Bölüm Dış Ticarette İhracatı Etkileyen Faktörler Ampirik Bir Literatür Taraması)


Sekizinci Bölüm Bulanık Ahp Ve Bulanık Swara Yöntemleriyle
Personel Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Bir Süt İşletmesinde Uygulama


Dokuzuncu Bölüm Türkiye'deki 52 Havalimanının Crıtıc, Cocoso Ve Waspas Yöntemleriyle Değerlendirilmesi


Onuncu Bölüm İşletmelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi


Onbirinci Bölüm Kurumsal Yapılanma Açısından Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Öncesi-sonrası Sağlık Bakanlığı Değerlendirmesi


Onikinci Bölüm Türkiye'de Belediyelerin Denetim Yöntemleri Ve Denetim Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar


Onüçüncü Bölüm Vergilerin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Oecd Örneği


Ondördüncü Bölüm Teknokentlerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Fırat Teknokent Çalışanları Açısından İncelenmesi


Onbeşinci Bölüm Bölgesel Ve Kırsal Kalkınmada Tarımsal Kooperatiflerin Rolü Ve Önemi: Tire Süt Kooperatifi İncelemesi


Onaltıncı Bölüm Akıllı Kent Ve Türkiye'de Akıllı Kent Uygulamaları


Onyedinci Bölüm Yeşil Hastanelerin Güncel Değerlendirmesi

Kapat