Sepetim (0) Toplam: 0,00
%3
Hukuk Felsefesi

Hukuk Felsefesi

Liste Fiyatı : 70,00
İndirimli Fiyat : 67,90
Kazancınız : 2,10
Taksitli fiyat : 6 x 12,11
9789753686686
753042
Hukuk Felsefesi
Hukuk Felsefesi
Filiz Kitabevi
67.90
ÖNSÖZ VII

SUNU VIII

GİRİŞE ÖNSÖZ 1

BİLİM, FELSEFE VE HUKUK FELSEFESİ 5
BİLİM 5
Bilimsel bilgi aynı konu ya da konu alanına yönelmiştir 6
Bilimsel bilgi genel olarak geçerli bilgidir 6
Bilimsel bilgi objektiftir 7
Bilimsel bilgi sistematiktir 7
BİLİMİN NİTELİĞİ VE DEĞERİ 9
Doğa Bilimleri - Sosyal Bilimler Ayrımı 9

Natüralist (Doğalcı) Yaklaşım 12
Yorumcu Yaklaşım 12
Eleştirel Yaklaşım 13
BİLİM VE FELSEFE İLİŞKİSİ 14
OKUMA PARÇASI I 16

OKUMA PARÇASI II 17

FELSEFE 20
Felsefenin Niteliği 20
Felsefenin Bölümleri 23
Ontoloji (Varlık Felsefesi) 23
Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) 24
Aksiyoloji (Değer Felsefesi) 25
Felsefe Yapmanın Koşulları 25
Psikolojik Koşul 26
Ahlâki Koşul 26
Mantıksal Koşul 27
Felsefenin İçerik Yönünden Bir Ön Koşula Bağlanamayacağı Koşulu 28
OKUMA PARÇASI III 29

HUKUK FELSEFESİ 32
FELSEFEDEN HUKUK FELSEFESİNE GEÇİŞ 32
HUKUK FELSEFESİNİN ÖNEMİ 33


Genel Olarak 33

Hukuk Felsefesinin Teorik Önemi 33
Hukuk Felsefesinin Pratik Önemi 35
HUKUK FELSEFESİNİN YAKIN ÇALIŞMA ALANLARIYLA İLİŞKİSİ 36
Hukuk Felsefesi-Genel Hukuk Teorisi İlişkisi 36
Hukuk Felsefesi-Hukuk Sosyolojisi İlişkisi 38
Hukuk Felsefesi-Hukuk Tarihi İlişkisi 41
HUKUK FELSEFESİ TARİHİ: BÜYÜK DÜŞÜNCE AKIMLARI İÇİNDE HUKUK FELSEFESİNİN GELİŞİMİ 43
KLASİK YUNAN DÜŞÜNCESİNDE HUKUK FELSEFESİ 43
Genel Olarak 43

Sofistler 48
Protagoras 48
Gorgias 49
Sokratik Okul 52
Genel Olarak 52

Sokrates 52
Yaşamı 52
Sokrates'in Genel Felsefesi 53
Hukuk ve Devlet Anlayışı 56
OKUMA PARÇASI IV 59

Platon 60
Yaşamı 60
Platonun Genel Felsefesi 61
Hukuk ve Devlet Anlayışı 63
Platon'un Devlet Kitabındaki Yaklaşımı 64
c.2. Platon'un Yasalar Kitabındaki Görüşleri 68

OKUMA PARÇASI V 70

OKUMA PARÇASI VI 70

Aristoteles 71
Yaşamı 71
Aristoteles'in Genel Felsefesi 72
Hukuk ve Devlet Anlayışı 77
OKUMA PARÇASI VII 84

KLASİK ÇAĞIN SONA ERMESİ 87
Genel Olarak 87

Epikuros 88
Yaşamı 88
Epikuros'un Genel Felsefesi 88
Hukuk ve Devlet Anlayışı 89
OKUMA PARÇASI VIII 91

Klasik Çağ Düşüncesi ve Roma İlişkisi 94
Cicero 98
Yaşamı 98
Cicero'nun Genel Felsefesi 98
Hukuk ve Devlet Anlayışı 99
OKUMA PARÇASI IX 102

ORTAÇAĞ FELSEFESİ 104
Genel Olarak 104

Ortaçağ Felsefesinin Devlet ve Hukuk Anlayışı 107
Ortaçağ Felsefesinin Özellikleri 108
Thomas Aquinas 110
Yaşamı 110
Thomas Aquinas'ın Genel Felsefesi 110
Hukuk ve Devlet Anlayışı 114
Genel Olarak İslâm Felsefesi 117
Farabi 121

Yaşamı 121
Farabi'nin Genel Felsefesi 121
Hukuk ve Devlet Anlayışı 123
OKUMA PARÇASIX 127

RÖNESANS (YENİDEN DOĞUŞ) DÖNEMİ 129
OKUMA PARÇASI XI 131

MODERN DÜŞÜNCE: YENİÇAĞ VE SONRASI 133
Genel Olarak 133

Yeniçağ Felsefesinin Hukuka Yansıması 137

Thomas Hobbes 141
Yaşamı 141
Hobbes'un Genel Felsefesi 141
Hukuk ve Devlet Anlayışı 144
OKUMA PARÇASIXII 153

John Locke 155
Yaşamı 155
Locke'un Genel Felsefesi 155
Hukuk ve Devlet Anlayışı 157
OKUMA PARÇASI XIII 164

Jean Jacques Rousseau 165
Yaşamı 165
Rousseau'nun Genel Felsefesi 165
Hukuk ve Devlet Anlayışı 167
OKUMA PARÇASIXIV 173

David Hume 175
Yaşamı 175
Hume'un Genel Felsefesi 176
Hukuk ve Devlet Anlayışı 178
Immanuel Kant 182
Yaşamı 182
Kant'ın Genel Felsefesi 182
Hukuk ve Devlet Anlayışı 190
OKUMA PARÇASIXV 201

OKUMA PARÇASIXVI 203

TARİHÇİ HUKUK OKULU 205
Genel Olarak 205

Friedrich Carl Von Savigny 208

Yaşamı 208
Hukuk ve Devlet Anlayışı 208
OKUMA PARÇASI XVII 211

FAYDACI ANGLO-SAKSON YAKLAŞIMI 217
Genel Olarak 217

Jeremy Bentham 217
Yaşamı 218
Bentham'ın Genel Felsefesi 218
Hukuk ve Devlet Anlayışı 221
OKUMA PARÇASIXVIII 229

John Austin 232
Yaşamı 232
Austin'in Genel Felsefesi 233
Hukuk ve Devlet Anlayışı 234
OKUMA PARÇASI XIX 244

W. F. HEGEL 247
Yaşamı 247
Hegel'in Genel Felsefesi 247
Hukuk ve Devlet Anlayışı 250
OKUMA PARÇASIXX 258

HANS KELSEN 261
Yaşamı 261
Kelsen'in Genel Felsefesi 261
Hukuk ve Devlet Anlayışı 264
OKUMA PARÇASIXXI 272

OKUMA PARÇASIXXII 274

DOĞAL HUKUKUN RÖNESANSI 278
Genel Olarak 278

Gustav Radbruch 284

Yaşamı 284
Radbruch'un Hukuk ve Devlet Anlayışı 284
OKUMA PARÇASIXXIII 288

HUKUKSAL REALİZM 293
Genel Olarak 293

Amerikan Realizmi 296
Genel Olarak 296
Karl Llewellyn 304
Yaşamı 304
Hukuk ve Devlet Anlayışı 304
OKUMA PARÇASIXXIV 307

OKUMA PARÇASIXXV 309

İskandinav Realizmi 314
Genel Olarak 314
Stig Jorgensen 315
Yaşamı 315
Jorgensen'in Genel Felsefesi 315
Hukuk ve Devlet Anlayışı 316
OKUMA PARÇASI XXVI 318

OKUMA PARÇASI XXVII 319

L. A. HART 321
Yaşamı 321
Hart'ın Genel Felsefesi 321
Hukuk ve Devlet Anlayışı 324
OKUMA PARÇASIXXVIII 334

OKUMA PARÇASIXXIX 335

RONALD DWORKIN 337
Yaşamı 337
Dworkin Un Genel Felsefesi 337
Hukuk ve Devlet Anlayışı 337
OKUMA PARÇASI XXX 343

FENOMENOLOJİK HUKUK ANLAYIŞI 347
Genel Olarak 347

Edmund Husserl 349

Yaşamı 349
Husserl'in Genel Felsefesi 349
Hukuk ve Devlet Anlayışı 351
OKUMA PARÇASIXXXI 353

OKUMA PARÇASIXXXII 357

YENİ HUKUK YAKLAŞIMLARI 360
Genel Olarak 360

OKUMA PARÇASIXXXIII 362

John Rawls 370
Yaşamı 370
Rawls'un Genel Felsefesi 370
Hukuk ve Devlet Anlayışı 374
Robert Nozick 391
Yaşamı 391
Nozick'in Genel Felsefesi 391
Hukuk ve Devlet Anlayışı 392
Lon L. Fuller 398
Yaşamı 398
Genel Felsefesi 398
Hukuk ve Devlet Anlayışı 400
Eleştirel Yaklaşımlar 406
Michel Foucault 406
Yaşamı 406
Foucault'nun Genel Felsefesi 406
Hukuk ve Devlet Anlayışı 412
OKUMA PARÇASI XXXIV. 416

OKUMA PARÇASI XXXV 418

Feminist Hukuk Doktrini 421
OKUMA PARÇASIXXXVI 426

3. PROBLEMATİK HUKUK FELSEFESİ 428
HUKUK ONTOLOJİSİ 428
Hukuk Nedir Sorusu ve Bu Sorunun Soruluş Nedeni 428
Hukukun Ontolojik Kavranmasının Yol Açtığı İkili Temel Ayrım 430
"Özcü" Hukuk Anlayışı 431
"Biçimci" Yaklaşımlar 434
Üçüncü Bir Yol Olabilir mi? 436
Hukukun Fonksiyonları Açısından Kavranması 439
HUKUK EPİSTEMOLOJİSİ 443
Bilginin Niteliği 443
Hukuksal Bilginin Niteliği 447
Hak Kavramı 451
Hakların Kullanılması 455
HukukMantık İlişkisi 456
Genel Olarak 456

Hukuksal Sınıflandırmayla Epistemolojik Sorunların Aşılması Yolları ....458
Normlar Hiyerarşisi 461
Pratik Uygulama Olarak Hukuksal Akıl Yürütme 464
Hukukun Yorumlanması 468
Normun Yapısal Analizi ve Yorum Arasındaki Farklar 470
Yasaya Uygunluğun Sağlanması 471
Geçerlilik 472
Etkinlik 474
Adalete Uygunluk 475
Uzlaşma Olarak Hukuk 476
OKUMA PARÇASIXXXVII 477

HUKUK AKSİYOLOJİSİ 483
Bir Değer Yaşantısı Olarak Hukuk 483
İrade Özgürlüğü Sorunu 483
Ödev ve Sorumluluk Kavramları 489
Hukuk Kuralları-Ahlâk Kuralları İlişkisi 490
Hukuk-Ahlâk İlişkisi ve Sınır Problemleri 493
Hukuk-Ahlâk İlişkisi 493
OKUMA PARÇASIXXXVIII 498

Hukuk-Ahlâk İlişkisinde Sınır Problemleri 501
KAYNAKÇA 511

DİZİN 525
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ VII

   SUNU VIII

   GİRİŞE ÖNSÖZ 1

   BİLİM, FELSEFE VE HUKUK FELSEFESİ 5
   BİLİM 5
   Bilimsel bilgi aynı konu ya da konu alanına yönelmiştir 6
   Bilimsel bilgi genel olarak geçerli bilgidir 6
   Bilimsel bilgi objektiftir 7
   Bilimsel bilgi sistematiktir 7
   BİLİMİN NİTELİĞİ VE DEĞERİ 9
   Doğa Bilimleri - Sosyal Bilimler Ayrımı 9

   Natüralist (Doğalcı) Yaklaşım 12
   Yorumcu Yaklaşım 12
   Eleştirel Yaklaşım 13
   BİLİM VE FELSEFE İLİŞKİSİ 14
   OKUMA PARÇASI I 16

   OKUMA PARÇASI II 17

   FELSEFE 20
   Felsefenin Niteliği 20
   Felsefenin Bölümleri 23
   Ontoloji (Varlık Felsefesi) 23
   Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) 24
   Aksiyoloji (Değer Felsefesi) 25
   Felsefe Yapmanın Koşulları 25
   Psikolojik Koşul 26
   Ahlâki Koşul 26
   Mantıksal Koşul 27
   Felsefenin İçerik Yönünden Bir Ön Koşula Bağlanamayacağı Koşulu 28
   OKUMA PARÇASI III 29

   HUKUK FELSEFESİ 32
   FELSEFEDEN HUKUK FELSEFESİNE GEÇİŞ 32
   HUKUK FELSEFESİNİN ÖNEMİ 33


   Genel Olarak 33

   Hukuk Felsefesinin Teorik Önemi 33
   Hukuk Felsefesinin Pratik Önemi 35
   HUKUK FELSEFESİNİN YAKIN ÇALIŞMA ALANLARIYLA İLİŞKİSİ 36
   Hukuk Felsefesi-Genel Hukuk Teorisi İlişkisi 36
   Hukuk Felsefesi-Hukuk Sosyolojisi İlişkisi 38
   Hukuk Felsefesi-Hukuk Tarihi İlişkisi 41
   HUKUK FELSEFESİ TARİHİ: BÜYÜK DÜŞÜNCE AKIMLARI İÇİNDE HUKUK FELSEFESİNİN GELİŞİMİ 43
   KLASİK YUNAN DÜŞÜNCESİNDE HUKUK FELSEFESİ 43
   Genel Olarak 43

   Sofistler 48
   Protagoras 48
   Gorgias 49
   Sokratik Okul 52
   Genel Olarak 52

   Sokrates 52
   Yaşamı 52
   Sokrates'in Genel Felsefesi 53
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 56
   OKUMA PARÇASI IV 59

   Platon 60
   Yaşamı 60
   Platonun Genel Felsefesi 61
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 63
   Platon'un Devlet Kitabındaki Yaklaşımı 64
   c.2. Platon'un Yasalar Kitabındaki Görüşleri 68

   OKUMA PARÇASI V 70

   OKUMA PARÇASI VI 70

   Aristoteles 71
   Yaşamı 71
   Aristoteles'in Genel Felsefesi 72
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 77
   OKUMA PARÇASI VII 84

   KLASİK ÇAĞIN SONA ERMESİ 87
   Genel Olarak 87

   Epikuros 88
   Yaşamı 88
   Epikuros'un Genel Felsefesi 88
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 89
   OKUMA PARÇASI VIII 91

   Klasik Çağ Düşüncesi ve Roma İlişkisi 94
   Cicero 98
   Yaşamı 98
   Cicero'nun Genel Felsefesi 98
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 99
   OKUMA PARÇASI IX 102

   ORTAÇAĞ FELSEFESİ 104
   Genel Olarak 104

   Ortaçağ Felsefesinin Devlet ve Hukuk Anlayışı 107
   Ortaçağ Felsefesinin Özellikleri 108
   Thomas Aquinas 110
   Yaşamı 110
   Thomas Aquinas'ın Genel Felsefesi 110
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 114
   Genel Olarak İslâm Felsefesi 117
   Farabi 121

   Yaşamı 121
   Farabi'nin Genel Felsefesi 121
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 123
   OKUMA PARÇASIX 127

   RÖNESANS (YENİDEN DOĞUŞ) DÖNEMİ 129
   OKUMA PARÇASI XI 131

   MODERN DÜŞÜNCE: YENİÇAĞ VE SONRASI 133
   Genel Olarak 133

   Yeniçağ Felsefesinin Hukuka Yansıması 137

   Thomas Hobbes 141
   Yaşamı 141
   Hobbes'un Genel Felsefesi 141
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 144
   OKUMA PARÇASIXII 153

   John Locke 155
   Yaşamı 155
   Locke'un Genel Felsefesi 155
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 157
   OKUMA PARÇASI XIII 164

   Jean Jacques Rousseau 165
   Yaşamı 165
   Rousseau'nun Genel Felsefesi 165
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 167
   OKUMA PARÇASIXIV 173

   David Hume 175
   Yaşamı 175
   Hume'un Genel Felsefesi 176
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 178
   Immanuel Kant 182
   Yaşamı 182
   Kant'ın Genel Felsefesi 182
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 190
   OKUMA PARÇASIXV 201

   OKUMA PARÇASIXVI 203

   TARİHÇİ HUKUK OKULU 205
   Genel Olarak 205

   Friedrich Carl Von Savigny 208

   Yaşamı 208
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 208
   OKUMA PARÇASI XVII 211

   FAYDACI ANGLO-SAKSON YAKLAŞIMI 217
   Genel Olarak 217

   Jeremy Bentham 217
   Yaşamı 218
   Bentham'ın Genel Felsefesi 218
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 221
   OKUMA PARÇASIXVIII 229

   John Austin 232
   Yaşamı 232
   Austin'in Genel Felsefesi 233
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 234
   OKUMA PARÇASI XIX 244

   W. F. HEGEL 247
   Yaşamı 247
   Hegel'in Genel Felsefesi 247
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 250
   OKUMA PARÇASIXX 258

   HANS KELSEN 261
   Yaşamı 261
   Kelsen'in Genel Felsefesi 261
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 264
   OKUMA PARÇASIXXI 272

   OKUMA PARÇASIXXII 274

   DOĞAL HUKUKUN RÖNESANSI 278
   Genel Olarak 278

   Gustav Radbruch 284

   Yaşamı 284
   Radbruch'un Hukuk ve Devlet Anlayışı 284
   OKUMA PARÇASIXXIII 288

   HUKUKSAL REALİZM 293
   Genel Olarak 293

   Amerikan Realizmi 296
   Genel Olarak 296
   Karl Llewellyn 304
   Yaşamı 304
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 304
   OKUMA PARÇASIXXIV 307

   OKUMA PARÇASIXXV 309

   İskandinav Realizmi 314
   Genel Olarak 314
   Stig Jorgensen 315
   Yaşamı 315
   Jorgensen'in Genel Felsefesi 315
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 316
   OKUMA PARÇASI XXVI 318

   OKUMA PARÇASI XXVII 319

   L. A. HART 321
   Yaşamı 321
   Hart'ın Genel Felsefesi 321
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 324
   OKUMA PARÇASIXXVIII 334

   OKUMA PARÇASIXXIX 335

   RONALD DWORKIN 337
   Yaşamı 337
   Dworkin Un Genel Felsefesi 337
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 337
   OKUMA PARÇASI XXX 343

   FENOMENOLOJİK HUKUK ANLAYIŞI 347
   Genel Olarak 347

   Edmund Husserl 349

   Yaşamı 349
   Husserl'in Genel Felsefesi 349
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 351
   OKUMA PARÇASIXXXI 353

   OKUMA PARÇASIXXXII 357

   YENİ HUKUK YAKLAŞIMLARI 360
   Genel Olarak 360

   OKUMA PARÇASIXXXIII 362

   John Rawls 370
   Yaşamı 370
   Rawls'un Genel Felsefesi 370
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 374
   Robert Nozick 391
   Yaşamı 391
   Nozick'in Genel Felsefesi 391
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 392
   Lon L. Fuller 398
   Yaşamı 398
   Genel Felsefesi 398
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 400
   Eleştirel Yaklaşımlar 406
   Michel Foucault 406
   Yaşamı 406
   Foucault'nun Genel Felsefesi 406
   Hukuk ve Devlet Anlayışı 412
   OKUMA PARÇASI XXXIV. 416

   OKUMA PARÇASI XXXV 418

   Feminist Hukuk Doktrini 421
   OKUMA PARÇASIXXXVI 426

   3. PROBLEMATİK HUKUK FELSEFESİ 428
   HUKUK ONTOLOJİSİ 428
   Hukuk Nedir Sorusu ve Bu Sorunun Soruluş Nedeni 428
   Hukukun Ontolojik Kavranmasının Yol Açtığı İkili Temel Ayrım 430
   "Özcü" Hukuk Anlayışı 431
   "Biçimci" Yaklaşımlar 434
   Üçüncü Bir Yol Olabilir mi? 436
   Hukukun Fonksiyonları Açısından Kavranması 439
   HUKUK EPİSTEMOLOJİSİ 443
   Bilginin Niteliği 443
   Hukuksal Bilginin Niteliği 447
   Hak Kavramı 451
   Hakların Kullanılması 455
   HukukMantık İlişkisi 456
   Genel Olarak 456

   Hukuksal Sınıflandırmayla Epistemolojik Sorunların Aşılması Yolları ....458
   Normlar Hiyerarşisi 461
   Pratik Uygulama Olarak Hukuksal Akıl Yürütme 464
   Hukukun Yorumlanması 468
   Normun Yapısal Analizi ve Yorum Arasındaki Farklar 470
   Yasaya Uygunluğun Sağlanması 471
   Geçerlilik 472
   Etkinlik 474
   Adalete Uygunluk 475
   Uzlaşma Olarak Hukuk 476
   OKUMA PARÇASIXXXVII 477

   HUKUK AKSİYOLOJİSİ 483
   Bir Değer Yaşantısı Olarak Hukuk 483
   İrade Özgürlüğü Sorunu 483
   Ödev ve Sorumluluk Kavramları 489
   Hukuk Kuralları-Ahlâk Kuralları İlişkisi 490
   Hukuk-Ahlâk İlişkisi ve Sınır Problemleri 493
   Hukuk-Ahlâk İlişkisi 493
   OKUMA PARÇASIXXXVIII 498

   Hukuk-Ahlâk İlişkisinde Sınır Problemleri 501
   KAYNAKÇA 511

   DİZİN 525
   Stok Kodu
   :
   9789753686686
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   531
   Baskı Sayısı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   67,90   
   67,90   
   2
   34,29   
   68,58   
   3
   23,31   
   69,94   
   4
   17,65   
   70,62   
   5
   14,39   
   71,97   
   6
   12,11   
   72,65   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   67,90   
   67,90   
   2
   34,29   
   68,58   
   3
   23,31   
   69,94   
   4
   17,65   
   70,62   
   5
   14,39   
   71,97   
   6
   12,11   
   72,65   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   67,90   
   67,90   
   2
   34,29   
   68,58   
   3
   23,31   
   69,94   
   4
   17,65   
   70,62   
   5
   14,39   
   71,97   
   6
   12,11   
   72,65   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   67,90   
   67,90   
   2
   34,29   
   68,58   
   3
   23,31   
   69,94   
   4
   17,65   
   70,62   
   5
   14,39   
   71,97   
   6
   12,11   
   72,65   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   67,90   
   67,90   
   2
   34,29   
   68,58   
   3
   23,31   
   69,94   
   4
   17,65   
   70,62   
   5
   14,39   
   71,97   
   6
   12,11   
   72,65   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat