Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
İdare Hukukuna Giriş Kemal Gözler

İdare Hukukuna Giriş Kemal Gözler

Liste Fiyatı : 230,00
İndirimli Fiyat : 207,00
Kazancınız : 23,00
Taksitli fiyat : 6 x 37,95
9786256559219
910641
İdare Hukukuna Giriş Kemal Gözler
İdare Hukukuna Giriş Kemal Gözler
207.00

Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İDARE HUKUKUNA GİRİŞ (Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 29. Baskı, 2023, XVI+444 s.)

KİTABIN BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU

   Bölüm 1: İdare Kavramı

   Bölüm 2: İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

   Bölüm 3: İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler

   Bölüm 4: İdarî Teşkilât

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

   Bölüm 5: İdarî İşlem Kavramı

   Bölüm 6: Bireysel İşlemler

   Bölüm 7: Düzenleyici İşlemler

   Bölüm 8: İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

   Bölüm 9: Kamu Hizmeti

   Bölüm 10: Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN HAREKET ARAÇLARI

   Bölüm 11: Kamu Görevlileri

   Bölüm 12: Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

   Bölüm 13: İdarenin Sorumluluğu

YEDİNCİ KISIM: İDARENİN DENETLENMESİ

   Bölüm 14: İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi

       Bölüm 15: İdarenin Yargısal Denetimi: İdarî Yargı

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI  

“İdare Hukukuna Giriş” başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır. 

Ayrıca bu kitap, KPSS, hakimlik, ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yardımcı olabilecek niteliktedir. 

Bu kitapta konular üniversite öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Konuların ayrıntılarına girmek isteyenler, iki ciltlik İdare Hukuku başlıklı kitabımıza bakabilirler. 

 Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir. 

21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa Değişikliği Kanunuyla idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yine bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunumuzda da değişiklik yapılmıştır. Keza 9 Temmuz 2018’den sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse çeşitli kamu kurumlarının teşkilatlarında ve görev ve yetkilerinde çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

 Kitabımızın 20 ve 21. baskıları bütün bu değişliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabımızın “idarî teşkilat” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır.

Kitabın 29. baskısı Ağustos 2021 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.

Kemal Gözler

Kemal Gözler, 1983 yılında Biga Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun oldu. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde kamu hukuku anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini 1990'da tamamladı. Daha sonra Fransa'ya giderek Bordeaux Üniversitesi hukuk, siyâsî, iktisâdî ve idârî bilimler fakültesinde, kamu hukuku üzerine 1990-92 arasında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1995'te de aynı üniversiteden doktora çalışmasını tamamlayarak "hukuk doktoru" ünvânını aldı.

Kemal Gözler, 1988 yılından 1997'e kadar Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde, genel kamu hukuku dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Fransa dönüşü, 1997’de Uludağ Üniversitesi iktisadî ve idarî bilimler fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2000'de doçent olduktan sonra 2004 yılına kadar Bursa'da görev yaptı. 2004 yılında Koç Üniversitesi hukuk fakültesine doçent kadrosu ile geçti. 2007 yılında profesör ünvânı ile yeniden Uludağ Üniversitesi hukuk fakültesinde anayasa hukuku dalında ders verdi ve 2016'da emekli oldu.

Kemal Gözler, 1999 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği'nden "genç sosyal bilimciler birincilik ödülü"nü kazandı. 2001 yılında, ODTÜ Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın "araştırma teşvik ödülü"ne lâyık görüldü. Ayrıca 2009 yılında, 2008 tarihli idare hukuku kitabının 7. baskısı, 2009 TÜBA üniversite ders kitapları telif ödülünü kazandı. Kemal Gözler'in anayasa hukuku, idare hukuku üzerine ve Lofça Pomakları hakkında yayınlanmış çalışmaları vardır.

Kapat