Sepetim (0) Toplam: 0,00
%15
İdari Yargılama Hukuku Gürsel Kaplan

İdari Yargılama Hukuku Gürsel Kaplan

Liste Fiyatı : 285,00
İndirimli Fiyat : 242,25
Kazancınız : 42,75
Taksitli fiyat : 6 x 44,41
9786256559639
926024
İdari Yargılama Hukuku Gürsel Kaplan
İdari Yargılama Hukuku Gürsel Kaplan
242.25BİRİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI

I- GENEL OLARAK
II- İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KONUSU
III- İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI


İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ

I- GENEL OLARAK
II- DAVALARIN GÖRÜLÜŞ ŞEKLİNE GÖRE YARGILAMA KURALLARININ TASNİFİ
III- DAVALARIN İDARESİ (YÜRÜTÜLMESİ) ŞEKLİNE GÖRE YARGILAMA
HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ
IV- İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL OLMAYAN YOL VE YÖNTEMLERLE ÇÖZÜMLENMESİ

I- GENEL OLARAK
II- İDARENİN YASAMA ORGANI TARAFINDAN DENETLENMESİ
III- İDARENİN YÜRÜTME ORGANI (CUMHURBAŞKANI) TARAFINDAN
DENETLENMESİ
IV- İDARENİN BAĞIMSIZ KURULUŞLAR TARAFINDAN DENETLENMESİ
V- İDARENİN KENDİSİ TARAFINDAN DENETLENMESİ
VI- KİMİ İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖZEL YÖNTEMLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ

I- GENEL OLARAK
II- İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN ADLİ YARGI YERLERİ TARAFINDAN ÇÖZÜMLENMESİ
III- İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ YARGI YERLERİ TARAFINDAN
ÇÖZÜMLENMESİ
IV- İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGI YERLERİ TARAFINDAN
ÇÖZÜMLENMESİNE GETİRİLEN KISITLAMALAR
V- İDARİ UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZEN YARGI YERLERİ ve MENSUPLARINA SAĞLANAN GÜVENCELER

ALTINCI BÖLÜM
İDARİ YARGI DÜZENİ

I- İDARİ YARGI TEŞKİLÂTI (İDARİ YARGI YERLERİ)
II- İDARİ YARGI YERLERİ ARASINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK GÖREV UYUŞMAZLIKLARI ve ÇÖZÜMÜ
III- İDARİ YARGI YERLERİNİN YETKİSİNE İLİŞKİN KURALLAR ve BU KONUDA
ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


YEDİNCİ BÖLÜM
İDARİ DAVA TÜRLERİ

I- GENEL OLARAK DAVA TÜRLERİ
II- İDARİ DAVA TÜRLERİ
III- İDARİ DAVALARA BENZEYEN BAŞVURU ve İTİRAZLAR


SEKİZİNCİ BÖLÜM
İPTAL DAVALARI

I- İPTAL DAVASININ NİTELİKLERİ
II- İPTAL DAVASININ TARİHSEL GELİŞİMİ
III- İPTAL DAVASININ KONUSU
IV- İPTAL DAVASININ ÖNKOŞULLAR ve ESASTAN KABUL EDİLEBİLİRLİK
ŞARTLARI
V- İPTAL SEBEPLERİ ve YARGISAL DENETİM SINIRLARI
V- İPTAL DAVASI HAKKINDA VERİLEBİLECEK KARARLAR ve SONUÇLARI


DOKUZUNCU BÖLÜM
TAM YARGI DAVALARI

I- TAM YARGI DAVASININ NİTELİKLERİ
II- TAM YARGI DAVASI İLE İPTAL DAVASININ BENZER ve FARKLI YÖNLERİ
III- TAM YARGI DAVASININ TARİHSEL GELİŞİMİ
IV- TAM YARGI DAVASININ KONUSU
V- TAM YARGI DAVASININ TÜRLERİ
VI- TAM YARGI DAVASININ ÖNKOŞULLAR (DAVA ŞARTLARI) YÖNÜNDEN ve
ESASTAN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI
VII- ZARARIN TAZMİNİNE İLİŞKİN ESASLAR
VII- TAM YARGI DAVASI HAKKINDA VERİLEBİLECEK KARARLAR ve
SONUÇLARI


ONUNCU BÖLÜM
DAVA AÇMA SÜRELERİ

I- DAVA AÇMA SÜRELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
II- DAVA AÇMA SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI
III- DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI
IV- DAVA AÇMA SÜRESİNİN İŞLEMESİNİ DURDURAN NEDENLER ve EK SÜRE VERİLEN DURUMLAR


ONBİRİNCİ BÖLÜM
DAVANIN AÇILMASI VE DAVA DİLEKÇELERİ ÜZERİNE İLK İNCELEME

I- DAVANIN AÇILMASI


ONİKİNCİ BÖLÜM
DAVANIN İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASI

I- DAVANIN İNCELENMESİ
II- DAVANIN KARARA BAĞLANMASI


ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KANUN YOLLARI(KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI)

I- KANUN YOLLARININ AMACI ve İŞLEVİ
II- KANUN YOLLARI ÇEŞİTLERİ
III- KANUN YOLLARINA İLİŞKİN GENEL ve ORTAK BAZI KURALLAR
IV- KANUN YOLLARINA BAŞVURMANIN BAŞVURU KONUSU KARARIN
İCRASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
V- OLAĞAN KANUN YOLLARI
VI- OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM

I- YARGILAMA GİDERLERİ
II- ADLİ YARDIM

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ

I- GENEL OLARAK
II- İPTAL DAVASININ KABULÜNE İLİŞKİN KARARLARIN YERİNE
GETİRİLMESİ
III- TAM YARGI DAVASININ KABULÜNE İLİŞKİN KARARLARIN YERİNE
GETİRİLMESİ
IV- AÇIKLAMA ve YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ


Kapat