Sepetim (0) Toplam: 0,00
%18
İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik S İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik S İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik S

İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik S

Liste Fiyatı : 250,00
İndirimli Fiyat : 205,00
Kazancınız : 45,00
9786257358835
746567
İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik S
İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik S
205.00

İçindekiler
Country – Comparative Analysis of the Impact of Level of Corruption on Foreign Aid at Quantile Level

Küreselleşme ve Gelir Eşitsizliği: Merkezi ve Doğu Avrupa (CEE) Ülkeleri İçin Bir Yaklaşım

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Yapısının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi

Vergi Uyumu Analizinde Komşuluk Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Deneysel Bir Çalışma

Vergi Gelirleri ve E-Uygulamalar Kayıtdışı Ekonominin Azaltılmasında Etkili midir?

Enflasyonla Mücadelede Katma Değer Vergisi: VAR Analizi

Türkiye'de Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği: Fourier Fonksiyonlu Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinden Kanıtlar

Devletin İç ve Dış Borçlanmasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Türkiye'de Kamu Maliyesinde Dönüşüm ve Yerel Yönetişim: Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Yerel Yönetimlere Aktarılan Paylar Çerçevesinde Ampirik Temelli Analiz (2007-2019)

Belediyelerde Yaşanan Ecrimisil Sorunu Bağlamında Selçuk Belediyesi Örneği

Yapay Sinir Ağo Modeliyle Kamu Kesimi Çevre Koruma Harcamalarının Tahmini: Uşak İli İçin Bir Uygulama

N11 Ülkelerinde Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Boostrap Panel Nedensellik Testinden Bulgular

Examining Us Dollar Index (DXY) Movements by Monte Carlo Simulation

Sosyal Sigortaların Kapsayıcılık Düzeyleri ile Üretim Değerleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Uygulama

2008 Krizi Sonrası Türkiye'de Döviz Kurunu Etkileyen Seçilmiş Değişkenlerin Yapısal Kırılmalı Analizi

Çimento Sektörü Firmalarının Finansal Performanslarının Kriz Dönemlerine Olan Tepkisinin Oran Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Endüstri 4.0'dan Endüstri 5.0'a Geçiş ve Yapay Zekanın Dijital Finans Sektörüne Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Finansal Performans Etkinliği Ölçümü İçin Veri Zarflama Analizi Yöntemi

Müşteri Deneyimi, Sadakati ve Memnuniyeti Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Akademisyenlerin İnternet Kabulü ile İlgili Davranışları ve Marmara Bölgesi'nde Yer Alan Üniversitelerde Bir Araştırma

Üniversite Öğrencilerinin Finansal Risk Alma Eğilimine Etki Eden Faktörler

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde ( KOBİ'LER) Muhasebe Bilgilerinin Kullanımı, Ardahan İli Örneği

Yapay Sinir Ağları ile Banka Karlılıklarının Öngörüsü


BİST Endekslerinin ve Döviz Kurunun Getirilerindeki ve Oynaklığındaki Haftanın Günü Etkileri Küresel Salgından Etkilendi mi ?

The Impact of Global Uncertainty on International Trade: A Research on Maritime Transport

Covid-19'un İşletme Bütçe Kalemlerine Etkisi

Küresel Salgın Covid-19 Döneminde Ulaştırma Sektöründe Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi: Türk HavaYolları Örneği

Kapat