Sepetim (0) Toplam: 0,00
%21
Kapital 3. Cilt

Kapital 3. Cilt

Liste Fiyatı : 50,00
İndirimli Fiyat : 39,50
Kazancınız : 10,50
9789757399636
556478
Kapital 3. Cilt
Kapital 3. Cilt
Sol Yayınları
39.50

İçindekiler

9 Yayınlayanların Notu
11 Önsöz, Friedrich Engels
Üçüncü Kitap
Bir Bütün Olarakkapitalist Üretim Süreci I
Birinci Kısım
Artı-Değerin Kâra Veartı-Değer Oranının Kâr Oranına Dönüşmesi
31 Birinci Bölüm – Maliyet Fiyatı Ve Kâr
43 İkinci Bölüm – Kâr Oranı
50 Üçüncü Bölüm – Kâr Oranının Artı-Değer Oranı İle Bağıntısı
53 I. A' Sabit, D/S Değişken
551) A' Ve S Sabit, D Değişken
582) A' Sabit, D Değişken, S, D'deki Değişme Yoluyla Değişiyor.
583) A' Ve D Sabit, S Ve Bu Nedenle S Değişken
594) A' Sabit, D, Ve S'nin Hepsi Değişken
61ıı. A' Değişken
621) A' Değişken D/S Sabit
632) ' Ve D Değişken, S Sabit
643) A' D Ve S Değişken
67dördüncü Bölüm – Devrin Kâr Oranı Üzerindeki Etkisi
73beşinci Bölüm – Değişmeyen Sermayenin Kullanımında Ekonomi
73ı. Genel
82ıı. İş Koşullarında, İşçinin Sırtından Yapılan Tasarruflar. Kömür Madenleri. En Zorunlu Harcamaların İhmali
89ııı. Enerjinin Üretilmesinde, İletilmesinde Ve Binalarda Tasarruf
93ıv. Üretim Artıklarından Yararlanma
95v. Buluşlar Yoluyla Sağlanan Tasarruf
97altıncı Bölüm – Fiyat Dalgalanmalarının Etkisi
97ı. Hammadde Fiyatlarında Dalgalanmalar Ve Bunların Kâr Oranı Üzerindeki Doğrudan Etkileri
101ıı. Sermayenin Değer Olarak Yükselmesi, Düşmesi, Serbest Kalması Ve Bağlanması
113ııı. Genel Görünüm. 1861-65 Pamuk Bunalım. Buna Öngelen Yılların Öyküsü. 1845-60
1161861-64. Amerikan İç Savaşı. Pamuk Kıtlığı. Hammadde Kıtlığı Ve Pahalılığı Yüzünden Üretim Sürecinde Kesintinin En Büyük Örneği
117pamuk Artığı. Doğu-Hint Pamuğu (Surat). İşçi Ücretleri Üzerindeki Etki. Makinelerde İyileşmeler. Pamuğa Nişasta Ve Madeni Maddelerin Katılması. Nişasta Haşılının İşçiler Üzerindeki Etkisi. İnce İplik İmalatçıları. Fabrikatörlerin Hilekârlığı
122corpore Vili Denemeleri
125yedinci Bölüm – Tamamlayıcı Düşünceler
İkinci Kısım
Kârın Ortalama Kâra Dönüşmesi
129 Sekizinci Bölüm – Farklı Üretim Kollarında Farklı Sermaye Bileşimleri Ve Kâr Oranlarında Bundan İleri Gelen Farklılıklar
140 Dokuzuncu Bölüm – Genel Bir Kâr Oranının Oluşması (Ortalama Kâr Oranı) Ve Meta Değerlerinin Üretim Fiyatlarına Dönüşmesi
156 Onuncu Bölüm – Genel Kâr Oranının Rekabet Yoluyla Eşitlenmesi. Piyasa-Fiyatları Ve Piyasa-Değerleri. Artı-Kâr
178 Onbirinci Bölüm – Genel Ücret Dalgalanmalarının Üretim-Fiyatı Üzerindeki Etkileri
182 Onikinci Bölüm – Tamamlayıcı Açıklamalar
182 I. Üretim-Fiyatında Bir Değişikliği Gerektiren Nedenler
183 Iı. Ortalama Bileşimli Metaların Üretim-Fayatı
185 Iıı. Kapitalistin Telafi Konusundaki Dayandığı Nedenler
Üçüncü Kısım
Kâr Oranının Düşme Eğilimi Yasası
188 Onüçüncü Bölüm – Yasanın Niteliği
206 Ondördüncü Bölüm – Zıt Yönde Etkiler
206 I. Emeğin Sömürü Yoğunluğundaki Artış
209 Iı. Ücretlerin, Emek-Gücünün Değerinin Altına Düşmesi
209 Iıı. Değişmeyen Sermaye Öğelerinin Ucuzlaması
210 Iv. Nispi Aşırı-Nüfus
210 V. Dış Ticaret
213vı. Hisse Senetli Sermayenin Artışı
214onbeşinci Bölüm – Yasanın İç Çelişkilerinin Serimi
214 I. Genel
219 Iı. Üretimin Genişlemesi İle Artı-Değer Üretimi Arasındaki Çatışma
222 Iıı. Sermaye Fazlası Ve Nüfus Fazlası
229 Iv. Tamamlayıcı Düşünceler
Dördüncü Kısım
Meta-Sermayenin Ve Para-Sermayeninticaret Sermayesine Ve Para Ticaretiyleuğraşan Sermayeye Dönüşmesi
236 Onaltıncı Bölüm – Ticaret Sanayisi
248 Onyedinci Bölüm – Ticari Kâr

 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • İçindekiler

   9 Yayınlayanların Notu
   11 Önsöz, Friedrich Engels
   Üçüncü Kitap
   Bir Bütün Olarakkapitalist Üretim Süreci I
   Birinci Kısım
   Artı-Değerin Kâra Veartı-Değer Oranının Kâr Oranına Dönüşmesi
   31 Birinci Bölüm – Maliyet Fiyatı Ve Kâr
   43 İkinci Bölüm – Kâr Oranı
   50 Üçüncü Bölüm – Kâr Oranının Artı-Değer Oranı İle Bağıntısı
   53 I. A' Sabit, D/S Değişken
   551) A' Ve S Sabit, D Değişken
   582) A' Sabit, D Değişken, S, D'deki Değişme Yoluyla Değişiyor.
   583) A' Ve D Sabit, S Ve Bu Nedenle S Değişken
   594) A' Sabit, D, Ve S'nin Hepsi Değişken
   61ıı. A' Değişken
   621) A' Değişken D/S Sabit
   632) ' Ve D Değişken, S Sabit
   643) A' D Ve S Değişken
   67dördüncü Bölüm – Devrin Kâr Oranı Üzerindeki Etkisi
   73beşinci Bölüm – Değişmeyen Sermayenin Kullanımında Ekonomi
   73ı. Genel
   82ıı. İş Koşullarında, İşçinin Sırtından Yapılan Tasarruflar. Kömür Madenleri. En Zorunlu Harcamaların İhmali
   89ııı. Enerjinin Üretilmesinde, İletilmesinde Ve Binalarda Tasarruf
   93ıv. Üretim Artıklarından Yararlanma
   95v. Buluşlar Yoluyla Sağlanan Tasarruf
   97altıncı Bölüm – Fiyat Dalgalanmalarının Etkisi
   97ı. Hammadde Fiyatlarında Dalgalanmalar Ve Bunların Kâr Oranı Üzerindeki Doğrudan Etkileri
   101ıı. Sermayenin Değer Olarak Yükselmesi, Düşmesi, Serbest Kalması Ve Bağlanması
   113ııı. Genel Görünüm. 1861-65 Pamuk Bunalım. Buna Öngelen Yılların Öyküsü. 1845-60
   1161861-64. Amerikan İç Savaşı. Pamuk Kıtlığı. Hammadde Kıtlığı Ve Pahalılığı Yüzünden Üretim Sürecinde Kesintinin En Büyük Örneği
   117pamuk Artığı. Doğu-Hint Pamuğu (Surat). İşçi Ücretleri Üzerindeki Etki. Makinelerde İyileşmeler. Pamuğa Nişasta Ve Madeni Maddelerin Katılması. Nişasta Haşılının İşçiler Üzerindeki Etkisi. İnce İplik İmalatçıları. Fabrikatörlerin Hilekârlığı
   122corpore Vili Denemeleri
   125yedinci Bölüm – Tamamlayıcı Düşünceler
   İkinci Kısım
   Kârın Ortalama Kâra Dönüşmesi
   129 Sekizinci Bölüm – Farklı Üretim Kollarında Farklı Sermaye Bileşimleri Ve Kâr Oranlarında Bundan İleri Gelen Farklılıklar
   140 Dokuzuncu Bölüm – Genel Bir Kâr Oranının Oluşması (Ortalama Kâr Oranı) Ve Meta Değerlerinin Üretim Fiyatlarına Dönüşmesi
   156 Onuncu Bölüm – Genel Kâr Oranının Rekabet Yoluyla Eşitlenmesi. Piyasa-Fiyatları Ve Piyasa-Değerleri. Artı-Kâr
   178 Onbirinci Bölüm – Genel Ücret Dalgalanmalarının Üretim-Fiyatı Üzerindeki Etkileri
   182 Onikinci Bölüm – Tamamlayıcı Açıklamalar
   182 I. Üretim-Fiyatında Bir Değişikliği Gerektiren Nedenler
   183 Iı. Ortalama Bileşimli Metaların Üretim-Fayatı
   185 Iıı. Kapitalistin Telafi Konusundaki Dayandığı Nedenler
   Üçüncü Kısım
   Kâr Oranının Düşme Eğilimi Yasası
   188 Onüçüncü Bölüm – Yasanın Niteliği
   206 Ondördüncü Bölüm – Zıt Yönde Etkiler
   206 I. Emeğin Sömürü Yoğunluğundaki Artış
   209 Iı. Ücretlerin, Emek-Gücünün Değerinin Altına Düşmesi
   209 Iıı. Değişmeyen Sermaye Öğelerinin Ucuzlaması
   210 Iv. Nispi Aşırı-Nüfus
   210 V. Dış Ticaret
   213vı. Hisse Senetli Sermayenin Artışı
   214onbeşinci Bölüm – Yasanın İç Çelişkilerinin Serimi
   214 I. Genel
   219 Iı. Üretimin Genişlemesi İle Artı-Değer Üretimi Arasındaki Çatışma
   222 Iıı. Sermaye Fazlası Ve Nüfus Fazlası
   229 Iv. Tamamlayıcı Düşünceler
   Dördüncü Kısım
   Meta-Sermayenin Ve Para-Sermayeninticaret Sermayesine Ve Para Ticaretiyleuğraşan Sermayeye Dönüşmesi
   236 Onaltıncı Bölüm – Ticaret Sanayisi
   248 Onyedinci Bölüm – Ticari Kâr

   Stok Kodu
   :
   9789757399636
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   834
   Baskı Sayısı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2011
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   39,50   
   39,50   
   2
   19,95   
   39,90   
   3
   13,56   
   40,69   
   4
   10,27   
   41,08   
   5
   8,37   
   41,87   
   6
   7,04   
   42,27   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   39,50   
   39,50   
   2
   19,95   
   39,90   
   3
   13,56   
   40,69   
   4
   10,27   
   41,08   
   5
   8,37   
   41,87   
   6
   7,04   
   42,27   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   39,50   
   39,50   
   2
   19,95   
   39,90   
   3
   13,56   
   40,69   
   4
   10,27   
   41,08   
   5
   8,37   
   41,87   
   6
   7,04   
   42,27   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   39,50   
   39,50   
   2
   19,95   
   39,90   
   3
   13,56   
   40,69   
   4
   10,27   
   41,08   
   5
   8,37   
   41,87   
   6
   7,04   
   42,27   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   39,50   
   39,50   
   2
   19,95   
   39,90   
   3
   13,56   
   40,69   
   4
   10,27   
   41,08   
   5
   8,37   
   41,87   
   6
   7,04   
   42,27   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat