Sepetim (0) Toplam: 0,00
%26
Malumat-ı Medeniye (Birinci Kısım - Osmanlıca Aslı

Malumat-ı Medeniye (Birinci Kısım - Osmanlıca Aslı

Liste Fiyatı : 30,00
İndirimli Fiyat : 22,20
Kazancınız : 7,80
9786257760195
589829
Malumat-ı Medeniye (Birinci Kısım - Osmanlıca Aslı
Malumat-ı Medeniye (Birinci Kısım - Osmanlıca Aslı
DBY Yayınları
22.20

Kuvve-i umumiye neden terekküp eder?

Kuvve-i umumiye; birincisi vatan ve milleti düşmana karşı müdafaa ile mükellef (asker), ikincisi intizam ve hükm-i kanunu muhafazaya memur (jandarma) ile (polis)ten terekküp eder.

Kaç nevi asker vardır?

İki nevi asker vardır: Biri kara askeri diğeri deniz askeridir. Kara askerlerine (Asâkir-i Berriye), deniz askerlerine (Asâkir-i Bahriye) denir.

Asâkir-i Berriye nasıl teşkil olunmuştur?İdare-i askeriye mukaddema yedi orduya tefrik edilmiş idi. Lakin ahîren Harbiye Nezaretinden tertip edilip meriyyetine irade-i seniyye sadır olan ordu teşkilat-ı cedidesi mucibince idare-i askeriye on dört ordu ve beş fırka-i müstakilleye taksim olunmuştu ki merkez ve mevkileri şunlardır:Ordu merkezleri: İstanbul, Edirne, Selanik, Kırk kilise, Tekfurdağı, Manastır, Üsküp, Erzurum, Şam, Van, Erzincan, Musul, Bağdat, San'a, Beş fırka-i müstakille merkezleri: Kozan, Yanya, İşkodra, Trablusgarp, Mekke-i Mükerreme.

Müddet-i askeriye kaç senedir?Müddet-i askeriye yirmi senedir. Her Osmanlı yirmi yaşından kırk yaşına kadar asker olmaya mecburdur. Lakin kanun-ı askeri sakat veya alîl olanlarla sair bazı kimseleri vazife-i askeriyeden istisna etmiştir.

Kura nedir?Her Osmanlı yirmi yaşına geldiği vakit askere alınır. Üç sene askerlik hizmetini ifa eder. Ondan sonra ifa-yı hizmet ettiğine dair tezkiresini alıp memleketine avdet eder.

sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat