Sepetim (0) Toplam: 0,00
%13

Politik İslam Ekonomisi

Liste Fiyatı : 315,00
İndirimli Fiyat : 274,05
Kazancınız : 40,95
9786052012871
610607
Politik İslam Ekonomisi
Politik İslam Ekonomisi
274.05

Bölüm 1: I·slam Ekonomi·si· Penceresi·nden Temel I·kti·sadi· Kavramlar, Sorunlar
Ve Öneri·ler
1. Gi·ri·ş
2. I·slâm Ekonomisinin Esasları
3. I·slâm Ekonomisi Çerçevesinde Çözüm Önerileri
4. Sonuç
Kaynakça


Bölüm 2: I·slami· Bakiş Açisiyla Kaynaklarin Sinirli I·hti·yaçlarin Sinirsiz Olmasi
1. Gi·ri·ş
2. I·kti·sat Bi·li·mi· Ve Kaynaklarin Sinirli Olmasi
3. I·kti·sat Bi·li·mi· Ve I·hti·yaçlarin Sinirsiz Olmasi
4. I·slam I·nancina Göre Kaynaklar
5. I·slami I·nancina Göre I·htiyaçlar
6. Osmanli Zamaninda Kaynaklar Ve I·hti·yaçlar
7. Sonuç Ve Değerlendi·rme


Bölüm 3: I·slam Ve Refah: Kaçinilmaz Bi·r Aktör Olarak Devlet
Gi·ri·ş
1. I·slam Toplumunda Devlet: Meşruiyet, Rıza Ve I·ntizam
2. I·slam Toplumunda Devletin Manevi Hedefleri: I·yilik, Barış, Adalet Ve I·hsan
3. I·slam Toplumunda Devletin Maddi Hedefleri: Toplumsal Refah Ve Faydanın Tesisi
4. I·slam Toplumunda Refahın Tesisi: Ferdî Refah, Sosyal Dayanışma Ve Devlet
5. Refahın Sağlanmasında Devlet Neden Kaçınılmaz Bir Aktördür?
Sonuç
Kaynaklar


Bölüm 4: Beyt'ûl Mâl Ve Modern Kamu Bütçesi·: I·şlevsel Bi·r Karşilaştirma
Gi·ri·ş
1. Kavramsal Çerçeve
2. Beyt'ûl Mâl'i·n Kaynaklari Ve Uygulanmasi
3. Beyt'ûl Mâl – Bütçe Karşilaştirmasi
Sonuç
Kaynakça


Bölüm 5: I·slam I·kti·sadinda Para Ve Mali·ye Poli·ti·kalari
1. Gi·ri·ş
2. I·slam I·kti·sadinda I·kti·sat Poli·ti·kasi Amaçlari
3. Para Politikası
4. I·slam I·ktisadında Maliye Politikası
5. I·slam I·ktisadına Uyarlanmış Bir Makro Model
6. Sonuç
Kaynakça


Bölüm 6: I·slam Ekonomi·si·nde Si·yaset-ekonomi· I·li·şki·si·
A. Gi·ri·ş
B. I·slam Ekonomi·si·ni·n Genel Görünümü
C. Si·yaset Ekonomi· I·li·şki·si·
D. Sonuç


Bölüm 7: I·slam Hukukunda Vergi·ler Ve Vergi·leme I·lkeleri·
Gi·ri·ş
A. I·slam Hukukunda Vergi· Kavrami Ve Vergi·ler
B. I·slami· Ekonomi·de Ve Pi·yasa Ekonomi·si·nde Vergi·leme
C. I·slami· Ekonomi·nde Vergi·leri·n Rolü
D. I·slami· Ekonomi·de Vergi·leme I·lkeleri·
Sonuç
Kaynakça


Bölüm 8: Tekafül Üzeri·ne Teori·k Ve Güncel Bi·r Değerlendi·rme
1. Gi·ri·ş
1i. Tekafüle Yöneli·k Teori·k Ve Kavramsal Çerçeve
A. Genel Tekafül
B. Ai·le Tekafülü
C. Di·ğer Modeller
1ii. Tekafül Uygulamalarinda Küresel Ve Güncel Geli·şmeler
1v. Sonuç
Kaynakça


Bölüm 9: Tarimsal Emti·a Ti·careti· Ve Ti·caret Borsalarinda Paradi·gma Deği·şi·mi·:
I·slami· Fi·nans I·çi·n Bi·r Model
1. Gi·ri·ş
2. Türki·ye'de Tarimsal Emti·a Ti·careti·
3. Tarimsal Emti·a Ti·careti·nde Kamu Ve Özel Sektörün Rolü: Tmo Örneği·
4. Dünyada Tarimsal Emti·a Ti·careti·
5. I·slam Ekonomi·si· Çerçevesi·nde Tarimsal Emti·a Ti·careti·
6. Sonuç
Kaynakça


Bölüm 10: Bati Düşüncesi·nde Ari·sto'nun Yeni·den Keşfi· Ve Ibn Rüşd
Gi·ri·ş
1-i·slam Düşüncesi·ni·n Bati Düşüncesi·ne Etki·si·
2- Rönesans
3- I·bn Rüşd'ün Bati Felsefesi·ne Etki·si·

Kapat