Sepetim (0) Toplam: 0,00
%15
Kpss İktisat Zeynel Dinler ( 2021 - 15.Baskı 2.Cilt) Kpss İktisat Zeynel Dinler ( 2021 - 15.Baskı 2.Cilt)

Kpss İktisat Zeynel Dinler ( 2021 - 15.Baskı 2.Cilt)

Liste Fiyatı : 500,00
İndirimli Fiyat : 425,00
Kazancınız : 75,00
Taksitli fiyat : 6 x 75,79
%15
Aynı gün kargo
KARGO BEDAVA
9786257210508
701230
Kpss İktisat Zeynel Dinler ( 2021 - 15.Baskı 2.Cilt)
Kpss İktisat Zeynel Dinler ( 2021 - 15.Baskı 2.Cilt)
425.00
KPSS ve benzeri kariyer sınavlarına hazırlık niteliğindeki bu kitapta, 2001'den günümüze yapılmış olan tüm KPSS sınavında sorulmuş iktisat sorularıyla diğer kariyer sınavlarında sorulmuş binlerce iktisat sorusu ve tarafımdan hazırlanmış YÜZLERCE ÖZGÜN SORU, iktisat ders kitaplarında yer alan çeşitli bölüm başlıkları altında yanıtlanmış ya da sıra sizde başlığı altında çözümü okuyucuya bırakılmıştır.
Ancak soruların sıralanışındaki titizlik ve soruların çözümündeki detaylar göz önüne alındığında, KPSS İKTİSAT adlı eldeki kitap, soru bankası olmaktan öte, sorulardan hareketle hazırlanmış her konuyu kapsayan bir iktisat kitabı niteliğindedir. Soruların yanıtlanırken, aynı zamanda konu anlatımına da yer verilmiş olması, okuyucunun iktisat temelini sağlamlaştırmakta ve ders kitaplarını çalışan ve soruları çözmekte zorluk çekenlere, ders kitaplarındaki bilgilerden hareketle soruların nasıl cevaplandırılması lazım geldiğinin anlaşılmasında yardımcı olmaktadır.

İKİ CİLT ve toplam 2302 sayfa olan eldeki KPSS İKTİSAT kitabımdaki soruların iktisadın ana bölümlerine göre dağılımı:
- MİKROEKONOMİ ……………………………………...…….……….. 814 sayfa
- MAKROEKONOMİ - Gelir Dağılımı politikası dahil- . .…………….... 771 sayfa
- ULUSLARARASI İKTİSAT - Uluslararası Örgütler dahil -………… 239 sayfa
- KALKINMA VE BÜYÜME ………………………...………..................... 86 sayfa
- İKTİSAT OKULLARI……………………...………. ……………………. 178 sayfa
- TÜRKİYE EKONOMİSİ ? Türkiye'de Ekonomik Krizler dahil ? .….....253 sayfa


Soruların bu başlıklar altında sıralanmasıyla, aynı konuda sorulmuş olan benzer sorular yanıtlanırken önceki sorulardaki açıklamalara göndermeler yapılmış ve böylece mümkün olduğunca tekrarlardan kaçınılmıştır. Kitabın bir diğer özelliği ise, yanlış seçeneklerin neden yanlış olduğunun açıklamasını da kapsamasıdır.
KPSS sınavı soruları dışında 2001'den günümüze kadar yapılmış ve soruları ilan edilmiş olan aşağıdaki kariyer sınavına ait 1000'in üzerinde sorunun ayrıntılı cevapları yer almaktadır.
Kaymakam Adaylığı
Maliye Uzman Yardımcılığı
Maliye Bakanlığı İç Denetçilik
Mali Hizmetler Uzmanlığı
Gelir Uzman Yardımcılığı
Gelir Uzmanlığı Vergi Denetmenliği
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı
Devlet Malları Uzman Yardımcılığı
Kamu İhale Uzman Yardımcılığı
Milli Emlak Uzmanlığı
Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
İdari Yargı Hâkimliği
Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcılığı
Halk Bankası Müfettiş Yardımcılığı
Vakıfbank Müfettiş Yardımcılığı
TODAİE Yüksek Lisans
IÇINDEKILER

Birinci Bölüm
EKONOMI İLMİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMİ
1.1. Kıtlık Kanunu ve Ekonomi Ilmi
1.2. Alternatif Maliyet
1.3. Ana Kavramlar
1.4. Her Ekonominin Ana Sorunları ve Ekonomi Ilminin Teorik Çerçevesi
1.5. Sıra Sizde
İkinci Bölüm
EŞ MARJINAL FAYDA ILKESI VE TÜKETICI DENGESI (KARDINAL YAKLAŞIM)
2.1. Azalan Marjinal Fayda Kanunu
2.2. Tüketici Dengesinden Hareketle Ferdi Talep Egrisinin Elde Edilişi
2.3. Sıra sizde
Üçüncü Bölüm
FARKSIZLIK ANALIZI VE TÜKETICI DENGESI (ORDINAL YAKLAŞIM)
3.1. Farksızlık Egrileri
3.2. Bütçe Dogrusu
3.3. Toplam Faydanın Maksimizasyonu (Tüketici Dengesi)
3.4. Tüketici Gelirinin Degişmesi, Gelir-Tüketim Egrisi Ve Engel Egrisi
3.5. Fiyatların Degişmesi, Fiyat Tüketim Egrisi ve Ferdi Talep Egrisi
3.6. Gelir Ve Ikame Etkileri
3.7. Telafi Edilmiş Talep Egrisi
3.8. Sıra sizde
Dördüncü Bölüm TALEP ANALIZI
4.1. Talep Fonksiyonu
4.2. Talep Egrisi Üzerinde Hareket ve Talep Degişmesi
4.3. Talebin Fiyat Esnekligi
4.4. Talebin Fiyat Esnekligi ve Tüketici Harcamaları
4.5. Sıra sizde
Beşinci Bölüm
TALEBI ETKILEYEN SÖZKONUSU MALIN FIYATI DIŞINDAKİ FAKTÖRLERIN DEĞİŞMESİ
5.1. Ikame Malları, Tamamlayıcı Mallar
5.2. Normal Mal - Üstün Mal ve Düşük Mal - Giffen Malı Ayırımları
5.3. Tüketici Gelirinde Degişme, Engel Egrisi ve Talebin Gelir Esnekligi
5.4. Çapraz Talep Esnekligi
5.5. Sıra sizde
Altıncı Bölüm
ÜRETIM FONKSIYONU VE VERIM ANALIZI
6.1. Üretim Fonksiyonu
6.2. Azalan Verimler Kanunu
6.3. Ölçege Göre Getiri
6.4. Sıra sizde
Yedinci Bölüm
EN DÜŞÜK MALIYETLE ÜRETIM
7.1. Eş-Ürün Egrileri
7.2. Eş-Maliyet Dogrusu
7.3. Maliyet (Masraf) Minimizasyonu ya da Üretim Maksimizasyonu
7.4. Fiyatı Düşen bir Maldan Daha fazla satın alınması: Ikame Etkisi ve Ürün Etkisi
7.5. Sıra sizde
Sekizinci Bölüm MALIYET TEORISI
8.1- Kısa Dönem Maliyet Egrileri
8.2- Uzun Dönem Maliyet Egrileri
8.3- Dışsal Ekonomiler
8.4. Sıra sizde
Dokuzuncu Bölüm ARZ ANALIZI
9.1 -Arz Egrisi Üzerinde Hareket ve Arz Degişmesi2
9.2 - Arz Esnekligi
9.3. Sıra sizde

Onuncu Bölüm
TAM REKABETTE PIYASA DENGESI
10.1. Mutlak Fiyat- Nispi Fiyat
10.2. Tam Rekabet Piyasasının Tanımı
10.3. Piyasa Dengesi
10.4. Piyasa Denge Fiyatının Degişmesi
10.5. Tüketici ve Üretici Rantı
10.6. Devresel Fiyat Dalgalanmaları
10.7. Tarımsal Ürün Fiyatlarına Devlet Müdahalesi
10.8. Verginin Yansıması
10.9. Sübvansiyon Uygulaması
10.10. Sıra sizde
Onbirinci Bölüm
TAM REKABET PIYASASINDA FIRMA DENGESI
11.1. Firma Dengesi Koşulu
11.2. Tam Rekabet Piyasasında Piyasa Talebi ve Tek Firmanın Talebi
11.3. Tam Rekabet Piyasasında Firmanın Hâsılatı
11.4. Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi (Kısa Dönem)
11.5. Zarar Minimizasyonu ve Firma Arz Egrisi
11.6. Firma Dengesi Problemleri
11.7. Firmanın Uzun Dönem Dengesi
11.8. Artan Azalan ve Sabit Maliyetli Endüstriler
11.9. Sıra sizde
Onikicinci Bölüm MONOPOL
12.1. Monopolün Tanımı ve Monopol Çeşitleri
12.2. Monopolcünün Hâsılat Egrileri
12.3. Monopolcünün Dengesi
12.4. Monopolcünün Dengesine Ilişkin Sayısal Problemler
12.5. Monopol Gücü ve Lerner Endeksi
12.6. Monopolde Fiyat Farklılaştırması
12.7. Monopolün Sosyal Maliyeti
12.8. Devletin Monopollere Müdahalesi
12.9. Monopson
12.10. Sıra sizde
Onüçüncü Bölüm MONOPOLCÜ REKABET PIYASASI
13.1. Monopolcü Rekabet Piyasasının Tanımı
13.2. Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Dengesi
13.3. Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi
13.4. Sıra sizde
Ondördüncü Bölüm OLIGOPOL
14.1. Oligopolün Tanımı
14.2. Cournot Modeli
14.3. Stackelberg Modeli
14.4. Bertrand Düopol Modeli
14.5. Edgewoerh Modeli
14.6. Chamberlin Modeli
14.7. Sweezy Modeli (Dirsekli Talep Egrisi Modeli)
14.8. Fiyat Liderligi
14.9. Oyun Teorisi ve Oligopol
14.10. Tekelleşmeye Yönelik Anlaşma ve Birleşmeler (Kartel, Tröst, Menger)
14.11. Sıra sizde
Onbeşinci Bölüm
ÜRETIM FAKTÖRLERI FIYAT ANALIZI
15.1. Üretim Faktörleri
15.2. Nominal Ücret ve Reel Ücret
15.3. Üretim Faktörleri Talebi
15.4. Emek (Işgücü) Talebi
15.5. Emek (Işgücü) Arzı
15.6. Emek Piyasasında Tek Alıcı ( Monopson) Olması
15.7. Asgari Ücret Uygulaması
15.8. Gelir Vergisinin Istihdam Üzerine Etkisi
15.9. Rant teorileri
15.10. Kâr
15.11. Sıra sizde
Onaltıncı Bölüm GENEL DENGE VE REFAH
16.1. Genel Denge ve Refah
16.2. Sıra sizde

Onyedinci Bölüm PIYASA BAŞARISIZLIKLARI
17.1. Dışsallıklar
17.2. Kamu Malları
17.3. Asimetrik Enformasyon (Yetersiz Bilgi)
17.4. Sıra sizde
Onsekizinci Bölüm
MILLI GELIRLE ILGILI KAVRAMLAR, MILLI GELIR HESAPLAMA YÖNTEMLERI
18.1. Milli Gelirle Ilgili Kavramlar
18.2. Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri
18.3. Nominal GSYIH - Reel GSYIH, Tüketici Fiyat Endeksleri ve
GSYIH Deflâtörü
18.4. Sübvansiyonlar
18.5. Milli Gelir Hesaplanmasına Ilişkin Rakamsal Uygulamalar
18.6. Fert Başına Düşen Milli Gelir
18.7. Milli Gelir ve Ekonomik Refah
18.8. Sıra sizde
Ondokuzuncu Bölüm
MILLI GELIRI BELIRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETIM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSIYONLARI
19.1. Akım Degişken ve Stok Degişken
19.2. Tüketim Harcamaları ve Tüketim Fonksiyonu
19.3 Tüketim Teorileri: Mutlak Gelir Hipotezi, Nispi Gelir Hipotezi,
Sürekli Gelir Hipotezi ve Yaşam Boyu Gelir Hipotezi
19.4. Tasarruf ve Tasarruf Fonksiyonu
19.5. Yatırım ve Yatırım Fonksiyonu
19.6. Finansal Piyasalar
19.7. Finansal Piyasalarla Ilgili Problemler
19.8. Sıra sizde

Yirminci Bölüm
DENGE MILLI GELIRININ BELIRLENMESI
20.1. Devlet Faaliyeti Olmayan Kapalı Ekonomide Denge Milli Geliri)
20.2. Toplam Arz-Toplam Talep Yöntemine Göre Denge Milli Geliri
20.3. Tasarruf Yatırım Eşitligi Yöntemi Yardımıyla Denge Milli Geliri
20.4. Denge Milli Gelirinin Degişmesi: Çarpan Analizi
20.5. Tam Istihdam Milli Geliri, Deflasyonist ve Enflasyonist Açık
20.6. Devlet, Milli Gelir ve Kamu Harcamaları Çarpanı
20.7. Denk Bütçe ve Denk Bütçe Çarpanı
20.8. Açık Ekonomi ve Dış Ticaret Çarpanı
20.9. Hızlandıran Prensibi
20.10. Toplam Çırıngalar ve Toplam Sızıntılar
20.11. Etkiler: Pigou Etkisi ve Keynes Etkisi ve Mandal (Ratchet) Etkisi
20.12. Sıra sizde


Yirmibirinci Bölüm
MILLI GELIR VE FIYATLAR GENEL DÜZEYI:
TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ (MODERN MAKROEKONOMI)

21.1. Kısa Dönemde Toplam Talep ve Toplam Talebin Kayması
(Toplam Talep Çoku)
21.2. Kısa Dönemde Toplam Arz ve Toplam Arzın Kayması
(Toplam Arz Çoku)
21.3. Kısa Dönemde Milli Gelir ve Fiyatlar Genel Düzeyi
21.4. Uzun Dönemde Milli Gelir ve Fiyatlar Genel Düzeyi
21.5. Sıra sizde


Yirmikinci Bölüm
PARANIN ÖZELLIKLERI, PARA ÇEŞITLERI VE PARA IKAMESI

22.1. Paranın Tanımı ve Fonksiyonları
22.2. Kaydi Para
22.3. Para Ikamesi
22.4. Para Çarpanı (Çogaltanı
22.5. Parasal Taban
22.6. Sıra sizde


IKINCI CILT

Yirmiüçüncü Bölüm
PARANIN MAKRO EKONOMIDEKI ROLÜ
23.1. Para Talebi
23.2. Para Arzı
23.3. Denge Faiz Haddi ve Denge Faiz Haddinin Degişmesi
23.4. Sıra sizde
Yirmidördüncü Bölüm
PARANIN DEöERI SORUNU: PARA MIKTARI ILE FIYATLAR GENEL DÜZEYI ARASINDAKI ILIÇKI
24.1. Miktar Teorisi
24.2. Miktar Teorisi'ne Ilişkin Sayısal Örnekler
24.3. Keynes'in Paranın Degeri Hakkındaki Görüşleri
24.4. Monetarist Miktar Teorisi (Modern Miktar Teorisi)
24.5. Sıra sizde
Yirmibeşinci Bölüm ENFLASYON
25.1. Enflasyonun Tanımı ve Çiddetine Göre Enflasyon Dereceleri
25.2. Talep ve Arz Enflasyonu
25.3. Stagflasyon
25.4. Para ve Enflasyon Ilişkisi
25.5. Enflasyon ve Vergi
25.6. Enflasyonun Etkileri
25.7. Enflasyonun Maliyetleri
25.8. Sıra sizde

Yirmialtıncı Bölüm ISTIHDAM VE IŞSIZLIK
26. 1. Işsizligin Tanımı ve Işsizlik Oranı
26.2. Iradi Işsizlik – Gayri Iradi Işsizlik
26.3. Gizli Işsizlik – Açık Işsizlik
26.4. Dogal Işsizlik (Friksiyonel Işsizlik + Yapısal Işsizlik)
26.5. Konjonktürel Işsizlik
26.6. Philips Egrisi
26.7. Işsizlik Ile Büyüme Arasındaki Ilişki: Okun Yasası
26.8. Sıra sizde
Yirmiyedinci Bölüm KONJONKTÜREL DALGALANMALARI VE
KONJONKTÜR TEORILERI
27.1. Konjonktürel Dalgalanmalar ve Konjonktür Teorileri
27.2. Sıra sizde
Yirmisekizinci Bölüm
MERKEZ BANKASI'NIN PARA ARZINI KONTROLÜ: PARA POLITIKASI ARAÇLARI
28.1. Iktisat Politikası (Para ve Maliye Politikası)
28.2. Merkez Bankasının Görevleri
28.3. Para Politikası Araçları
28.4. Para Politikasının Kapsamı
28.5. Daraltıcı Para Politikası
28.6. Sıra sizde
Yirmidokuzuncu Bölüm MALIYE POLITIKASI
29.1. Kamu Gelirleri
29.2. Kamu Borçları
29.3. Kamu Harcamaları
29.4. Bütçe Açıkları.
29.5. Maliye Politikası Araçları
29.6. Genişletici Maliye Politikası
29.7. Daraltıcı Maliye Politikası
29.8. Dışlama Etkisi
29.9. Sıra sizde

Otuzuncu Bölüm
PARA VE MALIYE POLITIKASI: IS- LM ANALIZI
30.1 Mal Piyasasında Denge: Faiz Oranı, Milli Gelir ve IS Egrisi
30.2 Para Piyasasında Denge: Faiz Oranı, Milli Gelir ve LM Egrisi
30.3 Para ve Mal Piyasasında Eşanlı Denge (Neo Klasik Sentez)
30.4 - IS-LM Analizi: Para ve Maliye Politikası
30.5. Sıra sizde
Otuzbirinci Bölüm
DIÇ TICARET TEORISI VE POLITIKASI
31.1. Mutlak Üstünlük Teorisi
31.2. Mukayeseli Üstünlükler Teorisi
31.3. Faktör Donatım Teorisi
31.4. Yeni Dış Ticaret Teorileri
31.5. Dış Ticaret Hadleri
31.6. Dış Ticaret Politikası
31.7. Sıra sizde
Otuzikinci Bölüm
DIÇ ÖDEMELER BILÂNÇOSU VE DÖVIZ PIYASASI
32.1. Dış Ödemeler Bilânçosunun Ana Kalemleri
32.2. Dış Ödemeler Bilânçosu Dengesizlikleri: Dış Ödeme Açıgı ve Fazlası
32.3. Döviz Piyasası
32.4. Devalüasyon, Marshall-Lerner Koşulu ve J Egisi
32.5. Ödemeler Dengesi, Faiz Haddi ve Hâsıla Düzeyi: IS-LM-BP
Modeli Ile Iç ve Dış Dengenin Saglanması
32.6. Mundell-Fleming Modeli
32.7. Sıra sizde
Otuzüçüncü Bölüm
GELIŞMIŞ VE GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELER: EKONOMIK BÜYÜME VE KALKINMA
33.1. Ekonomik Gelişme, Kalkınma ve Büyüme Kavramları
33.2. Gelişmekte Olan Ülkeler ve Kalkınma Teorileri
33.3. Ekonomik Büyüme ve Üretim Olanakları Egrisi
33.4. Ekonomik Büyüme
33.5. Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları
33.6. Sıra sizde

Otuzdördüncü Bölüm GELIR DAĞILIMI POLITIKASI
34.1. Gelir Dagılımı Politikası
34.2. Sıra sizde
Otuzbeşinci Bölüm ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
35.1. Uluslararası Örgütler
35.2. Sıra sizde
Otuzaltıncı Bölüm IKTISAT OKULLARI
36.1. Merkantilistler
36.2. Fizyokratlar
36.3. Klasikler
36.4. Neoklasikler
36.5. Keynesyenler
34.6 . Parasalcılar (Monetaristler)
36.7. Yeni Klasik Makroiktisat (Rasyonel Beklentiler )
36.8. Arz Yanlı Iktisat
36.9. Yeni Keynesyenler
36.10. Post Keynesyen Okul
36.11. Reel Konjonktür Teorisi
36.12. Sıra sizde
Otuzyedinci Bölüm TÜRKIYE EKONOMISI
37.1. Kuruluş Yıllarında Türkiye Ekonomisi ve Izmir Iktisat Kongresi
37.2. 1933-1938 Sanayi Planları Dönemi
37.3. 1950 – 1960 Yılları Arasında Türkiye Ekonomisi
37.4. Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması ve Beş Yıllık Kalkınma Plan
37.5. Son Yıllarda Türkiye Ekonomisi
37.6 . Milli Gelirin, Nüfusun ve Istihdamın Sektörel Dagılımı
37.7. Kamu Bütçeleri
37.8. Türkiye 'de Özelleştirme
37.9. Türkiye - Avrupa Birligi Ilişkileri
37.10. Sıra sizde

Otuzsekizinci Bölüm
TÜRKIYE'DE EKONOMIK KRIZLER VE ISTIKRAR TEDBIRLERI
38.1 . Türkiye'de Ekonomik Krizler ve IMF
38.2 . 1980 Ekonomik Krizi ve 24 Ocak 1980 Istikrar Tedbirleri
38.3 . 1994 Ekonomik Krizi ve 5 Nisan 1994 Kararları
38.4 . Kasım 2000- Çubat 2001 Ekonomik Krizi ve 2000 Stand-By Anlaşması
38.5. 2008 Krizi
38.6. Sıra sizde
Kaynakça
Indeks

 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • KPSS ve benzeri kariyer sınavlarına hazırlık niteliğindeki bu kitapta, 2001'den günümüze yapılmış olan tüm KPSS sınavında sorulmuş iktisat sorularıyla diğer kariyer sınavlarında sorulmuş binlerce iktisat sorusu ve tarafımdan hazırlanmış YÜZLERCE ÖZGÜN SORU, iktisat ders kitaplarında yer alan çeşitli bölüm başlıkları altında yanıtlanmış ya da sıra sizde başlığı altında çözümü okuyucuya bırakılmıştır.
   Ancak soruların sıralanışındaki titizlik ve soruların çözümündeki detaylar göz önüne alındığında, KPSS İKTİSAT adlı eldeki kitap, soru bankası olmaktan öte, sorulardan hareketle hazırlanmış her konuyu kapsayan bir iktisat kitabı niteliğindedir. Soruların yanıtlanırken, aynı zamanda konu anlatımına da yer verilmiş olması, okuyucunun iktisat temelini sağlamlaştırmakta ve ders kitaplarını çalışan ve soruları çözmekte zorluk çekenlere, ders kitaplarındaki bilgilerden hareketle soruların nasıl cevaplandırılması lazım geldiğinin anlaşılmasında yardımcı olmaktadır.

   İKİ CİLT ve toplam 2302 sayfa olan eldeki KPSS İKTİSAT kitabımdaki soruların iktisadın ana bölümlerine göre dağılımı:
   - MİKROEKONOMİ ……………………………………...…….……….. 814 sayfa
   - MAKROEKONOMİ - Gelir Dağılımı politikası dahil- . .…………….... 771 sayfa
   - ULUSLARARASI İKTİSAT - Uluslararası Örgütler dahil -………… 239 sayfa
   - KALKINMA VE BÜYÜME ………………………...………..................... 86 sayfa
   - İKTİSAT OKULLARI……………………...………. ……………………. 178 sayfa
   - TÜRKİYE EKONOMİSİ ? Türkiye'de Ekonomik Krizler dahil ? .….....253 sayfa


   Soruların bu başlıklar altında sıralanmasıyla, aynı konuda sorulmuş olan benzer sorular yanıtlanırken önceki sorulardaki açıklamalara göndermeler yapılmış ve böylece mümkün olduğunca tekrarlardan kaçınılmıştır. Kitabın bir diğer özelliği ise, yanlış seçeneklerin neden yanlış olduğunun açıklamasını da kapsamasıdır.
   KPSS sınavı soruları dışında 2001'den günümüze kadar yapılmış ve soruları ilan edilmiş olan aşağıdaki kariyer sınavına ait 1000'in üzerinde sorunun ayrıntılı cevapları yer almaktadır.
   Kaymakam Adaylığı
   Maliye Uzman Yardımcılığı
   Maliye Bakanlığı İç Denetçilik
   Mali Hizmetler Uzmanlığı
   Gelir Uzman Yardımcılığı
   Gelir Uzmanlığı Vergi Denetmenliği
   Defterdarlık Uzman Yardımcılığı
   Devlet Malları Uzman Yardımcılığı
   Kamu İhale Uzman Yardımcılığı
   Milli Emlak Uzmanlığı
   Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı
   Sayıştay Denetçi Yardımcısı
   Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
   İdari Yargı Hâkimliği
   Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcılığı
   Halk Bankası Müfettiş Yardımcılığı
   Vakıfbank Müfettiş Yardımcılığı
   TODAİE Yüksek Lisans
   IÇINDEKILER

   Birinci Bölüm
   EKONOMI İLMİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMİ
   1.1. Kıtlık Kanunu ve Ekonomi Ilmi
   1.2. Alternatif Maliyet
   1.3. Ana Kavramlar
   1.4. Her Ekonominin Ana Sorunları ve Ekonomi Ilminin Teorik Çerçevesi
   1.5. Sıra Sizde
   İkinci Bölüm
   EŞ MARJINAL FAYDA ILKESI VE TÜKETICI DENGESI (KARDINAL YAKLAŞIM)
   2.1. Azalan Marjinal Fayda Kanunu
   2.2. Tüketici Dengesinden Hareketle Ferdi Talep Egrisinin Elde Edilişi
   2.3. Sıra sizde
   Üçüncü Bölüm
   FARKSIZLIK ANALIZI VE TÜKETICI DENGESI (ORDINAL YAKLAŞIM)
   3.1. Farksızlık Egrileri
   3.2. Bütçe Dogrusu
   3.3. Toplam Faydanın Maksimizasyonu (Tüketici Dengesi)
   3.4. Tüketici Gelirinin Degişmesi, Gelir-Tüketim Egrisi Ve Engel Egrisi
   3.5. Fiyatların Degişmesi, Fiyat Tüketim Egrisi ve Ferdi Talep Egrisi
   3.6. Gelir Ve Ikame Etkileri
   3.7. Telafi Edilmiş Talep Egrisi
   3.8. Sıra sizde
   Dördüncü Bölüm TALEP ANALIZI
   4.1. Talep Fonksiyonu
   4.2. Talep Egrisi Üzerinde Hareket ve Talep Degişmesi
   4.3. Talebin Fiyat Esnekligi
   4.4. Talebin Fiyat Esnekligi ve Tüketici Harcamaları
   4.5. Sıra sizde
   Beşinci Bölüm
   TALEBI ETKILEYEN SÖZKONUSU MALIN FIYATI DIŞINDAKİ FAKTÖRLERIN DEĞİŞMESİ
   5.1. Ikame Malları, Tamamlayıcı Mallar
   5.2. Normal Mal - Üstün Mal ve Düşük Mal - Giffen Malı Ayırımları
   5.3. Tüketici Gelirinde Degişme, Engel Egrisi ve Talebin Gelir Esnekligi
   5.4. Çapraz Talep Esnekligi
   5.5. Sıra sizde
   Altıncı Bölüm
   ÜRETIM FONKSIYONU VE VERIM ANALIZI
   6.1. Üretim Fonksiyonu
   6.2. Azalan Verimler Kanunu
   6.3. Ölçege Göre Getiri
   6.4. Sıra sizde
   Yedinci Bölüm
   EN DÜŞÜK MALIYETLE ÜRETIM
   7.1. Eş-Ürün Egrileri
   7.2. Eş-Maliyet Dogrusu
   7.3. Maliyet (Masraf) Minimizasyonu ya da Üretim Maksimizasyonu
   7.4. Fiyatı Düşen bir Maldan Daha fazla satın alınması: Ikame Etkisi ve Ürün Etkisi
   7.5. Sıra sizde
   Sekizinci Bölüm MALIYET TEORISI
   8.1- Kısa Dönem Maliyet Egrileri
   8.2- Uzun Dönem Maliyet Egrileri
   8.3- Dışsal Ekonomiler
   8.4. Sıra sizde
   Dokuzuncu Bölüm ARZ ANALIZI
   9.1 -Arz Egrisi Üzerinde Hareket ve Arz Degişmesi2
   9.2 - Arz Esnekligi
   9.3. Sıra sizde

   Onuncu Bölüm
   TAM REKABETTE PIYASA DENGESI
   10.1. Mutlak Fiyat- Nispi Fiyat
   10.2. Tam Rekabet Piyasasının Tanımı
   10.3. Piyasa Dengesi
   10.4. Piyasa Denge Fiyatının Degişmesi
   10.5. Tüketici ve Üretici Rantı
   10.6. Devresel Fiyat Dalgalanmaları
   10.7. Tarımsal Ürün Fiyatlarına Devlet Müdahalesi
   10.8. Verginin Yansıması
   10.9. Sübvansiyon Uygulaması
   10.10. Sıra sizde
   Onbirinci Bölüm
   TAM REKABET PIYASASINDA FIRMA DENGESI
   11.1. Firma Dengesi Koşulu
   11.2. Tam Rekabet Piyasasında Piyasa Talebi ve Tek Firmanın Talebi
   11.3. Tam Rekabet Piyasasında Firmanın Hâsılatı
   11.4. Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi (Kısa Dönem)
   11.5. Zarar Minimizasyonu ve Firma Arz Egrisi
   11.6. Firma Dengesi Problemleri
   11.7. Firmanın Uzun Dönem Dengesi
   11.8. Artan Azalan ve Sabit Maliyetli Endüstriler
   11.9. Sıra sizde
   Onikicinci Bölüm MONOPOL
   12.1. Monopolün Tanımı ve Monopol Çeşitleri
   12.2. Monopolcünün Hâsılat Egrileri
   12.3. Monopolcünün Dengesi
   12.4. Monopolcünün Dengesine Ilişkin Sayısal Problemler
   12.5. Monopol Gücü ve Lerner Endeksi
   12.6. Monopolde Fiyat Farklılaştırması
   12.7. Monopolün Sosyal Maliyeti
   12.8. Devletin Monopollere Müdahalesi
   12.9. Monopson
   12.10. Sıra sizde
   Onüçüncü Bölüm MONOPOLCÜ REKABET PIYASASI
   13.1. Monopolcü Rekabet Piyasasının Tanımı
   13.2. Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Dengesi
   13.3. Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi
   13.4. Sıra sizde
   Ondördüncü Bölüm OLIGOPOL
   14.1. Oligopolün Tanımı
   14.2. Cournot Modeli
   14.3. Stackelberg Modeli
   14.4. Bertrand Düopol Modeli
   14.5. Edgewoerh Modeli
   14.6. Chamberlin Modeli
   14.7. Sweezy Modeli (Dirsekli Talep Egrisi Modeli)
   14.8. Fiyat Liderligi
   14.9. Oyun Teorisi ve Oligopol
   14.10. Tekelleşmeye Yönelik Anlaşma ve Birleşmeler (Kartel, Tröst, Menger)
   14.11. Sıra sizde
   Onbeşinci Bölüm
   ÜRETIM FAKTÖRLERI FIYAT ANALIZI
   15.1. Üretim Faktörleri
   15.2. Nominal Ücret ve Reel Ücret
   15.3. Üretim Faktörleri Talebi
   15.4. Emek (Işgücü) Talebi
   15.5. Emek (Işgücü) Arzı
   15.6. Emek Piyasasında Tek Alıcı ( Monopson) Olması
   15.7. Asgari Ücret Uygulaması
   15.8. Gelir Vergisinin Istihdam Üzerine Etkisi
   15.9. Rant teorileri
   15.10. Kâr
   15.11. Sıra sizde
   Onaltıncı Bölüm GENEL DENGE VE REFAH
   16.1. Genel Denge ve Refah
   16.2. Sıra sizde

   Onyedinci Bölüm PIYASA BAŞARISIZLIKLARI
   17.1. Dışsallıklar
   17.2. Kamu Malları
   17.3. Asimetrik Enformasyon (Yetersiz Bilgi)
   17.4. Sıra sizde
   Onsekizinci Bölüm
   MILLI GELIRLE ILGILI KAVRAMLAR, MILLI GELIR HESAPLAMA YÖNTEMLERI
   18.1. Milli Gelirle Ilgili Kavramlar
   18.2. Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri
   18.3. Nominal GSYIH - Reel GSYIH, Tüketici Fiyat Endeksleri ve
   GSYIH Deflâtörü
   18.4. Sübvansiyonlar
   18.5. Milli Gelir Hesaplanmasına Ilişkin Rakamsal Uygulamalar
   18.6. Fert Başına Düşen Milli Gelir
   18.7. Milli Gelir ve Ekonomik Refah
   18.8. Sıra sizde
   Ondokuzuncu Bölüm
   MILLI GELIRI BELIRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETIM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSIYONLARI
   19.1. Akım Degişken ve Stok Degişken
   19.2. Tüketim Harcamaları ve Tüketim Fonksiyonu
   19.3 Tüketim Teorileri: Mutlak Gelir Hipotezi, Nispi Gelir Hipotezi,
   Sürekli Gelir Hipotezi ve Yaşam Boyu Gelir Hipotezi
   19.4. Tasarruf ve Tasarruf Fonksiyonu
   19.5. Yatırım ve Yatırım Fonksiyonu
   19.6. Finansal Piyasalar
   19.7. Finansal Piyasalarla Ilgili Problemler
   19.8. Sıra sizde

   Yirminci Bölüm
   DENGE MILLI GELIRININ BELIRLENMESI
   20.1. Devlet Faaliyeti Olmayan Kapalı Ekonomide Denge Milli Geliri)
   20.2. Toplam Arz-Toplam Talep Yöntemine Göre Denge Milli Geliri
   20.3. Tasarruf Yatırım Eşitligi Yöntemi Yardımıyla Denge Milli Geliri
   20.4. Denge Milli Gelirinin Degişmesi: Çarpan Analizi
   20.5. Tam Istihdam Milli Geliri, Deflasyonist ve Enflasyonist Açık
   20.6. Devlet, Milli Gelir ve Kamu Harcamaları Çarpanı
   20.7. Denk Bütçe ve Denk Bütçe Çarpanı
   20.8. Açık Ekonomi ve Dış Ticaret Çarpanı
   20.9. Hızlandıran Prensibi
   20.10. Toplam Çırıngalar ve Toplam Sızıntılar
   20.11. Etkiler: Pigou Etkisi ve Keynes Etkisi ve Mandal (Ratchet) Etkisi
   20.12. Sıra sizde


   Yirmibirinci Bölüm
   MILLI GELIR VE FIYATLAR GENEL DÜZEYI:
   TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ (MODERN MAKROEKONOMI)

   21.1. Kısa Dönemde Toplam Talep ve Toplam Talebin Kayması
   (Toplam Talep Çoku)
   21.2. Kısa Dönemde Toplam Arz ve Toplam Arzın Kayması
   (Toplam Arz Çoku)
   21.3. Kısa Dönemde Milli Gelir ve Fiyatlar Genel Düzeyi
   21.4. Uzun Dönemde Milli Gelir ve Fiyatlar Genel Düzeyi
   21.5. Sıra sizde


   Yirmikinci Bölüm
   PARANIN ÖZELLIKLERI, PARA ÇEŞITLERI VE PARA IKAMESI

   22.1. Paranın Tanımı ve Fonksiyonları
   22.2. Kaydi Para
   22.3. Para Ikamesi
   22.4. Para Çarpanı (Çogaltanı
   22.5. Parasal Taban
   22.6. Sıra sizde


   IKINCI CILT

   Yirmiüçüncü Bölüm
   PARANIN MAKRO EKONOMIDEKI ROLÜ
   23.1. Para Talebi
   23.2. Para Arzı
   23.3. Denge Faiz Haddi ve Denge Faiz Haddinin Degişmesi
   23.4. Sıra sizde
   Yirmidördüncü Bölüm
   PARANIN DEöERI SORUNU: PARA MIKTARI ILE FIYATLAR GENEL DÜZEYI ARASINDAKI ILIÇKI
   24.1. Miktar Teorisi
   24.2. Miktar Teorisi'ne Ilişkin Sayısal Örnekler
   24.3. Keynes'in Paranın Degeri Hakkındaki Görüşleri
   24.4. Monetarist Miktar Teorisi (Modern Miktar Teorisi)
   24.5. Sıra sizde
   Yirmibeşinci Bölüm ENFLASYON
   25.1. Enflasyonun Tanımı ve Çiddetine Göre Enflasyon Dereceleri
   25.2. Talep ve Arz Enflasyonu
   25.3. Stagflasyon
   25.4. Para ve Enflasyon Ilişkisi
   25.5. Enflasyon ve Vergi
   25.6. Enflasyonun Etkileri
   25.7. Enflasyonun Maliyetleri
   25.8. Sıra sizde

   Yirmialtıncı Bölüm ISTIHDAM VE IŞSIZLIK
   26. 1. Işsizligin Tanımı ve Işsizlik Oranı
   26.2. Iradi Işsizlik – Gayri Iradi Işsizlik
   26.3. Gizli Işsizlik – Açık Işsizlik
   26.4. Dogal Işsizlik (Friksiyonel Işsizlik + Yapısal Işsizlik)
   26.5. Konjonktürel Işsizlik
   26.6. Philips Egrisi
   26.7. Işsizlik Ile Büyüme Arasındaki Ilişki: Okun Yasası
   26.8. Sıra sizde
   Yirmiyedinci Bölüm KONJONKTÜREL DALGALANMALARI VE
   KONJONKTÜR TEORILERI
   27.1. Konjonktürel Dalgalanmalar ve Konjonktür Teorileri
   27.2. Sıra sizde
   Yirmisekizinci Bölüm
   MERKEZ BANKASI'NIN PARA ARZINI KONTROLÜ: PARA POLITIKASI ARAÇLARI
   28.1. Iktisat Politikası (Para ve Maliye Politikası)
   28.2. Merkez Bankasının Görevleri
   28.3. Para Politikası Araçları
   28.4. Para Politikasının Kapsamı
   28.5. Daraltıcı Para Politikası
   28.6. Sıra sizde
   Yirmidokuzuncu Bölüm MALIYE POLITIKASI
   29.1. Kamu Gelirleri
   29.2. Kamu Borçları
   29.3. Kamu Harcamaları
   29.4. Bütçe Açıkları.
   29.5. Maliye Politikası Araçları
   29.6. Genişletici Maliye Politikası
   29.7. Daraltıcı Maliye Politikası
   29.8. Dışlama Etkisi
   29.9. Sıra sizde

   Otuzuncu Bölüm
   PARA VE MALIYE POLITIKASI: IS- LM ANALIZI
   30.1 Mal Piyasasında Denge: Faiz Oranı, Milli Gelir ve IS Egrisi
   30.2 Para Piyasasında Denge: Faiz Oranı, Milli Gelir ve LM Egrisi
   30.3 Para ve Mal Piyasasında Eşanlı Denge (Neo Klasik Sentez)
   30.4 - IS-LM Analizi: Para ve Maliye Politikası
   30.5. Sıra sizde
   Otuzbirinci Bölüm
   DIÇ TICARET TEORISI VE POLITIKASI
   31.1. Mutlak Üstünlük Teorisi
   31.2. Mukayeseli Üstünlükler Teorisi
   31.3. Faktör Donatım Teorisi
   31.4. Yeni Dış Ticaret Teorileri
   31.5. Dış Ticaret Hadleri
   31.6. Dış Ticaret Politikası
   31.7. Sıra sizde
   Otuzikinci Bölüm
   DIÇ ÖDEMELER BILÂNÇOSU VE DÖVIZ PIYASASI
   32.1. Dış Ödemeler Bilânçosunun Ana Kalemleri
   32.2. Dış Ödemeler Bilânçosu Dengesizlikleri: Dış Ödeme Açıgı ve Fazlası
   32.3. Döviz Piyasası
   32.4. Devalüasyon, Marshall-Lerner Koşulu ve J Egisi
   32.5. Ödemeler Dengesi, Faiz Haddi ve Hâsıla Düzeyi: IS-LM-BP
   Modeli Ile Iç ve Dış Dengenin Saglanması
   32.6. Mundell-Fleming Modeli
   32.7. Sıra sizde
   Otuzüçüncü Bölüm
   GELIŞMIŞ VE GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELER: EKONOMIK BÜYÜME VE KALKINMA
   33.1. Ekonomik Gelişme, Kalkınma ve Büyüme Kavramları
   33.2. Gelişmekte Olan Ülkeler ve Kalkınma Teorileri
   33.3. Ekonomik Büyüme ve Üretim Olanakları Egrisi
   33.4. Ekonomik Büyüme
   33.5. Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları
   33.6. Sıra sizde

   Otuzdördüncü Bölüm GELIR DAĞILIMI POLITIKASI
   34.1. Gelir Dagılımı Politikası
   34.2. Sıra sizde
   Otuzbeşinci Bölüm ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
   35.1. Uluslararası Örgütler
   35.2. Sıra sizde
   Otuzaltıncı Bölüm IKTISAT OKULLARI
   36.1. Merkantilistler
   36.2. Fizyokratlar
   36.3. Klasikler
   36.4. Neoklasikler
   36.5. Keynesyenler
   34.6 . Parasalcılar (Monetaristler)
   36.7. Yeni Klasik Makroiktisat (Rasyonel Beklentiler )
   36.8. Arz Yanlı Iktisat
   36.9. Yeni Keynesyenler
   36.10. Post Keynesyen Okul
   36.11. Reel Konjonktür Teorisi
   36.12. Sıra sizde
   Otuzyedinci Bölüm TÜRKIYE EKONOMISI
   37.1. Kuruluş Yıllarında Türkiye Ekonomisi ve Izmir Iktisat Kongresi
   37.2. 1933-1938 Sanayi Planları Dönemi
   37.3. 1950 – 1960 Yılları Arasında Türkiye Ekonomisi
   37.4. Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması ve Beş Yıllık Kalkınma Plan
   37.5. Son Yıllarda Türkiye Ekonomisi
   37.6 . Milli Gelirin, Nüfusun ve Istihdamın Sektörel Dagılımı
   37.7. Kamu Bütçeleri
   37.8. Türkiye 'de Özelleştirme
   37.9. Türkiye - Avrupa Birligi Ilişkileri
   37.10. Sıra sizde

   Otuzsekizinci Bölüm
   TÜRKIYE'DE EKONOMIK KRIZLER VE ISTIKRAR TEDBIRLERI
   38.1 . Türkiye'de Ekonomik Krizler ve IMF
   38.2 . 1980 Ekonomik Krizi ve 24 Ocak 1980 Istikrar Tedbirleri
   38.3 . 1994 Ekonomik Krizi ve 5 Nisan 1994 Kararları
   38.4 . Kasım 2000- Çubat 2001 Ekonomik Krizi ve 2000 Stand-By Anlaşması
   38.5. 2008 Krizi
   38.6. Sıra sizde
   Kaynakça
   Indeks

   Stok Kodu
   :
   9786257210508
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   2358
   Baskı Sayısı
   :
   15
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   425,00   
   425,00   
   2
   214,63   
   429,25   
   3
   145,92   
   437,75   
   4
   110,50   
   442,00   
   5
   90,10   
   450,50   
   6
   75,79   
   454,75   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   425,00   
   425,00   
   2
   214,63   
   429,25   
   3
   145,92   
   437,75   
   4
   110,50   
   442,00   
   5
   90,10   
   450,50   
   6
   75,79   
   454,75   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   425,00   
   425,00   
   2
   214,63   
   429,25   
   3
   145,92   
   437,75   
   4
   110,50   
   442,00   
   5
   90,10   
   450,50   
   6
   75,79   
   454,75   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   425,00   
   425,00   
   2
   214,63   
   429,25   
   3
   145,92   
   437,75   
   4
   110,50   
   442,00   
   5
   90,10   
   450,50   
   6
   75,79   
   454,75   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   425,00   
   425,00   
   2
   214,63   
   429,25   
   3
   145,92   
   437,75   
   4
   110,50   
   442,00   
   5
   90,10   
   450,50   
   6
   75,79   
   454,75   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
Kapat