Sepetim (0) Toplam: 0,00
%25
Yeni
Alıntı ve Atıf Usulleri Kemal Gözler

Alıntı ve Atıf Usulleri Kemal Gözler

Liste Fiyatı : 850,00
İndirimli Fiyat : 637,50
Kazancınız : 212,50
Taksitli fiyat : 6 x 113,69
%25
Baskı  
Aynı gün kargo
9786256460072
847141
Alıntı ve Atıf Usulleri Kemal Gözler
Alıntı ve Atıf Usulleri Kemal Gözler
637.50

Kemal Gözler, Alıntı ve Atıf Usûlleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 2023, 48+1664 s.

 

ARKA KAPAK TANITIM YAZISINDAN: Bilim adamları “devlerin omzundaki cüceler (nani gigantum humeris insidentes)” gibidir. Bir devin omzundaki cüce, devden daha uzağı ve daha çok şeyi görür; ama bu, onun boyunun daha uzun, gözlerinin daha keskin olmasından değil, devin omzunda oturuyor olmasındandır. Devin omzundaki cüce, omzunda taşındığı deve karşı borçludur. Bu borcu, usûlüne uygun olarak ve zamanında ödemelidir. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabı bu kitabın konusunu oluşturmaktadır.

Bu kitabın konusu genelde sosyal bilimler, özelde hukuk bilimi alanında alıntı ve atıf usûlleridir.

Bu kitap, esasen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hitap ediyor. Hâliyle bu usûllerin işin daha en başında, yani öğrencilik safhasında öğrenilmesi en doğrusudur.

Bu kitap sadece öğrencilere değil, aynı zamanda öğretim üyelerine hitap ediyor. Türkiye’de kıdemli öğretim üyelerinin dahi bir kısmının alıntı ve atıf usûlleri konusunda bilgileri zayıftır. Keza bu konularda bilgi sahibi olan öğretim üyelerinin bilgileri arasında da bir ortaklık ve standart yoktur. Oysa alıntı ve atıf usûlleri konusunda ortak ve standart usûllere ihtiyaç vardır. Bu kitabın bir amacı da öğretim üyeleri arasında alıntı ve atıf usûlleri konusunda bir standart sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Bu kitap sadece akademisyenlere değil, uygulayıcılara da hitap ediyor. Zira Türkiye’de hukuk uygulamasında alıntı ve atıf usûlleri konusunda tam bir bilgisizlik hüküm sürüyor. Avukatların ezici çoğunluğu yazdıkları dilekçelerde alıntı ve atıf usûlleri kurallarına uymazlar. Uyanların bir kısmı ise bu kuralları tam bilmezler. Hâkim ve savcıların ezici çoğunluğunun da durumu aynıdır. Hâkimler yazdıkları kararlarda yaptıkları alıntıların kaynağını çoğunlukla göstermezler. Gösterenler de eksik ve usûlüne aykırı olarak gösterirler. Oysa nerede alıntı var ise, bu alıntının kaynağı gösterilmelidir. Alıntının bir makalede değil de, dava dilekçesinde veya bir mahkeme kararında yapılması, o alıntıda kaynak gösterme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM: ALINTI USÛLLERİ

Bölüm 1: Alıntı Kavramı

Bölüm 2: Mealen Alıntı

Bölüm 3: Genel Olarak Aynen Alıntı

Bölüm 4: Aynen Alıntılarda Tırnak Kuralı

Bölüm 5: Aynen Alıntı Türleri: Kısa ve Uzun Alıntılar

Bölüm 6: Aynen Alıntılarda Vurgular

Bölüm 7: Aynen Alıntıların Sunulması

Bölüm 8: Aynen Alıntılarda Çıkarmalar

Bölüm 9: Aynen Alıntılarda Düzeltme ve Eklemeler

Bölüm 10: Aynen Alıntılarda Uyum ve Harf Dönüşümü

Bölüm 11: Yabancı Dilden Aynen Alıntılar

Bölüm 12: Aynen Alıntılarla İlgili Diğer Konular

Bölüm 13: Alıntı Şartları

Bölüm 14: Kaynak Gösterme Şartları

Bölüm 15: Mevzuat ve İçtihattan Alıntılar

Bölüm 16: Yargı Kararlarında Alıntı Yapma Sorunu

Bölüm 17: Örnekleriyle Usûlsüz Alıntı Türleri

Bölüm 18: Transit Atıfla Yapılmış Alıntılar

Bölüm 19: Çeviri Yoluyla Yapılmış Usûlsüz Alıntılar

Bölüm 20: Usûlsüz Alıntının İspatı

Bölüm 21: Usûlsüz Alıntı Savunmaları

Bölüm 22: Usûlsüz Alıntıyla Mücadele

İKİNCİ KISIM: ATIF USÛLLERİ

BİRİNCİ ALT-KISIM: MEVZUATA ATIF USÛLLERİ

Bölüm 23: Kanunlara Atıf Usûlleri

Bölüm 24: Kanun Dışındaki Mevzuata Atıf Usûlleri

İKİNCİ ALT-KISIM: MAHKEME KARARLARINA ATIF USÛLLERİ

Bölüm 25: Mah. Kararlarına Atıfta Genel ve Ortak Usûller

Bölüm 26: Türk Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri

Bölüm 27: Yabancı Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri

Bölüm 28: Uluslararası Mahkeme Kararlarına Atıf Usûlleri

ÜÇÜNCÜ ALT-KISIM: DOKTRİNE ATIF USÛLLERİ

BİRİNCİ AYRIM: Yazar-Yıl Sistemi

Bölüm 29: Yazar-Yıl Sistemi

İKİNCİ AYRIM: Dipnot Sistemi

Bölüm 30: Dipnot Sisteminde Kitaplara Atıf Usûlleri

Bölüm 31: Dipnot Sisteminde Makalelere Atıf Usûlleri

Bölüm 32: Dipnot Sisteminde Diğer Eserlere Atıf Usûlleri

Bölüm 33: Dipnot Sisteminde Kısa Künye Atıf Usûlleri

Bölüm 34: Dipnot Sisteminde Naklen Atıf Usûlleri

ÜÇÜNCÜ AYRIM: Ortak Unsurlar (Temel Künye Bilgileri)

Bölüm 35: Yazar Adı                 

Bölüm 36: Kitabın Başlığı      

Bölüm 37: Çeviren                

Bölüm 38: Yayın Yeri

Bölüm 39: Yayınevi

Bölüm 40: Baskı Sayısı

Bölüm 41: Yayın Yılı

Bölüm 42: Cilt Numarası

Bölüm 43: Sayfa Numarası

BİBLİYOGRAFYA

EKLER

EK-1: Alıntı ve Atıf Usûllerinde Kullanılan Semboller

EK-2: İngilizce ve Fransızca Kitaplarda Alıntı ve Atıf Usûlleriyle İlgili

Kullanılan Bazı Kısaltmalar ve Bazı Latince Terimler

EK-3: Türkçe-İngilizce Alıntı ve Atıf Usûlleri Terimleri Sözlüğü

EK-4: İngilizce-Türkçe Alıntı ve Atıf Usûlleri Terimleri Sözlüğü

EK-5: Alıntı ve Atıf Kuralları

DİZİN

Kemal Gözler

Kemal Gözler, 1983 yılında Biga Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun oldu. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde kamu hukuku anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini 1990'da tamamladı. Daha sonra Fransa'ya giderek Bordeaux Üniversitesi hukuk, siyâsî, iktisâdî ve idârî bilimler fakültesinde, kamu hukuku üzerine 1990-92 arasında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1995'te de aynı üniversiteden doktora çalışmasını tamamlayarak "hukuk doktoru" ünvânını aldı.

Kemal Gözler, 1988 yılından 1997'e kadar Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde, genel kamu hukuku dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Fransa dönüşü, 1997’de Uludağ Üniversitesi iktisadî ve idarî bilimler fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2000'de doçent olduktan sonra 2004 yılına kadar Bursa'da görev yaptı. 2004 yılında Koç Üniversitesi hukuk fakültesine doçent kadrosu ile geçti. 2007 yılında profesör ünvânı ile yeniden Uludağ Üniversitesi hukuk fakültesinde anayasa hukuku dalında ders verdi ve 2016'da emekli oldu.

Kemal Gözler, 1999 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği'nden "genç sosyal bilimciler birincilik ödülü"nü kazandı. 2001 yılında, ODTÜ Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın "araştırma teşvik ödülü"ne lâyık görüldü. Ayrıca 2009 yılında, 2008 tarihli idare hukuku kitabının 7. baskısı, 2009 TÜBA üniversite ders kitapları telif ödülünü kazandı. Kemal Gözler'in anayasa hukuku, idare hukuku üzerine ve Lofça Pomakları hakkında yayınlanmış çalışmaları vardır.

Kapat