Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
Mahalli İdareler Hukuku Kemal Gözler

Mahalli İdareler Hukuku Kemal Gözler

Liste Fiyatı : 265,00
İndirimli Fiyat : 238,50
Kazancınız : 26,50
Taksitli fiyat : 6 x 43,73
9786258117486
910934
Mahalli İdareler Hukuku Kemal Gözler
Mahalli İdareler Hukuku Kemal Gözler
238.50
Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukuku, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2022, XVI+520 s.

KİTABIN BÖLÜMLERİ
BİRİNCİ KISIM: MAHALLÎ İDARELER HUKUKUNUN GENEL TEORİSİ
Bölüm 1: Bilgi Kaynakları
Bölüm 2: İsmi, Yaklaşım Biçimleri, Tanımı, Konusu, Kısımları, Önemi, vs.
Bölüm 3: Ön Konular
Bölüm 4: Mahallî İdare Kavramı
Bölüm 5: Mahallî İdare Kavramı ile Benzer Kavramların Karşılaştırılması
Bölüm 6: Yetki Paylaşımı
Bölüm 7: Kamu Tüzel Kişiliği
Bölüm 8: Özerklik
Bölüm 9: Vesayet
Bölüm 10: Hiyerarşi
İKİNCİ KISIM: TÜRK MAHALLÎ İDARELER HUKUKU
Bölüm 11: İl Özel İdaresi
Bölüm 12: Belediye İdaresi
Bölüm 13: Büyükşehir Belediyesi
Bölüm 14: Köy İdaresi
Bölüm 15: Mahallî Kamu Kurumları
Bölüm 16: Mahalle, Mahallî İdare Birlikleri, Bölgesel Kamu Kurumları


ARKA KAPAK TANITIM YAZISI.- Ülkemizde üniversitelerde "yerel yönetimler" derslerinde okutulmak için yazılmış pek çok ders kitabı vardır. Bu kitapların biri dışında hepsi "mahallî idareler" veya "yerel yönetimler" başlığını taşımaktadır.
Bu kitaplara bakıldığında, bunlarda yerel yönetimlere ilişkin her çeşit bilginin bulunduğu görülüyor. Bu kitaplarda hukuk, siyaset bilimi, maliye, iktisat, işletme, muhasebe, felsefe, tarih, sosyoloji bilgileri vardır. Doğruyu söylemek gerekirse bu kitaplar, içinde sosyal bilimlerin çeşitli dallarından bilgilerin bulunduğu bir bilgi yığını görünümündedir.
Bununla birlikte "yerel yönetimler" başlıklı bu kitaplarda verilen bilgilerin büyük kısmı hukuk bilgisidir. Bu kitapların çok önemli bir kısmı, "il özel idareleri", "belediyeler" ve "köyler"in kuruluş ve işleyişini düzenleyen Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin açıklanmasından oluşmaktadır. Ne var ki bu kitapların başlığında "hukuk" kelimesi geçmiyor. Başlıklarında "hukuk" kelimesi geçmiyor olsa da bu kitaplar, içeriklerinin en az yarısı itibarıyla, gerçekte birer hukuk kitabıdır. Ama ismi konulmamış, fiilî ve gizli bir hukuk!
Eğer bu kitaplar birer hukuk kitabıysa, dürüst davranılmalı, içeriklerine uygun olarak bu kitapların başlığında da "hukuk" kelimesi kullanılmalı, yani bu kitaplar "yerel yönetimler hukuku" diye isimlendirilmelidir. Bu durumda da bu kitapların içeriğindeki hukuk dışı bilgiler çıkarılmalıdır.
Yok eğer "yerel yönetimler" başlıklı bu kitaplar bir hukuk kitabı değil ise, bu kitaplardaki hukuk konuları çıkarılmalı, kanun hükümlerine dayanarak il özel idareleri, belediyeler ve köylerin kuruluş ve işleyişi incelenmemeli, bunun yerine yerel yönetimler hangi açıdan incelenecek ise, bu kitaplarda o bilim dalının bilgileri verilmelidir. Hâliyle bu durumda da bu kitaplara o bilim dalının ismini gösterir şekilde başlıklar konulmalıdır. Yerel yönetimler ekonomisi, yerel yönetimler sosyolojisi, yerel yönetimler tarihi gibi.
Ya o, ya bu. Bunların arasında ortalama bir yol olamaz. Bunların hepsi bir arada da olamaz. Bilim kendi içinde dallara ayrılır. Her dalın kendine has bir metodu vardır. Belirli bir konu değişik bilim dalları tarafından incelenebilir. İncelenmesinde yarar da vardır. Ama bu inceleme aynı anda ve aynı yerde yapılamaz. Yerel yönetimlere hukukî açıdan, sosyolojik açıdan, ekonomik açıdan ve hatta felsefî açıdan yaklaşılabilir. Ama bunların hepsinin ayrı ayrı kitaplarda yapılması gerekir. Yani bir "yerel yönetimler hukuku", bir "yerel yönetimler maliyesi", bir "yerel yönetimler ekonomisi", bir "yerel yönetimler işletmesi", bir "yerel yönetimler sosyolojisi" kitabı olabilir. Nitekim ülkemizde "yerel yönetimler maliyesi", "yerel yönetimler muhasebesi" isimli ders kitapları vardır. Aynı şekilde yerel yönetimlerin münhasıran hukukî yaklaşımla incelendiği "yerel yönetimler hukuku" isimli ders kitaplarına da ihtiyaç vardır.
İşte elinizde tuttuğunuz "mahallî idareler hukuku" isimli bu kitap, böyle bir bakış açısıyla ve böyle bir ihtiyacı karşılamak iddiasıyla yazılmıştır.
Kemal Gözler

Kemal Gözler, 1983 yılında Biga Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun oldu. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde kamu hukuku anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini 1990'da tamamladı. Daha sonra Fransa'ya giderek Bordeaux Üniversitesi hukuk, siyâsî, iktisâdî ve idârî bilimler fakültesinde, kamu hukuku üzerine 1990-92 arasında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1995'te de aynı üniversiteden doktora çalışmasını tamamlayarak "hukuk doktoru" ünvânını aldı.

Kemal Gözler, 1988 yılından 1997'e kadar Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde, genel kamu hukuku dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Fransa dönüşü, 1997’de Uludağ Üniversitesi iktisadî ve idarî bilimler fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2000'de doçent olduktan sonra 2004 yılına kadar Bursa'da görev yaptı. 2004 yılında Koç Üniversitesi hukuk fakültesine doçent kadrosu ile geçti. 2007 yılında profesör ünvânı ile yeniden Uludağ Üniversitesi hukuk fakültesinde anayasa hukuku dalında ders verdi ve 2016'da emekli oldu.

Kemal Gözler, 1999 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği'nden "genç sosyal bilimciler birincilik ödülü"nü kazandı. 2001 yılında, ODTÜ Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın "araştırma teşvik ödülü"ne lâyık görüldü. Ayrıca 2009 yılında, 2008 tarihli idare hukuku kitabının 7. baskısı, 2009 TÜBA üniversite ders kitapları telif ödülünü kazandı. Kemal Gözler'in anayasa hukuku, idare hukuku üzerine ve Lofça Pomakları hakkında yayınlanmış çalışmaları vardır.

Kapat