Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
Tarım Ekonomisi Zeynel Dinler

Tarım Ekonomisi Zeynel Dinler

Liste Fiyatı : 50,00
İndirimli Fiyat : 45,00
Kazancınız : 5,00
Taksitli fiyat : 6 x 8,03
9786257565202
749076
Tarım Ekonomisi Zeynel Dinler
Tarım Ekonomisi Zeynel Dinler
Ekin Yayınevi
45.00

"BİRİNCİ BÖLÜM
TARIMIN VE TOPRAK MÜLKİYETİ DÜZENİNİN EVRİMİ
I. Bugünün Gelişmiş Liberal Kapitalist Toplumlarında Tarımın ve
Toprak Mülkiyet Düzeninin Evrimi
II. Osmanlılar'dan Günümüze Anadolu'da Toprak İnsan İlişkileri
İKİNCİ BÖLÜM
GÜNÜMÜZDE TARIMDAN YERİNE GETİRİLMESİ
BEKLENİLEN İŞLEVLER
I. Tarımın Birinci İşlevi: İnsanların Besinsel Gereksinmelerini
Sağlama
II. Tarımın İkinci İşlevi: Endüstriyel Sektöre Hammadde Üretmek
III. Tarımın Üçüncü İşlevi: Toplumun Sağlığını ve Ruhsal
Dengesini Sağlama
IV. Tarımın Dördüncü İşlevi: Kalkınmanın Finansmanını Sağlama
V. Tarımın Beşinci İşlevi: Tarım Dışı Sektörlere İşgücü Katkısı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EKONOMİK KALKINMA VE MİLLİ GELİR İÇİNDE
TARIM SEKTÖRÜNÜN PAYI
I. Tarımsal Mallar Talebinin Gelir Esnekliği
II. Tarım Sektörü Tarafından Üretilen Endüstriyel Hammaddeler
Günümüzde Artık Endüstriyel Sektör Tarafından Üretilmektedir.
III. Azalan Verimler Kanununun Tarımda Kaçınılmaz Oluşu
IV. Tarımsal Ürün Fiyatları Genel Düzeyinin Düşüklüğü
V. Faktör Arz Şartlarında Ekonomik Gelişmeye Paralel Değişmeler
VI. Ülkemizde Milli Gelir İçinde Tarımsal Gelirin Payının
Değişim Seyri
VII. Ekonomik Gelişme İle Birlikte Fert Başına Düşen Tarımsal Gelir
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EKONOMİK KALKINMA VE TARIMSAL NÜFUSUN AZALIŞI
I. Tarımsal Nüfusun Yıllık Artış ya da Azalış Oranını Belirleyen
Etkenler, Sağlıklı ve Sağlıksız Kentleşme Olgusu
II. Minimum Tarımsal Nüfus Sorunu
III. Türkiye'de Tarımdan Tarım Dışına Doğru Göç Olayı
BEŞİNCİ BÖLÜM
TARIMSAL ÜRETİM FONKSİYONU, USSAL OLMAYAN
FAKTÖR BİLEŞİMİ VE MAKSİMUM GELİR
SAĞLAYAN ÜRÜN BİLEŞİMİ
I. Tarımsal Üretim Fonksiyonunun Özellikleri
II. Kısa Dönem Azalan Verimleri Kanunu ve Ussal Olmayan
Faktör Bileşimleri
III. Uzun Dönem Ölçeğe Göre Getiri Ve Optimalden
Daha Küçük Ölçekli Tesisle Üretim
IV. İşletmeye Maksimum Gelir Sağlayan Optimal Ürün Bileşimi
ALTINCI BÖLÜM
TARIMDA KÜÇÜK VE BÜYÜK İŞLETMELER
I. Klasik Tartışma: Büyük ve Küçük İşletmeler
II. Büyük Tarımsal İşletmelerin Avantajları ve Optimal Tarımsal
Üretim Tesis Ölçeği
III. Çok Büyük Ölçekli Kapitalist İşletmeler
IV. Kollektivist Tipli Büyük İşletmeler
V. Kapitalist Ülkelerde Büyük Mülkler ve Küçük Tarımsal İşletmeler
VI. Tarımsal Aile İşletmelerinin Muhafaza Edilme Nedenleri
VII. Yeni Tip Tarımsal İşletmelere Doğru: Grup Tarımı
YEDİNCİ BÖLÜM
TARIMDA MAKİNALAŞMA
I. Tarımda Makinalaşmanın Tarihi Gelişimi ve Ülkeler Arasındaki
II. Tarımda Makina Kullanımının Güçlükleri
III. Makinalaşmanın Avantajları
IV. Makinalaşmanın Sınırları
V. Tarımsal Makinaların Ortak Kullanımı
VI. Tarımda Makinalaşmanın Sonuçları
VII. Türk Tarımında Makinalaşma
SEKİZİNCİ BÖLÜM
TARIMSAL ÜRÜN FİYATLARI
I. Tarımsal Ürün Arzı
II. Tarımsal Ürünler Talebi
III. Çeşitli Rekabet Piyasalarında Tarımsal Ürün Fiyatları
IV. Tarımsal Ürün Fiyatlarının İstikrarsızlığı
V. Tarımsal Ürün Fiyatlarındaki İstikrarsızlığın Tarımsal İşletme
Üzerindeki Olumsuz Etkileri
DOKUZUNCU BÖLÜM
TARIMSAL ÜRÜNLERE DEVLET MÜDAHALESİ
I. Tarımsal Ürünlere Devlet Müdahalesinin Amaçları
II. Devletin Tarıma Müdahale Şekilleri
IV. Türkiye'de İzlenen Destekleme Politikasının Özellikleri
ONUNCU BÖLÜM
TARIMSAL ÜRÜNLERİN ULUSLARARASI MÜBADELESİ VE
ULUSLARARASI TARIMSAL ÖRGÜTLER
I. Tarım, Uluslararası Mübadele Ve Az Gelişmiş Ülkeler
II. Dış Ticaret Hadlerinin Az Gelişmiş Ülkelerin Aleyhine İşlemesi
Sorunu
III. Az Gelişmiş Ülkelerin Tarımsal Ürünler İhracatındaki Sorunlara
Çözüm Çabaları: Unctad
IV. Tarımsal Ürünler Ticaretiyle İlgili Uluslararası Anlaşmalar
V. Dünya Tarımsal Ürünler Ticaretinin Serbestleştirilmesi: Dünya
Ticaret Örgütü
VI. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Fao)
ONBİRİNCİ BÖLÜM
TARIM SEKTÖRÜ AÇISINDAN
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
I. Avrupa Birliği ve Doğuşu
II. Avrupa Birliğinin Ortak Tarım Politikası
III. Ankara Anlaşmasından Günümüze Türkiye-AB İlişkileri
ve Tarım
IV. AB İle Gümrük Birliği Sürecinde ve Tam Üyeliğe Hazırlık
Aşamasında Türk Tarımının Durumu

sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat