Sepetim (0) Toplam: 0,00
%20
Türk Anayasa Hukuku Kemal Gözler Türk Anayasa Hukuku Kemal Gözler Türk Anayasa Hukuku Kemal Gözler

Türk Anayasa Hukuku Kemal Gözler

Liste Fiyatı : 700,00
İndirimli Fiyat : 560,00
Kazancınız : 140,00
Taksitli fiyat : 6 x 102,67
9786257565103
735416
Türk Anayasa Hukuku Kemal Gözler
Türk Anayasa Hukuku Kemal Gözler
560.00
KİTABIN BÖLÜMLERİ
Bölüm 1: Bilgi Kaynakları
Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri
Bölüm 3: 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu
Bölüm 4: 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu
Bölüm 5: 1961 Anayasası
Bölüm 6: 1982 Anayasası
Bölüm 7: Temel İlkeler
Bölüm 8: Temel Hak ve Hürriyetler
Bölüm 9: Siyasî Partiler
Bölüm 10: TBMM Üyelerinin Seçimi
Bölüm 11: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü
Bölüm 12: TBMM'nin İçyapısı ve Çalışma Düz.
Bölüm 13: Yasama
Bölüm 14: TBMM'nin Görev ve Yetkileri
Bölüm 15: Yürütme
Bölüm 16: Cumhurbaşkanı
Bölüm 17: Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri
Bölüm 18: Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlü
Bölüm 19: Milletlerarası Andlaşmalar
Bölüm 20: Yargı
Bölüm 21: Anayasa Yargısı
Bölüm 22: Anayasa Değişikliği


İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZDEN (2018).- Bilindiği gibi 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla Anayasamızda çok önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler sonucu mevcut Türk anayasa hukuku kitapları işe yaramaz hâle geldi. Julius Hermann von Kirchmann'ın "kanun koyucunun üç yeni kelimesi koca kütüphanelerin okkalık kâğıt haline gelmesine yeter" sözünün doğruluğuna bu yıl Türkiye'de hep birlikte şahit olduk. Maalesef bizim 2000 yılında basılan Türk Anayasa Hukuku isimli kitabımız da "okkalık kağıt" hâline geldi. Bu nedenle kitabımızın yeni baskısını hazırlamak zorunda kaldık. Kitabın ikinci baskısında devletin temel organlarına ilişkin bütün bölümlerinde önemli ölçüde değişiklik yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı, yürütme organının düzenleyici işlemleri ve olağanüstü yönetim usûlleri bölümleri ise baştan sona yeniden yazılmıştır.
DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZDEN (2021): Türk Anayasa Hukuku başlığını taşıyan 1536 sayfa uzunluğunda olan bu kitap, üçüncü baskısı Ocak 2019'da yapılmış olan 1362 sayfa uzunluğundaki aynı isimli kitabımızın güncellenmiş, düzeltilmiş ve genişletilmiş yeni baskısıdır. Kitabın üçüncü baskısından bu yana iki yıl geçti. Bu süre içinde yeni sistemin uygulanmasını yeterince gözlemleme imkanımız oldu. Dördüncü baskıda kitap, uygulama ışığında gözden geçirilmiş ve bazı bölümler genişleterek tekrar yazılmıştır. Dördüncü baskının en önemli özelliği, kitaba 52 sayfa uzunluğunda "milletlerarası andlaşmalar" başlıklı yeni bir bölümün eklenmesidir. Gerek bu yeni bölüm, gerekse çeşitli güncellemeler, düzeltmeler ve eklemeler neticesinde, ana metni itibarıyla üçüncü baskıda 1362 sayfa olan bu kitap, bu baskıda 174 sayfa genişleyerek 1536 sayfaya ulaşmıştır.
Elinizde tuttuğunuz bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırmacılara, öğretim üyelerine ve uygulayıcılara yönelik, Fransızların "traité" dedikleri türden bir "inceleme kitabı"dır. Bu kitap, bu hâliyle, şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı Türk anayasa hukuku kitabıdır. Türk anayasa hukukunun bütün konuları, sistematik ve ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.
Kemal Gözler

Kemal Gözler, 1983 yılında Biga Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun oldu. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde kamu hukuku anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini 1990'da tamamladı. Daha sonra Fransa'ya giderek Bordeaux Üniversitesi hukuk, siyâsî, iktisâdî ve idârî bilimler fakültesinde, kamu hukuku üzerine 1990-92 arasında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1995'te de aynı üniversiteden doktora çalışmasını tamamlayarak "hukuk doktoru" ünvânını aldı.

Kemal Gözler, 1988 yılından 1997'e kadar Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde, genel kamu hukuku dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Fransa dönüşü, 1997’de Uludağ Üniversitesi iktisadî ve idarî bilimler fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2000'de doçent olduktan sonra 2004 yılına kadar Bursa'da görev yaptı. 2004 yılında Koç Üniversitesi hukuk fakültesine doçent kadrosu ile geçti. 2007 yılında profesör ünvânı ile yeniden Uludağ Üniversitesi hukuk fakültesinde anayasa hukuku dalında ders verdi ve 2016'da emekli oldu.

Kemal Gözler, 1999 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği'nden "genç sosyal bilimciler birincilik ödülü"nü kazandı. 2001 yılında, ODTÜ Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın "araştırma teşvik ödülü"ne lâyık görüldü. Ayrıca 2009 yılında, 2008 tarihli idare hukuku kitabının 7. baskısı, 2009 TÜBA üniversite ders kitapları telif ödülünü kazandı. Kemal Gözler'in anayasa hukuku, idare hukuku üzerine ve Lofça Pomakları hakkında yayınlanmış çalışmaları vardır.

Kemal Gözler
Kemal Gözler

Kemal Gözler, 1983 yılında Biga Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun oldu. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde kamu hukuku anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini 1990'da tamamladı. Daha sonra Fransa'ya giderek Bordeaux Üniversitesi hukuk, siyâsî, iktisâdî ve idârî bilimler fakültesinde, kamu hukuku üzerine 1990-92 arasında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1995'te de aynı üniversiteden doktora çalışmasını tamamlayarak "hukuk doktoru" ünvânını aldı.

Kapat